Thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI): Cần một cuộc chỉnh đốn thật sự ở VCCI

 

Published on April 18, 2014   ·   No Comments

Vutienloc

Trên hai nhiệm kỳ Chủ tịch, Vũ Tiến Lộc đã phá nát VCCI

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng là cơ hội để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận rõ những sai phạm để sửa chữa, khắc phục. Thế nhưng, Ðảng đoàn VCCI kiểm điểm chưa nghiêm túc; không chỉ rõ trách nhiệm của từng người khi để xảy ra sai phạm trong công tác cán bộ, trong quản lý thu, chi tài chính và nội bộ mất đoàn kết. Ðể ổn định và phát triển, rất cần một cuộc chỉnh đốn thật sự ở VCCI. VCCI và ông Vũ Tiến Lộc còn bao che, dung túng cho đảng viên Phạm Văn Hoán chống đối lại Nghị quyết Trung ương IV

Quanh co, lẩn tránh trách nhiệm

Một trong những sai phạm rõ nhất ở VCCI thời gian qua là trong công tác cán bộ. Nhiều văn bản, quyết định, hướng dẫn của Ðảng về lĩnh vực này đã ban hành hơn một nhiệm kỳ vẫn chưa được Ðảng đoàn VCCI triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời: chưa làm quy hoạch cán bộ; chưa ban hành các văn bản để cụ thể hóa các Quyết định 67 và 68, ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 09, ngày 6-9-2007 của Ban Tổ chức T.Ư về công tác cán bộ; chưa có quy định cụ thể về phân cấp quản lý cán bộ, cho nên toàn bộ việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ chủ yếu là Ðảng đoàn quyết định. Hơn một năm qua, Ðảng đoàn VCCI không kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, mặc dù các đơn vị đã có đề nghị. Hầu hết các trường hợp bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị, Ðảng đoàn không lấy ý kiến tham gia của tập thể Ban Thường vụ Ðảng ủy. Việc bổ nhiệm cán bộ cấp phòng trở xuống không thực hiện theo quy trình mà chỉ căn cứ vào đề xuất của cơ sở. Hồ sơ đề bạt, bổ nhiệm sơ sài, không lấy phiếu tín nhiệm và không lấy ý kiến của lãnh đạo, cấp ủy đơn vị trước khi trình Ðảng đoàn, Ban Thường trực xem xét quyết định. Hầu hết các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm đều không có nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú, không có biên bản kết quả lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, nhân viên và ý kiến của lãnh đạo, tổ chức đảng của đơn vị; không có nghị quyết của Ðảng đoàn.

Sai phạm nêu trên là hết sức nghiêm trọng. Nhiều văn bản, kết luận của cơ quan cấp trên về nội dung sai phạm nêu trên chưa được Ðảng đoàn trả lời và thực hiện nghiêm túc, mà kéo dài thời gian để hợp lý hóa việc đã rồi. Khi kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Ðảng đoàn vẫn khẳng định công tác cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy định hiện hành của cơ quan… Về những yếu kém, khuyết điểm, Ðảng đoàn chỉ liệt kê vụ việc, không chỉ rõ trách nhiệm cá nhân; đồng thời cho rằng nguyên nhân là do nhận thức về yêu cầu nắm bắt và triển khai các chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Ðảng còn hạn chế; vì quá tập trung vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; vì cơ quan tham mưu thụ động, chưa làm hết trách nhiệm…

Sai phạm nghiêm trọng, điển hình trong công tác cán bộ ở VCCI là việc bổ nhiệm Tổng Thư ký VCCI tháng 7-2011 không đúng với quy định tại Ðiều 21 của Ðiều lệ VCCI. Công việc quan trọng này chỉ làm trong vòng một ngày; không có quy hoạch cán bộ; không xin ý kiến của Ðảng ủy, nhận xét của chi bộ nơi cán bộ được bổ nhiệm, của chi ủy nơi cán bộ đó cư trú, không kê khai tài sản – những nội dung đã quy định rất rõ trong các văn bản của Ðảng về công tác cán bộ. Chưa họp Ðảng đoàn, chưa xin ý kiến của tập thể Ðảng ủy, nhưng Bí thư Ðảng đoàn đã ký công văn đề nghị bổ sung Tổng Thư ký mới vào Ðảng đoàn. Ðây là một trong những giọt nước tràn ly, gây nên bức xúc trong nội bộ VCCI.

Công luận lên tiếng, Chính phủ yêu cầu giải trình, cấp trên gợi ý kiểm điểm làm rõ, nhưng Ðảng đoàn bao biện rằng, việc bổ nhiệm Tổng Thư ký VCCI đã đáp ứng yêu cầu công việc, vì lợi ích chung. Theo Ðảng đoàn VCCI, những thiếu sót ở đây chỉ là do quy trình chưa chặt chẽ; do Ðảng đoàn chưa chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế tổ chức cán bộ theo các Quyết định 67 và 68 của Bộ Chính trị. Thật khó hiểu, các văn bản này đã ban hành sáu năm rồi, nhưng VCCI cố tình làm theo quy định của riêng mình; khi kiểm điểm vẫn không nhận lỗi, dù rằng đó là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến nội bộ mất đoàn kết.

