CXN_041514_4686_Từ nay đến cuối năm,xin người dân oan các nơi đừng để cho ngọn lửa đấu tranh bị nguội,hãy làm tới tới mạnh mẽ hơn,mãnh liệt hơn thì bọn CS sẽ đầu hàng và trao trả đất nước VN lại cho nhân dân vô điều kiện (MTGPMN)

Sáng ngày 30.4.75, Lính Dù ở Ngã Tư Bảy Hiền và Lăng Cha Cả vẫn bắn tiêu diệt xe tăng của cộng quân. QLVNCH đánh tới giờ phút cuối của cuộc chiến

Sáng ngày 30.4.75, Lính Dù ở Ngã Tư Bảy Hiền và Lăng Cha Cả vẫn bắn tiêu diệt xe tăng của cộng quân. QLVNCH đánh tới giờ phút cuối của cuộc chiến

  1. Từ nay đến cuốii năm,xin người dân oan các nơi đừng để cho ngọn lửa đấu tranh bị nguội,hãy làm tới tới mạnh mẽ hơn,mãnh liệt hơn thì bọn CS sẽ đầu hàng và trao trả đất nước VN lại cho nhân dân vô điều kiện,vì ngọn lửa đã nhóm lên mà tắt đi thì sẽ rất khó nhóm lại,cơ hội ngàn năm cho dân tộc VN thoát chế độ độc đảng,độc tài sẽ là không kéo dài,đánh địch là chọn thời điểm yếu nhất mà lúc này là lựa chọn tốt nhất,như tác giả bài viết nói về giòng thác CM thứ 4 chính là nhân dân.

 

2 comments on “CXN_041514_4686_Từ nay đến cuối năm,xin người dân oan các nơi đừng để cho ngọn lửa đấu tranh bị nguội,hãy làm tới tới mạnh mẽ hơn,mãnh liệt hơn thì bọn CS sẽ đầu hàng và trao trả đất nước VN lại cho nhân dân vô điều kiện (MTGPMN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s