Một cuộc “đồng hành” thảm bại!

Con người phải cày bừa như trâu. Cảnh này không bào giờ có ở miền Nam từ thời Đệ Nhất CH, thời Cụ Ngô Đình Diệm 1954 - cách nay 60 năm

Con người phải cày bừa như trâu. Cảnh này không bào giờ có ở miền Nam từ thời Đệ Nhất CH, thời Cụ Ngô Đình Diệm 1954 – cách nay 60 năm

Lữ Giang
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Nhà Nước (1984 – 2014) đã viên tịch hôm 28.3.2014 tại chùa Vạn Đức, Thủ Đức, Sài Gòn, hưởng thọ 98 tuổi, hạ lạp 69 năm.

Báo chí trong nước viết nhiều về ông, nhưng các cơ quan truyền thông hải ngoại ít biết đến ông. Có người còn hỏi: Thích Trí Tịnh là ông nào?
Thích Trí Tịnh là một trong bốn nhân vật lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã đưa giáo hội này sáp nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước năm 1981 và đặt dưới sự lãnh đạo của Mặt Trận Tổ Quốc. Lúc đó Thích Trí Tịnh đang là Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo Hội Ấn Quang. Ba tăng sĩ khác là Thích Đôn Hậu, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống; Thích Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, và Thích Minh Châu, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo. Cả ba vị này đã qua đời. Tại sao bốn vị lãnh đạo này lại đem Giáo Hội Ấn Quang sáp nhập vào Giáo Hội Nhà Nước? Trả lời câu hỏi này sẽ giúp chúng ta hiểu được tại sao trong chiến tranh Việt Nam, Phật Giáo lúc nào cũng dính liền với Đảng CSVN và cho đến nay, nhóm Giao Điểm Phật Giáo ở hải ngoại vẫn coi việc làm công cụ cho Đảng CSVN như là “đồng hành với dân tộc”!
CỘNG SẢN TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
Dựa theo phong trào chấn hưng Phật Giáo do Pháp phát động để ru ngủ phong trào chống Pháp, năm 1932,Bác Sĩ Lê Đình Thám đã đứng ra thành lập Hội An Nam Phật Học ở Huế, và năm 1934 ông cùng với Thích Mật Thể lập Trường An Nam Phật Học ở chùa Trúc Lâm và rước Hòa Thượng Thích Trí Độ từ Bình Định ra làm Giám Đốc.
Năm 1945, khi Việt Minh cướp chính quyền, Thích Trí Độ trở thành Hội Trưởng Hội Phật Giáo Cứu Quốc Trung Ương của Việt Minh, còn Lê Đình Thám quay về Quảng Nam làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Miền Nam Trung Bộ ở Liên Khu V. Lúc đó người ta mới tóa hỏa ra Thích Trí Độ và Bác sĩ Lê Đình Thám là hai đảng viên cao cấp của Đảng CSVN!
Dĩ nhiên, các tăng sĩ, cư sĩ và Phật tử được họ đào tạo từ 1934 đến 1945 hay các đệ tử của họ đều đi theo Việt Minh, chẳng hạn như Thích Mật Thể, Thích Trí Quang, Thích Trí Nghiễm tức Thích Thiện Minh, Thích Huyền Quang, Thích Pháp Dõng, Thích Pháp Tràng, Thích Pháp Long, Thích Huệ Quang, Thích Trí Truyền, Thích Trí Thủ, Thích Trí Tịnh, Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, v.v. Phật Giáo dính liền với Đảng CSVN qua đường dây này.
[Xem thêm trong Phật Giáo Việt Nam Sử Luận (tập III) của Nguyễn Lang tức Thích Nhất Hạnh]
PHẬT GIÁO VÀ CỘNG SẢN LÀ MỘT?
Năm 1946, khi đang làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Miền Nam Trung Bộ ở Liên Khu V, Bác sĩ Lê Đình Thám đã tập họp các thanh niên Phật tử vào Đoàn Phật Học Đức Dục ở Bồng Sơn, Bình Định, để giảng dạy về “Phật Giáo và nền dân chủ mới, coi con đường của chủ nghĩa cộng sản và con đường của Phật Giáo và là một, với mục tiêu thúc đẩy các thanh niên Phật tử gia nhập Đảng Cộng Sản và tham gia kháng chiến. Tập Đạo Phật và Nền Dân Chủ Mới do Nguyễn Hữu Quán biên soạn được coi là tài liệu học tập. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào tâm trí của một số tăng sĩ và Phật tử trong suốt cuộc chiến và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau đây là một vài thí dụ cụ thể:
