Video phỏng vấn (rất hay): Vietnam: 39 năm nhìn lại …. ( Lê Phú Nhuận )

Không 1 thằng lãnh đạo CSVN nào từ thằng Hồ cho tới bây giờ đáng xách dép cho 2 cụ Thiệu và Cụ Diệm, chúng có thể đáng xách dép cho ông Châu thui !!!!

Không 1 thằng lãnh đạo CSVN nào từ thằng Hồ cho tới bây giờ đáng xách dép cho 2 cụ Thiệu và Cụ Diệm, chúng có thể đáng xách dép cho ông Châu thui !!!!

CXN: Bùi Tín đào thoát 1990, năm nay 2014 (24 năm mày mò nghiên cứu, tranh đấu) mới thực sự rũ áo CS, chưởi HCM thì làm sao thằng Phạm Chí Dũng mới vừa bỏ thể đảng tháng 10 năm 2013 mà tuyên bố vung vít, cường điệu về ĐCS, phải cần một quá trình và một môi trường (BTin ở Pháp suốt thời gian này). Chỉ có là PCD là người của ĐCS cài vào để thâu tóm phong trào Dân Chủ mà thôi.

Châu Xuân Nguyễn

One comment on “Video phỏng vấn (rất hay): Vietnam: 39 năm nhìn lại …. ( Lê Phú Nhuận )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s