CXN_041614_4718_Muốn xây dựng lại VN trong 1 thời gian ngắn nhất thì bắt buộc phải học ở Phương tây, cụ thể là Úc Mỹ , châu Âu. Đó là những nước , khu vực có 1 nền quản lý hiện đại, được cọ sát và hoàn thiện liên tục với thực tế thay đổi nhanh chóng như vũ bão (thời đại thông tin).(GPCXN)

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Những Bản Hùng Ca   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SJ38NZhbfdk#!

Rất đồng ý với bài viết này nhất là phần kết luận của AC.

Muốn xây dựng lại VN trong 1 thời gian ngắn nhất thì bắt buộc phải học ở Phương tây, cụ thể là Úc Mỹ , châu Âu. Đó là những nước , khu vực có 1 nền quản lý hiện đại, được cọ sát và hoàn thiện liên tục với thực tế thay đổi nhanh chóng như vũ bão (thời đại thông tin).

Phải công nhận AC có 1 kiến thức kinh nghiệm lẫn tầm nhìn rất rông và cụ thể cho nhiều lãnh vực, bao trùm từ quốc phòng, ngoại giao, ngoai thương…cho đến tài chánh, ngân hàng, giáo dục….kể cả nông nghiệp, y tế, xây dựng….

AC nói đúng, muốn dân Việt có tự do dân chủ nhân quyền thì phải học và thực hành từ cách hành xử của Âu Mỹ Úc. Phải thiết kế lại tổ chức hành chánh theo hướng hiệu quả, tối ưu như các quốc gia Úc Mỹ đang làm: công chức là phải phục vụ người dân, cảnh sat được dùng để bảo vệ cuộc sống bình yên của dân chúng, luật pháp dùng để chế tài tất cả mọi người trong XH …..

QUả thực AC không sai khi nói là chỉ có những người sống, ăn học và làm việc trong XH hội Phương Tây 1 thòi gian dài mới cọ xát và hiểu được cách vận hành của guồng máy tuyệt vời này. Có thể không là tuyệt hảo (tối ưu) nhưng XH Phương Tây tạo ra sự hài lòng cho đa sô dân chúng (đó cũng chính là sự khác biệt với cs)

Còn cái đám con ông cháu cha, và bọn dân chủ bịp LTL, LCĐ, THDT, NTT, PCD….thì sống ở XH Phương Tây bao lâu và làm cái gì ngoài việc ăn chơi hoăc chúi đầu làm mọt sách (ở Mỹ du học sinh có học bổng phải học toàn thời gian thì đâu có thời gian tham gia vào cuộc sống XH để hiểu nó). Đó cũng là 1 lý do tại sao ở Mỹ 5 năm mới được quyền thi quốc tịch: đó là thời gian tối thiểu để biết sơ sơ về XH Mỹ ( mở nhà băng, ra tòa, rữa xe tự động, xử lý với cảnh sát, nộp đơn mở doanh nghiệp, nhường ghế người lớn tuổi, xếp hàng trong mọi trường hợp….rất nhiều)

Cụ thể là với 4 năm du học của NTT thì chỉ có cái bằng cấp mà thôi, còn hiểu biết về XH tư bản thì coi như là số 0; LCĐ cũng rứa….

Bọn đại bịp này mà lên nắm quyền thì VN sẽ càng tụt hậu so với Lào Và Campuchia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s