Ngày 3.6.1966, Đại Đức Thích Nhất Hạnh đang ở Pháp thì được một nhóm phản chiến của Mỹ mời qua thăm Hoa Kỳ. Nhân dịp này, ông đã công bố chủ trương 5 điểm của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang như sau:
– Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ chức.
– Quân đội Mỹ rút lui.
– Ngưng oanh tạc Bắc Việt.
– Ngưng các cuộc hành quân tại miền Nam Việt Nam.
– Mỹ phải giúp lập chính thể dân chủ và tái thiết miền Nam không điều kiện.
Năm điểm đòi hỏi này giống hệt 5 điểm đòi hỏi của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Năm 1967, Đại Đức Thích Nhất Hạnh cho xuất bản cuốn Việt Nam, Lotus in a Sea of Fire, a Buddist Proposal for Peace” (Việt Nam, Hoa Sen trong Biển Lửa, một Đề Nghị Hòa Bình của Phật Giáo) để lên án Hoa Kỳ, VNCH và yểm trợ MTGPMN.
Tháng 10 năm 1970, Thượng Tọa Thích Thiện Minh cầm đầu một Phái Đoàn Phật Giáo Việt Nam qua Nhật Bổn dự Hội Nghị Thế Giới về Tôn Giáo và Hòa Bình họp tại Kyoto từ 16 đến 22.10.1970. Phái đoàn này gồm có Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Thượng Tọa Thích Huyền Quang, Thượng Tọa Thích Minh Tâm, Đại Đức Thích Nhất Hạnh (phát ngôn viên) và hai cư sĩ Ngô Văn Giáo và Vĩnh Bữu. Tại hội nghị, phái đoàn đã đưa ra một đề nghị 6 điểm của Phật Giáo Việt Nam giống hệt bản tuyên bố của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Phái đoàn Đan Mạch đã hỏi tại sao Phật Giáo Việt Nam chỉ đòi quân đội Mỹ rút mà không đòi tất cả các quân đội ngoại nhập phải rút, trong đó có cả quân đội Cộng Sản miền Bắc, Phái đoàn Phật Giáo Việt Nam không trả lời được.
Trong cuộc meeting mừng giải phóng” ngày 15.5.1975, Hòa Thượng Mãn Giác đã đọc một bài diễn văn rất thống thiết, trong đó có những đoạn như sau:
“Trong những năm dài sống dưới ách nô lệ thực dân mới, Phật Giáo chỉ nuôi một ước vọng sâu kín: độc lập và thống nhất
“Ngày nay, ước vọng đó đã hiện thực. Hiện thực ấy ngày càng rõ nét trong đời sống dân tộc, làm vang vọng lời xác quyết của Hồ Chủ Tịch “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”… Bác Hồ kính yêu đã thay lời tổ tiên nói lên…”
“Cuộc đấu tranh của Phật Giáo cho nền thống nhất tổ quốc cùng là một với cuộc đấu tranh vì CHỦ NGHĨA XÃ HỘI …”
Sau đó, chính Hòa Thượng Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Ấn Quang, Hoà Thượng Trí Tịnh, Viện Phó và Thượng Toạ Minh Châu, nguyên Tổng Thư Ký, đem Giáo Hội Ấn Quang sáp nhập thành Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước. Trong lễ ra mắt Giáo Hội này hôm 7.11.1981 tại Hà Nội, Thượng Tọa Trí Thủ đã nhân danh Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự của Giáo Hội đọc một bức thư gởi Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước Trường Chinh, trong đó có đoạn như sau:
Suốt ba mươi năm chống Pháp, chống Mỹ, nhiều chùa là cơ sở của cách mạng, nhiều tăng ni tạm thời rời bỏ Thiền môn, hăng hái tòng quân đánh giặc cứu nước. Bác Hồ dạy: “Không gì quý hơn độc lập tự do!”, toàn thể tăng ni và Phật tử Việt Nam ghi lòng tạc dạ lời dạy đó của Bác, nhận thức rõ lý tưởng giải thoát của người tu hành không thể tách rời sự nghiệp giải phóng dân tộc, do Hồ Chủ Tịch và Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo.”
Mới đây, nhật báo Nhân Dân điện tử của Đảng CSVN số ra ngày 29.3.2013 đã đăng bài “Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc” của Trần Chung Ngọc, một trong các lãnh tụ của nhóm Giao Điểm, đã nhắc lại những thành tích mà Phật giáo đã góp phần với Đảng CSVN trong chiến tranh như “nhiều chùa đã trở thành nơi nuôi giấu, nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến, Giã từ thiền viện lướt binh đao… và coi đó làđồng hành cùng dân tộc!
CHUYỆN TRÍ THỦ VÀ TRÍ TỊNH
