CXN_041414_4667_Thật phi thường, cảm ơn AC đã bỏ thời gian, công sức tiêu diệt cs vì dân tộc Việt (Lê Công)

Côn an giết dân_Vợ và con của nạn nhân chưa bào giờ nhìn dc mặt cha

Côn an giết dân_Vợ và con của nạn nhân chưa bào giờ nhìn dc mặt cha

Thật phi thường, cảm ơn AC đã bỏ thời gian, công sức tiêu diệt cs vì dân tộc Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s