Lại VOICE, Dân làm báo, MLBVN à

https://www.facebook.com/linh.vokhanh.9/posts/1543521005874457?notif_t=mention

VIỆT TÂN VÀ CUỘC CHIẾN QUANH LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH CỦA 20 TỔ CHỨC 

Hẳn nhiều người chưa hiểu vì sao sau khi LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC CỦA 20 TỔ CHỨC DÂN SỰ VIỆT NAM phát ra, ông Nghiêm Việt Anh thì nghi ngờ có sự mạo danh vì chẳng thấy 20 cái tổ chức này “thống nhất” với nhau khi nào, cô Huỳnh Thục Vy thì phản đối cho lời kêu gọi này nên được người trong nước phát động hay hơn vì người trong nước chịu đàn áp và có thẩm quyền đạo đức hơn người an toàn ở hải ngoại, cô Phạm Thanh Nghiên thì lên tiếng Hải ngoại hay quốc nội kêu gọi, miễn là người Việt Nam đều được, trừ khi họ kêu gọi mình đi ăn cướp hay làm việc bất lương và nhanh chóng được chủ bút Dân Làm báo Vũ Đông Hà phụ họa... Thực ra nguyên nhân xuất phát từ bất đồng từ nơi khởi phát Lời kêu gọi biểu tình này.

Chủ xướng buông rèm thực sự là VOICE, Dân làm báo sai đám đệ tử Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thị Đoan Trang cùng đám MLBVN đi vận động rất nhiều các tổ chức trong nước cùng đứng tên trong Lời kêu gọi trên. Triển khai tốc hành, thống nhất với vài người với nhau (vì mỗi người đứng chân trong 5,7 tổ chức) và hẹn nhau cùng tung lên mạng vào giờ, ngày ấn định. Rất nhiều tổ chức đã từ chối đứng tên cùng, trong đó có có Hội Phụ nữ Nhân quyền, nên buộc đám này trám vào hàng loạt các tổ chức mà nhân sự hoặc hoạt động ở hải ngoại như Ba Sàm, Dân làm báo, Voice, Dân luận…cho danh sách đứng tên được đông vui. Việc cô Huỳnh Thục Vy bức bối lên tiếng, bị các “thế lực” vốn không ưa gì cô tấn công dồn dập khiến cô phải nhanh chóng gỡ bỏ ý kiến phản đối và chống chế sẽ có bài viết nói ngọn ngành. Việc cô Phạm Thanh Nghiên cùng trong Hội Phụ nữ Nhân quyền phản đối cô Vy được vài đệ tử Dân làm báo phụ họa là có nguyên nhân từ những bất đồng trong nội bộ, khi đa phần không ủng hộ phía bên ngoài chi phối trong nước và đặt người trong nước trong tình thế đã rồi, nhưng lại yếu thế.

Những phản hồi của ông Nghiêm Việt Anh cho thấy, có một sự dàn xếp, trèo lên đầu, lên cổ nhau trong một Lời kêu gọi phát đi, nguyên nhân làm phong phú thêm bất đồng, mâu thuẫn về phương cách hoạt động ù xọe của Việt Tân lâu nay. Cách làm này còn dẫn đến bao hệ lụy là nảy sinh vô khối các cuộc tranh cãi khác khi chưa có sự bàn bạc dân chủ, thống nhất được với nhau về nên hay không đưa thêm mục đích đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh vào cuộc biểu tình, đi biểu tình này “có phải do đảng cộng sản hay phe nhóm nào lợi dụng không”…Khá nhiều người đã tuyên bố sẽ không tham gia biểu tình vì những lý do này.

Nguyên nhân chủ yếu do Việt tân là đám chuyên hóng hớt, đục nước béo cò, làm gì hỏng lấy, đụng đâu loạn đấy, càng làm càng hỏng…nhưng lại cứ thích trèo leo, lũng đoạn, giật dây, phá thối

VIỆT TÂN VÀ CUỘC CHIẾN QUANH LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH CỦA 20 TỔ CHỨC

Hẳn nhiều người chưa hiểu vì sao sau khi LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC CỦA 20 TỔ CHỨC DÂN SỰ VIỆT NAM phát ra, ông Nghiêm Việt Anh thì nghi ngờ có sự mạo danh vì chẳng thấy 20 cái tổ chức này “thống nhất” với nhau khi nào, cô Huỳnh Thục Vy thì phản đối cho lời kêu gọi này nên được người trong nước phát động hay hơn vì người trong nước chịu đàn áp và có thẩm quyền đạo đức hơn người an toàn ở hải ngoại, cô Phạm Thanh Nghiên thì lên tiếng Hải ngoại hay quốc nội kêu gọi, miễn là người Việt Nam đều được, trừ khi họ kêu gọi mình đi ăn cướp hay làm việc bất lương và nhanh chóng được chủ bút Dân Làm báo Vũ Đông Hà phụ họa… Thực ra nguyên nhân xuất phát từ bất đồng từ nơi khởi phát Lời kêu gọi biểu tình này.

Chủ xướng buông rèm thực sự là VOICE, Dân làm báo sai đám đệ tử Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thị Đoan Trang cùng đám MLBVN đi vận động rất nhiều các tổ chức trong nước cùng đứng tên trong Lời kêu gọi trên. Triển khai tốc hành, thống nhất với vài người với nhau (vì mỗi người đứng chân trong 5,7 tổ chức) và hẹn nhau cùng tung lên mạng vào giờ, ngày ấn định. Rất nhiều tổ chức đã từ chối đứng tên cùng, trong đó có có Hội Phụ nữ Nhân quyền, nên buộc đám này trám vào hàng loạt các tổ chức mà nhân sự hoặc hoạt động ở hải ngoại như Ba Sàm, Dân làm báo, Voice, Dân luận…cho danh sách đứng tên được đông vui. Việc cô Huỳnh Thục Vy bức bối lên tiếng, bị các “thế lực” vốn không ưa gì cô tấn công dồn dập khiến cô phải nhanh chóng gỡ bỏ ý kiến phản đối và chống chế sẽ có bài viết nói ngọn ngành. Việc cô Phạm Thanh Nghiên cùng trong Hội Phụ nữ Nhân quyền phản đối cô Vy được vài đệ tử Dân làm báo phụ họa là có nguyên nhân từ những bất đồng trong nội bộ, khi đa phần không ủng hộ phía bên ngoài chi phối trong nước và đặt người trong nước trong tình thế đã rồi, nhưng lại yếu thế.

Những phản hồi của ông Nghiêm Việt Anh cho thấy, có một sự dàn xếp, trèo lên đầu, lên cổ nhau trong một Lời kêu gọi phát đi, nguyên nhân làm phong phú thêm bất đồng, mâu thuẫn về phương cách hoạt động ù xọe của Việt Tân lâu nay. Cách làm này còn dẫn đến bao hệ lụy là nảy sinh vô khối các cuộc tranh cãi khác khi chưa có sự bàn bạc dân chủ, thống nhất được với nhau về nên hay không đưa thêm mục đích đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh vào cuộc biểu tình, đi biểu tình này “có phải do đảng cộng sản hay phe nhóm nào lợi dụng không”…Khá nhiều người đã tuyên bố sẽ không tham gia biểu tình vì những lý do này.

Nguyên nhân chủ yếu do Việt tân là đám chuyên hóng hớt, đục nước béo cò, làm gì hỏng lấy, đụng đâu loạn đấy, càng làm càng hỏng…nhưng lại cứ thích trèo leo, lũng đoạn, giật dây, phá thối

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s