Trong hai ngày 12 và 13.2.1980, do sự lèo lái của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Mặt Trận Tổ Quốc, đại diện một số tổ chức Phật Giáo Trung, Nam, Bắc đã họp tại Sài Gòn và thành lập Ban Vận động Thống nhất PGVN. Ban này gồm có hai ban là Ban Chứng Minh và Ban Thường trực Ban Vận động TNPGVN. Người ta thấy có bốn nhân vận lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Ấn Quang trong hai ban này là Thích Đôn Hậu, Thích Trí Thủ, Thích Trí Tịnh và Thích Minh Châu. Thích Trí Thủ làm Trưởng Ban, Thích Trí Tịnh làm Phó còn Thích Minh Châu làm Chánh Thư Ký.
Một đại hội Phật Giáo đã được tô chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, từ 4 đến 7.11.1981 với sự tham dự của 165 đại biểu thuộc 9 tổ chức Giáo hội và hệ phái Phật Giáo, trong đó có Giáo Hội Ấn Quang. Đại hội đã thành lập hai hội đồng, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự, mỗi hội đồng có 50 thành viên. Thượng Tọa Trí Thủ làm Chủ Tịch Hội đồng Trị sự, Thượng Tọa Trí Tịnh làm Phó, còn Thích Đôn Hậu làm Đệ Nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Giáo trong Hội đồng Chứng Minh.
Một câu hỏi được đặt ra: Thích Trí Thủ và Thích Trí Tịnh có liên hệ với Việt Cộng như thế nào mà được Đảng CSVN tín nhiệm và giao cho những nhiệm vụ quan trọng như vậy?
Khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945, Thích Trí Thủ thành lập hội Phật Giáo Cứu Quốc Trung bộ và Thừa Thiên, và cho người đi khắp các tỉnh thành lập hội Phật Giáo Cứu Quốc tại mỗi tỉnh để ủng hộ Việt Minh. Thích Trí Thủ còn xuất bản nguyệt san Giải Thoát làm cơ quan tuyên truyền cho Việt Minh. Sau đó, ông đắc cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thừa Thiên và được chính quyền Cách Mạng mời đến Trung Bộ Phủ giao quyền quản lý các chùa chiền ở Huế và Thừa Thiên. Ngoài ra, chúng tôi không có tài liệu nào khác về cuộc đời hoạt động chính trị của ông.
Trường hợp của Thích Trí Tịnh hoàn toàn bí mật. Ông sinh năm 1917 tại làng Mỹ Luông, tỉnh Sa Đéc. Năm 1937 ông thọ giới với Hòa Thượng Hồng Xứng ở chùa Vạn Linh trên núi Cấm. Năm 1940 ông ra Huế học Trường An Nam Phật Học của Thích Trí Độ. Từ đó, không thấy ông thàm gia vào hoạt động chính trị nào. Cho đến năm 1976, khi Giáo Hội Ấn Quang bắt đầu chống lại chính quyền, ông được cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lúc đó người ta mới biết ông là người của Đảng CSVN. Khi ông qua đời,Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thưởng ông Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc Lập hạng nhất, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
TÌM NỘT LỐI THOÁT?
Cuộc “đồng hành” của Phật giáo với  Đảng Công Sản từ 1932 đến nay thường được biện minh bằng những lý do sau đây:
(1) Con đường của chủ nghĩa cộng sản và con đường của Phật Giáo là một.
(2) Mục tiêu đấu tranh của Cộng Sản và của Phật giáo là một: Vì Chủ Nghĩa Xã Hội!
(3) Đồng hành với Đảng Cộng Sản là đồng hành với dân tộc.
Nhưng các nhà lãnh đạo Phật giáo đã bị đánh lừa!
Ngày nay chủ nghĩa cộng sản đã bị chính người cộng sản hủy bỏ vì sự hoang tưởng của nó. Đảng CSVN chưa bao giờ coi Phật giáo như là một tổ chức “đồng hành” với họ mà chỉ coi Phật giáo như một công cụThích Trí Độ, Thích Minh Châu, Thích Trí Thủ, Thích Trí Tịnh… không phải là người của Phật giáo mà là cán bộ cộng sản được cài vào các tổ chức Phật giáo để biến Phật giáo thành công cụ. Kết quả: “Cách mạng” thành công nhưng Phật giáo trắng tay!
Để che đậy những thất bại thê thảm này, một phong trào đánh phá Thiên Chúa Giáo đã được phát động rất rầm rộ, tố cáo Thiên Chúa Giáo là tay sai ngoại bang, còn Phật giáo làm tay sai cho Cộng Sản là “đồng hành với dân tộc”! Đó chỉ là cách chạy tội. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, lối thoát duy nhất của Phật giáo là trở về với con đường giải thoát của Đức Phật.
Ngày 3.4.2014
Lữ Giang

