CXN_040814_4997_Muốn anh C làm người lảnh đạo đất nước thì đi đâu ,đến đâu ,nói chuyện gì cũng đem trang CXN làm chủ đề , chuyện gì đến ắt sẽ đến tôi suy nghĩ đơn giản như thế. Không biết anh Châu to cao nặng ra sao,sở thích,sở đoản thế nào chứ đường lối KT-CT thì quá tuyệt vời,nếu VN may mắn có được người như anh Châu lãnh đạo thì VN sẽ đi lên rất nhanh như Nhật sau chiến tranh,nhân dân sẽ giàu có sung túc,cảnh nghèo đói bán thân sẽ không còn,tiếng cười thay tiếng khóc,tiếng kinh thay tiếng than. 1 Tổng thống+ nội các vượt trội hơn ngàn lần(>) 4 trụ gỗ+14 ủ rũ viên+500 nghị gật+3000k đoảng viên lu ngu lơ ngơ,mất hồn mất trí. (GPCXN)

 

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được...Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được…Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/


4 comments on “CXN_050714_4968_Rồi đây một thời gian rất gần Nước Nam sẽ có một vị minh sư mang dòng họ NGUYỄN đức tài song toàn sẽ lên điều hành chuyện đại sự Quốc gia đó là Chú CHÂU XUÂN NGUYỄN .cầu nguyện hồn thiêng sông núi gia hộ cho đồng bào Nước VIỆT nhanh chóng giựt sập chế độ csvn bán nước hại dân ra khỏi mảnh đất hình chữ S nầy vĩnh viễn (GPCXN)”

  1. Không biết anh Châu to cao nặng ra sao,sở thích,sở đoản thế nào chứ đường lối KT-CT thì quá tuyệt vời,nếu VN may mắn có được người như anh Châu lãnh đạo thì VN sẽ đi lên rất nhanh như Nhật sau chiến tranh,nhân dân sẽ giàu có sung túc,cảnh nghèo đói bán thân sẽ không còn,tiếng cười thay tiếng khóc,tiếng kinh thay tiếng than.
    1 Tổng thống+ nội các vượt trội hơn ngàn lần(>) 4 trụ gỗ+14 ủ rũ viên+500 nghị gật+3000k đoảng viên lu ngu lơ ngơ,mất hồn mất trí.

  2. muốn cho đất nước được độc lập,muốn cho muôn dân được ấm no hạnh phúc,thì phải đánh nhanh hạ gục mọi hang ổ lót đường cho ve sầu thoát xác./.

  3. Muốn anh C làm người lảnh đạo đất nước thì đi đâu ,đến đâu ,nói chuyện gì cũng đem trang CXN làm chủ đề , chuyện gì đến ắt sẽ đến tôi suy nghĩ đơn giản như thế

 

One comment on “CXN_040814_4997_Muốn anh C làm người lảnh đạo đất nước thì đi đâu ,đến đâu ,nói chuyện gì cũng đem trang CXN làm chủ đề , chuyện gì đến ắt sẽ đến tôi suy nghĩ đơn giản như thế. Không biết anh Châu to cao nặng ra sao,sở thích,sở đoản thế nào chứ đường lối KT-CT thì quá tuyệt vời,nếu VN may mắn có được người như anh Châu lãnh đạo thì VN sẽ đi lên rất nhanh như Nhật sau chiến tranh,nhân dân sẽ giàu có sung túc,cảnh nghèo đói bán thân sẽ không còn,tiếng cười thay tiếng khóc,tiếng kinh thay tiếng than. 1 Tổng thống+ nội các vượt trội hơn ngàn lần(>) 4 trụ gỗ+14 ủ rũ viên+500 nghị gật+3000k đoảng viên lu ngu lơ ngơ,mất hồn mất trí. (GPCXN)

  1. Khi csvn sụp đổ người đầu tiên tôi nghĩ đến làm lãnh đạo cho đất nước là chú Châu. Chúc chú Châu luôn giữ gìn sức khỏe.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s