CXN_041614_4713_chính vì thế nền giáo dục của CS chỉ sinh ra lũ thạc sĩ tiến sĩ cư nhân kỹ sư … phục vụ cho nền KT bao cấp mà thôi ! nền giáo dục này chỉ ham nói (tránh làm) lấy tư tưởng ” hô khẩu hiệu ” làm bàn đạp lên chức và hưởng lộc cao ..(GPCXN)

Xuất Quân   https://www.youtube.com/watch?v=rcmewCwA8mc

Ở VN chúng ta thì có nền KT bao cấp (kinh tế CS) nên nền giáo dục là nền giáo dục CS theo hướng bao cấp với mục tiêu ” làm theo năng lực thì được hưởng theo nhu cầu ” không cần biết năng lực có gì hiệu quả cho XH hay không chỉ làm hết mình như Đnh La Thăng chẳng hạn thì sẽ hưởng nhu cầu là bộ trưởng GTVT …chính vì thế nền giáo dục của CS chỉ sinh ra lũ thạc sĩ tiến sĩ cư nhân kỹ sư … phục vụ cho nền KT bao cấp mà thôi ! nền giáo dục này chỉ ham nói (tránh làm) lấy tư tưởng ” hô khẩu hiệu ” làm bàn đạp lên chức và hưởng lộc cao ..Nay VN có tí tí cái gọi làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít (từ ngữ tăng ca xuất hiện là vậy) nên nền KT có ít dấu hiệu của nền KTTT do đó VN đỡ chết đói hơn mà cũng vì lấy nền KT bao cấp đinh hướng cho nền KTTT nên khi nền KT bao cấp không thể bao cấp nổi cho hơn 20 triệu quan chức hưởng lương nhà nước như hưu trí ,tiền tuất , lương CBCNVC ,… thì cũng là lúc phá sản hoàn toàn học thuyết Mác Lê từ đó bình đẳng của CS theo đó mà thành khẩu hiệu mị dân láo khoét . .. Khi cốt lõi (tiêu thụ nội tại và sản xuất nội tại) của nền KTVN tan nát ngày 1 nặng hơn theo thời gian thì sự hoang hóa nền KT sẽ nặng hơn khi mọi cấu trúc nền tảng kinh tế của XH Cộng sản vốn đã ăn bám để bám trụ vào cốt lõi của nền KT bấy lâu nay không thể trụ vững vì ngân sách cạn kiệt , Ngân hàng tan nát vì nợ xấu, DNNN mất hướng chủ đạo vì ngân sách không thể bao cấp nổi nữa đành cổ phần hóa trên giấy . .. nền KTVN hôm nay theo đó mà tan rã từ mảng gây bất ổn XH tăng nhanh đe dọa cơn đói 1945 sẽ trở lại , mặt trận DTGPMN 2 (MTGPMN2) sẽ ngóc đầu dậy cho CS thoát xác ve sầu sẽ được CS lập lại ? HCM 2 sẽ có lăng ở saigon ? mơ ước này bị tắt lụi trước cửa ngõ của internet , mọi ý đồ CS thoát xác sẽ bị đập tan vì người dân trong nước cùng sự lệ thuộc áp lực của quốc tế về nhân quyền , tự do ngôn luận ,TNLT ,bầu cử tự do ,tam quyền phân lập xóa hẳn bao cấp để quẳng CS vào quá khứ .. khi đó nền KTVN mới được chính người dân chấp thuận để thu hồi tài sản tham nhũng của chế độ CS suốt 69 năm qua từ đó chọn người hiền tài xây dựng đất nước sau hiểm họa CS kéo dài suốt 69 năm qua , Các thế hệ sau chiến tranh cũng đồng lòng chặn đứng mọi diễn biến kế hoạch mua bán cường quyền mà chóp bu CS đang sử dụng lũ trí thức của thời bao cấp phải bị dẹp tan điều đó không thể thay đổi được .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s