Mơ gặp Bác Hồ

Uyển Thi (Danlambao) – Nhìn đứa cháu mới có 3 tuổi đi học mẫu giáo về cứ hát mãi bài đêm qua em mơ gặp bác Hồ râu bác dài tóc bác bạc phơ… em âu yến hôn đôi má bác… nghe mà thấy nổi da gà, tôi mới nói ai dậy cháu hát bài này, nó bảo cô giáo, tại cháu còn nhỏ không biết đó thôi chứ bác Hồ đã chết lâu lắm rồi, bây giờ cháu muốn hôn chỉ còn cái xác khô thôi, ọe ghê thế hả chú? đúng, không tin mai lên hỏi cô cháu coi. Thôi để chú dậy cho cháu bài hát mơ gặp bác Hồ hay hơn nhiều và tôi bắt đầu dậy nó hát. Bởi ghét cách nhồi nhé của cộng sản lời bài hát. http://www.youtube.com/watch?v=lRODxv5C0f8

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Chân bác dài bác đạp xích lô
Xe không thắng bác lao xuống hố
Đang đau đớn bác rên như chó
Bác làu bàu nói xe Liên Xô.
Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Tay bác dài bác lái mô tô
Xe cua gấp bác lao xuống hố
Cơn đau đớn bác ta la ó
Bác càu nhàu nói xe quân ngô
Té vài lần chết cha tao luôn.
Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Lăng Ba Đình một cái xác khô
Dân vây kín kéo lên khỏi hố
Em vui sướng vì em đứng đó
Đốt cụ Hồ cháy ra cho luôn
Đốt xác Hồ cháy cho em xem.

4 comments on “Mơ gặp Bác Hồ

 1. Bài thơ hay thật! Thơ vầy với là thơ ,thằng Tố Hữu còn sống chắc gọi Uyển Thi bằng bố .Xem thơ bưng bô của thằng chó Tố Hữu đây:
  Yêu biết mấy nghe con tập nói
  Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!
  ………………………………………….
  …………………………………………………
  Thương cha thương mẹ thương chồng

  Thương mình thương một thương Ông thương mười

  Hết biết cái thằng Tố Hữu nó ca tụng thằng độc tài Sta-lin..

  Like

 2. Đêm qua em mơ gặp ….”bác hồ”
  Em biết rằng tiền bác …thúi ghê …
  Em có biết bác là ………linh cẩu
  Em có biết và em …….đã hát….
  Cộng sản là linh cẩu thúi ghê
  Bác hồ là linh cẩu điên điên ….
  Bác hồ là nói dốc huyên thuyên
  Bác hồ là đồ láo trong lăng …bác hồ là trung quốc lăng nhăng…
  Quyết một lòng diệt lủ điên điên
  Quyết một lòng diệt cộng sản ….tham lam!!!

  Like

 3. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ .
  Tay bác dài mắt bác láo lơ.
  Tay sờ mông mồm hôn bé gái.
  Em giật mình sợ quá…quỷ ma.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s