CXN_041514_4688_Chúng nó thả người của chúng nó chứ có thả ai khác đâu mà gọi là vừa đấm vừa xoa (Lê Công)

Họ đả đổ máu không vì tự do, dân chủ của dân tộc họ mà cho 1 dân tộc hoàn tòan xa lạ với họ, VN. Họ đổ máu để ngăn chặn làn sóng đỏ gọi là Cộng Sản

Họ đả đổ máu không vì tự do, dân chủ của dân tộc họ mà cho 1 dân tộc hoàn tòan xa lạ với họ, VN. Họ đổ máu để ngăn chặn làn sóng đỏ gọi là Cộng Sản

 1. chúng nó thả người của chúng nó chứ có thả ai khác đâu mà gọi là vừa đấm vừa xoa,
  mà người của chúng nó là ai,? là những con gà đã được thuần dưỡng và làm theo chỉ đạo.đễ họ lập ra các hội đoàn dân chủ cụi,làm những cái hang sói lót ổ cho ve sầu thoát xác, chia chác danh lợi chấp nhận cho đảng thoát khỏi tội hại dân bán nước,giữ được tài sản trộm cướp của nhân dân,và còn đươc tiếp tục ngồi trên đầu nhân dân
  đễ lảnh đạo đất nước,rồi lại tiếp tục hút máu của nhân dân vn.
  chỉ riêng nt NGUYỄN HỮU CẦU chúng thấy anh bịnh tật không còn hoạt động gì được nữa,
  chúng thả ra đễ tìm tpp của hoa kỳ mong cứu lấy nền kinh tế do quan chức đảng viên tham nhũng đang hấp hối không còn phương cách nào đễ cứu chữa,
  giả sử có vào được tpp vay được tiền của hiệp hội tpp,thì với một bầy tham quan không dưới 3 triệu tên,vừa ngu dốt vừa tham lam,thì kính tế đất nước có đi lên nỗi không???

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s