CXN_041614_4716_ưu tiên lớp ng bần cố nông mù chữ vào lãnh đạo chủ yếu đưa VN ta thụt lùi, lạc hậu, thua kém và nó đã thành công mĩ mãn. Cho nên giờ ai cứ nói trí thức VN là tự đánh lừa lòng mình thôi, VN ta bây giờ làm gì có trí thức(GPCXN)

Liên Khúc Quân Hành Việt Nam Cộng Hòa

Quốc ca VNCH, diễn binh 1973, Lục Quân hành khúc etc… http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_-qZZQxS3Qc

 

Phải nói nền GD XHCN là một nền GD cực kỳ phản GD là vì nó đi theo lối mòn của thằng Hồ râu mang từ Tàu về, nó làm cho bao thế hệ ng Việt trở nên lãnh cảm, lười biếng, tham lam, bất cứ học ở trường ĐH, THCN, CĐ nào phần lớn là giành thời gian cho nhai mớ lý thuyết Mác, Mao, học tập TT HCM phấn đấu vào đảng thì làm gì có thời gian cho lớp trẻ suy nghĩ, tìm tòi sáng chế nữa. Một đất nước có những hơn hai mươi ngàn GS, TS mà k sản xuất nổi cái đinh ốc theo đúng tiêu chuẩn QT,con ng phải kéo cày thay trâu, thử hỏi có đau xót k hỡi Đảng quang vinh vĩ đại.

Ngay từ khi cướp được nước VN họ Hồ đã có âm mưu tiêu diệt hết lớp ng thông minh, tài giỏi bằng cuộc tắm máu CCRĐ, nhân văn Giai phẩm, sau đó còn triệt tận gốc những mầm mống ,con cháu họ bằng cách quy cho thành phần địa chủ để k được học hành hoặc làm bất cứ việc gì, ưu tiên lớp ng bần cố nông mù chữ vào lãnh đạo chủ yếu đưa VN ta thụt lùi, lạc hậu, thua kém và nó đã thành công mĩ mãn. Cho nên giờ ai cứ nói trí thức VN là tự đánh lừa lòng mình thôi, VN ta bây giờ làm gì có trí thức

One comment on “CXN_041614_4716_ưu tiên lớp ng bần cố nông mù chữ vào lãnh đạo chủ yếu đưa VN ta thụt lùi, lạc hậu, thua kém và nó đã thành công mĩ mãn. Cho nên giờ ai cứ nói trí thức VN là tự đánh lừa lòng mình thôi, VN ta bây giờ làm gì có trí thức(GPCXN)

  1. bằng tốt nghiệp bs răng hàm mặt đại học y dược chí có giá 50 t đồng mại dô,mại dô./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s