2 comments on “Một cuộc “đồng hành” thảm bại!

 1. đễ rồi đất nước này ra đời một ghpgvn lòng trong tà giáo lẩn tà quyền.có hơn 80% trưỡng tử của như lai là người của cộng sản nằm trong chùa chiền khắp cả nước.không vì tu hành mà vì văn danh lợi dưỡng,chùa to phật bự,xe ô tô sang trọng,thầy đi đâu cũng có thị giả nữ xinh đẹp thơm phức hầu hạ 4-5 bà ,sồn sồn có,trẽ trung có,hỏi ra các thầy bảo rằng đó chỉ là phương tiện để hoằng pháp,thầy chùa mà hằng tháng hội họp với tà quyền 5 -7 lần đễ làm gì? trong những bài thuyết pháp đầy mùi chính trị lẩn dâm dục và côn đồ lẩn lôn của tà sư hồ thích chân quang thường rao giãng,nguy hiểm hơn tà sư còn chữi rũa tổ tiên nước việt hỗn láo với tổ tiên trung quốc???và tại sao hắn vẫn tự tại thuyết pháp dù bị hơn 20 nữ tu sĩ tố cáo bị hắn cưỡng dâm tại chùa phật quang núi dinh bà rịa vũng tàu???người tu hành chân chính lấy đâu ra lượng tài sản hơn 100 tỷ đồng??? của hình anh thiền sex của tà sư thích
  hệu phong,thầy chùa giết người yêu ở trà vinh,thầy chùa làm tượng mình thay tượng phật và treo ảnh sex trong buồng tắm ở mb. thầy chùa có biệt thư ở vĩnh long.v.v…và v.v…
  hơn 2000 năm học phật mà tam tạng giáo điển vẫn dùng của trung quốc dịch ,chưa có giáo điễn nào được thầy chùa vn dịch ra từ tiếng pali,nhưng kêu gọi bá tánh đóng góp xây dựng chùa chiền thì khỏi chê.họ lợi dụng tông tịnh độ đễ truyền bá mê hoặc cho bá tánh,thầy chùa thời nhà sản là đạo của người chết,ai sống ác đức cỡ nào khi chết bõ tiền ra cho nhiều nhờ các thầy cầu siêu về tịnh độ đễ làm phật??? xem thường nhân quả của nhà phật đến thế không còn gì đễ nói,chùa xây dựng nhà đễ cốt cũng là tiền của bá tánh đóng góp,muốn gởi được một hủ cốt vào phải (cúng dường) chùa từ 25 đến 30 chục triệu đồng một hủ,đúng với kinh tế thị trường định hướng chùa chiền quốc doanh.
  nói chung thầy chùa thời nhà sản đâu đâu họ cũng kêu gọi bá tánh xã thí,đễ họ thay nhau hốt sạch.khi bá tánh khổ đau như dân oan,dân bị chết trong đồn công an, lãnh hải,lãnh thổ của đất nước mất vào tay tàu cộng.v.v… thì bọn giáo hội quốc doanh ngậm họng chui đầu xuống cát đễ thu dưỡng văn danh lợi dưỡng trên nổi khổ của bá tánh và nỗi nhục của đất nước.
  mỗi khi tôi nghe mấy thằng thầy chùa quốc doanh đọc đến đạo pháp và xhcn,là tôi muốn thọc huyết nó nhưng chưa có điều kiện đễ thực hiện,tóm lại đám thầy chùa của giáo hội quốc doanh là tội đồ đồng loã với tà quyền cộng sản hại dân bán nước đễ cầu vinh.
  lời kết với đức phật thì PHÀM SỠ HỮU TƯỚNG GIAI THỊ HƯ VỌNG,nhưng với tăng đoàn quốc thì phàm sỡ hữu tướng phàm tăng vọng động./.

  Like

 2. Mấy thằng trọc quốc doanh này theo giặc làm tà đạo sao gọi là tu hành. Chúng tiếp tay loài quỷ đỏ phá tan hoang đất nước này. Đi tu thờ Phật nhưng vẫn kêu thằng hồ giời đánh là bác, vậy từ trước chúng đã đồng hoá bác của chúng với Phật ah. Ngày nay, mấy thằng trọc quốc doanh này còn tỏ ra nguy hiểm cho đạo pháp, dân tộc, cũng tiếp tay loài quỷ đỏ làm u mê Phật tử bởi những tà thuyết của cộng đảng. Làm gì còn nhà tu hành chân chính hết lòng phụng sự Phật Pháp.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s