Như vậy có thể khẳng định, việc kiểm điểm ở Ðảng đoàn VCCI chưa đạt yêu cầu do Nghị quyết T.Ư 4 đề ra: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh”. Vì người đứng đầu VCCI chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Ðảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

vcci

Chúng ta cùng phá nát VCCI nhé (Bí thư đảng uỷ Hoàng Văn Dũng và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc)

Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Ðã nhiều năm qua, cho đến khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Ðảng đoàn VCCI không bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng khóa X, khóa XI; không thực hiện đúng quy chế làm việc, sau các cuộc họp Ðảng đoàn không ra nghị quyết để tổ chức thực hiện. Ðảng đoàn chưa xây dựng Quy chế phối hợp với Ðảng ủy và không cụ thể hóa, thực hiện nhiều văn bản của Trung ương về công tác cán bộ như đã nói ở trên. Vì thế, không ít hoạt động của VCCI, nhất là trong công tác cán bộ, Ðảng ủy không được tham gia mà do Ðảng đoàn tự quyết. Tập thể Ðảng đoàn, trực tiếp và trước hết là đồng chí Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch VCCI phải chịu trách nhiệm về sai phạm nghiêm trọng này. Thế nhưng, khi kiểm điểm về vai trò của người đứng đầu, Bí thư Ðảng đoàn Vũ Tiến Lộc vẫn khẳng định luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo toàn diện của Ðảng; luôn xác định công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của VCCI (trên thực tế nhiều văn bản của Ðảng về công tác tổ chức cán bộ không được đồng chí triển khai thực hiện). Còn việc để xảy ra những thiếu sót ấy là do bị cuốn theo công việc chuyên môn, do kinh nghiệm và kiến thức về công tác này còn hạn chế, do cơ quan tham mưu thụ động… Người đứng đầu không dám nhận khuyết điểm thì không thể làm gương cho cấp dưới noi theo như yêu cầu nêu trong nhóm giải pháp hàng đầu của Nghị quyết T.Ư 4: “tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên”. Do vậy, các khuyết điểm, sai phạm không quy rõ được trách nhiệm đối với tập thể và từng cá nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng, ở VCCI có biểu hiện mất đoàn kết, không tin tưởng nhau, bằng mặt không bằng lòng, kể cả các đồng chí ủy viên Ðảng đoàn. Ngay cán bộ ở VCCI cũng thốt lên: Vấn đề đơn thư nặc danh, vấn đề báo chí nêu đã làm đau lòng cán bộ, nhân viên VCCI; trong Ðảng đoàn có biểu hiện mất đoàn kết, trong cơ quan có biểu hiện mất dân chủ. Là người đứng đầu, song đồng chí Bí thư Ðảng đoàn chưa nhận thức đầy đủ, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của mình, mà cho rằng những vấn đề trong cơ quan là do một số phần tử cơ hội, có ý đồ xấu vì mục đích cá nhân cố tình dựng chuyện, vu khống và lợi dung những thiếu sót của Ðảng đoàn trong chỉ đạo điều hành để xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo sự thật; Ðảng đoàn không mất đoàn kết; người đứng đầu không độc đoán, mất dân chủ…

Cùng với những sai phạm đã rõ, một số vấn đề về quản lý, thu chi tài chính, thực hiện các dự án ở VCCI cũng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Ðiển hình là việc đầu tư xây dựng tòa nhà VCCI tower; việc phê duyệt, đầu tư và ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Sartun; việc tổ chức Hội nghị ASEAN Bis 2010; việc chi phí tiếp khách,… rất cần được tiếp tục kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Rất tiếc, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân đồng chí Bí thư Ðảng đoàn VCCI chưa đạt yêu cầu Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng và các văn bản khác của Trung ương về việc thực hiện nghị quyết đặc biệt quan trọng này. Ngay trong những ngày diễn ra kiểm điểm ở Ðảng đoàn VCCI, đã có ý kiến lo ngại chưa đạt yêu cầu, vì việc nhận thức về khuyết điểm của từng ủy viên Ðảng đoàn và người đứng đầu chưa sâu sắc; chưa thấy hết ảnh hưởng xấu của nó tới hoạt động của VCCI; nặng về đưa ra sự việc, tình hình, liệt kê và giải thích, biện hộ, đổ lỗi vì những lý do khác.

Chúng tôi tin rằng, hơn một nghìn cán bộ, nhân viên VCCI ai cũng tha thiết mong muốn tập thể và cá nhân đồng chí Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch VCCI phải kiểm điểm, tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của mình về những sai phạm xảy ra ở cơ quan. Những việc đã kết luận rõ thì phải giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu VCCI cần dũng cảm nhận trách nhiệm cá nhân và hình thức kỷ luật trước Ðảng về những sai phạm kéo dài ở VCCI trong nhiều năm qua. Mỗi cán bộ, đảng viên ở VCCI, trước hết là các đồng chí trong Ðảng đoàn, cán bộ lãnh đạo các đơn vị cần thấy rõ trách nhiệm của mình trước tập thể về những vi phạm kéo dài. Do không mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình, cho nên để xảy ra vi phạm nghiêm trọng kéo dài. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải có cuộc chỉnh đốn ở VCCI thì mới lấy lại được niềm tin, ổn định để phát triển vì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo báo Nhân Dân

BẠN ĐỌC GỬI TTXVA.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s