CXN_041514_4691_Còm của một Bộ Đội bước vào Sài Gòn ngày 30.04.1975: Một bài viết rất chính xác về Cù con (CHHV). Qua vụ Cù con đi Mỹ, những điều Tôi cảm nghĩ về y sau vụ ” tuyệt thực (đểu) ” là hoàn toàn chính xác.

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

Cù công tử đi Mỹ

One comment on “Cù công tử đi Mỹ”

Một bài viết rất chính xác về Cù con (CHHV). Qua vụ Cù con đi Mỹ, những điều Tôi cảm nghĩ về y sau vụ ” tuyệt thực (đểu) ” là hoàn toàn chính xác. Danh sách Việt gian CS thêm nối dài, 2 Cù luôn, Cù Bố Huy Cận, Cù con Hà Vũ

2 comments on “CXN_041514_4691_Còm của một Bộ Đội bước vào Sài Gòn ngày 30.04.1975: Một bài viết rất chính xác về Cù con (CHHV). Qua vụ Cù con đi Mỹ, những điều Tôi cảm nghĩ về y sau vụ ” tuyệt thực (đểu) ” là hoàn toàn chính xác.

  1. Vậy là giống nòi Cù lần và giống nòi Lê lết,CS sử dụng đúng người đúng tội thấy rõ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s