CXN_041514_4681_Thằng Lê Công Định này tôi đã cảm thấy quá bình thường khi nhận tội. Mang tiếng là luật sư mà bọn điều tra viên mới dọa có 1 chút mà đã phải vội khai và nhận tội. Thằng chó này không có bản lĩnh gì hết. Thằng chó này hoạt động theo phe nhóm của lũ chó csvn thôi. Loại thằng này chỉ bỏ đói 2 ngày là trắng đen lẫn lộn, đúng sai không cần biết.

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

Thằng Lê Công Định này tôi đã cảm thấy quá bình thường khi nhận tội. Mang tiếng là luật sư mà bọn điều tra viên mới dọa có 1 chút mà đã phải vội khai và nhận tội. Thằng chó này không có bản lĩnh gì hết. Thằng chó này hoạt động theo phe nhóm của lũ chó csvn thôi. Loại thằng này chỉ bỏ đói 2 ngày là trắng đen lẫn lộn, đúng sai không cần biết. Chân lý của thằng này phụ thuộc vào miếng ăn đút vào mồm nó thôi. Những thằng chó csvn nó dùng họng súng và nhà tù bắt nhân dân phục tùng chúng nó thôi chứ bình đẳng như các nước đa đảng dân chủ thì chỉ cần hỏi lũ chó csvn mấy câu là biết ngay sự ngu dốt của chúng nó. Qua những bài viết của thằng này mới thấy hiểu biết của nó rất nông cạn và bị lũ chó csvn giật dây. Thằng chó Định không bịp được nhân dân Việt Nam đâu. Có rất nhiều người tài đang phải ẩn danh tiêu diệt diệt lũ chó csvn chúng mày đấy. Hãy biểu tình lật đổ lũ chó csvn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s