CXN_051514_5073_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: VIDEO SÚNG NỔ BOM XĂNG GẠCH ĐÁ biểu tình bạo động Bình Dương (MTGPMN)

CSGT móc ví người dân lao động

CSGT móc ví người dân lao động

 

VIDEO SÚNG NỔ BOM XĂNG GẠCH ĐÁ biểu tình bạo động Bình Dương

Published on May 15, 2014   ·   No Comments

Video gốc do người dân đưa lên internet đã bị xóa!

 

BINHDUONG-CONGAN

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s