CXN_051314_5031_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: Biểu tình Trung Quốc (TQ) tại Bình Dương 01 Video (MTGPMN)

CSGT móc ví người dân lao động

CSGT móc ví người dân lao động

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s