Quyết định thu hồi đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân?

Một nạn nhân bị công an ở tỉnh Đắc Nông tra tấn đến chết với các dấu tích nhục hình trên thi thể

Một nạn nhân bị công an ở tỉnh Đắc Nông tra tấn đến chết với các dấu tích nhục hình trên thi thể

Luật sư Hà Huy Sơn

Thu hồi đất đai ảnh hưởng sống còn đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Nên việc quyết định thu hồi đất cần thiết phải là quyết định của tập thể để hạn chế những hành vi tư lợi, tham nhũng, tùy tiện.

Nhưng chỉ riêng từ khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực cho đến nay đã không ít các địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã lạm quyền Ủy ban nhân dân để ra các quyết định cá nhân thu hồi đất đai. Cùng với nó là tình trạng thiếu minh bạch, trì hoãn trách nhiệm giải quyết khiếu nại về đất đai đã gây nên những bức xúc và xung đột nghiêm trọng trọng xã hội hiện nay. Vậy theo quy định của pháp luật quyết định thu hồi đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân?

Điều 32 của Luật đất đai 1993 quy định “Ủy ban nhân dân” cùng cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất thì có quyền quyết định thu hồi. Luật đất đai 1993, không có một từ nào nói đến “Chủ tịch Ủy ban nhân dân”. Nguyên tắc chung là: Nhà nước, công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s