CXN_041614_4702_Thế là kịch bản cướp chính quyền sẽ được lặp lại.(CNCĐ)

Họ đả đổ máu không vì tự do, dân chủ của dân tộc họ mà cho 1 dân tộc hoàn tòan xa lạ với họ, VN. Họ đổ máu để ngăn chặn làn sóng đỏ gọi là Cộng Sản

Họ đả đổ máu không vì tự do, dân chủ của dân tộc họ mà cho 1 dân tộc hoàn tòan xa lạ với họ, VN. Họ đổ máu để ngăn chặn làn sóng đỏ gọi là Cộng Sản

CXN_041614_4695_Mấy năm trong tù, 4 thằng khỉ cộng nòi con Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức , Nguyễn Tiến Trung nghĩ ra chủ nghĩa “cộng đồng”, HCM du nhập CNCS, Châu Xuân Nguyễn chủ nghĩa tư bản (thực ra là không chủ nghĩa gì cả..)

Tụi cs giảy chết đang vận dung KTTT vào chính trị đây.

Cảm thấy các biện pháp bắt bớ giam cầm trấn áp không làm tình hình tốt hơn mà ngược lại tệ hơn: dân nổi lên tập thể bắt cả ca công khai đốt nhà quan chức; bọn chúng thay đổi chiến thuật.

1/ Thả TNLT (người của chúng trước) để xây dung 1 lớp lãnh tụ (chủ nghĩa anh hung lãnh tụ) nhằm chiếm giữ long tin của những người còn đang phân vân kể cả trong nước và hải ngoại

2/ Xây dung 1 đống chủ nghĩa (hang hóa) để công chúng lựa chon: chủ nghĩa chống TQ; chủ nghĩa dân sự; cộng đồng dân sự; chống cs (T Lú); chống tham nhũng (3 Dũng); dân tộc; nhân quyền; dân chủ;….

3/ Chơi trò tung hứng: kẻ viết người bình phẩm phỏng vấn với sự tiếp tay của loa kèn lề trái lẫn lề phải để dần dần nâng cao nhau lên

4/ Sau khi đã chiếm giữ được đa số dư luận công chúng cho tụi lãnh tụ này thi sẽ thả tiếp các TNLT khác. Những người này sẽ không làm được gì nhiều vì thị phần (công chúng) đã bị tụi nó chiếm hết rồi.

5/ Cuối cùng là cỗ máy tự do bầu cử sẽ vận hành; thể chế sẽ chuyển động…

Mục đích là gom dư luận công chúng vốn đang chia rẽ vào các hội đoàn; nhóm nhỏ nhỏ để sử dung sau này vào mục đích tung hô 1 lãnh tụ (lãnh đạo) tối cao sẽ xuất hiejn vào lúc thuận lợi nhất (người này còn trong bóng tối).

Thế là kịch bản cướp chính quyền sẽ được lặp lại.

One comment on “CXN_041614_4702_Thế là kịch bản cướp chính quyền sẽ được lặp lại.(CNCĐ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s