Mỹ-TQ Cựa Mình ở Biển Đông? – Cô Tư Sài Gòn

3Chuyện ai cũng lo sợ: chiến tranh có thể bùng nổ ở Biển Đông. Mặt khác, nếu mọi chuyện cứ mãi lặng lẽ, không chuyển biến gì… Việt Nam sẽ dần dần lệ thuộc Trung Quôc.

Nỗi lo này dẫn tới đâu?

Nhà phê bình Từ Linh trên trang pro&contra nêu ra 5 dự kiến:

“Giữa những ngày giàn khoan 981 nghênh ngang thách thức chủ quyền Việt Nam và gây không ít hoang mang, bài này xin được góp một số ý nghĩ về bốn bên liên quan: Mỹ, Tàu, Đảng và dân. Có ý sẽ làm người lạc quan phật lòng, có ý sẽ làm người bi quan bất đồng, có ý có thể chủ quan, nhưng xin chép cả vào đây, như góp một cái nhìn tham khảo. Bài chia làm năm phần, tương ứng với năm câu hỏi-đáp, xin tóm gọn như sau:

1. Mỹ có đối đầu Tàu vì Việt Nam không? Không! Người hùng giờ thấm mệt, thích chăm việc nhà và việc gần hơn lo việc thiên hạ quá xa.

2. Tàu có đánh Việt Nam không? Đánh làm gì khi Tàu gần như đã có những gì họ muốn: một chế độ ngoan như tay sai, một lãnh thổ họ tha hồ tung hoành và đang từng bước trở thành thuộc quốc.

3. Đảng có cứu nước không? Làm gì có, vì có quá nhiều dấu hiệu cho thấy Đảng đang hành xử như tay sai mẫn cán của Tàu, lo giữ ghế hơn lo giữ nước.

4. Chỉ còn lại dân? Đúng! Khi dân là những người tự do, không sợ hãi, không bị ngoại bang bịt miệng trói tay.

5. Họ đang đẩy dân vào thế bất tuân dân sự? Vâng! Và đây sẽ là cuộc đấu tranh: ngoài chống giặc ngoại xâm, trong chống bọn bán nước, giành lại cho dân quyền lực chính đáng của mình.”(ngưng trích)

Toàn văn bài trên có thể đọc ở http://www.procontra.asia/.

Tiên đoán như thế là dựa vào đâu?

Nếu lạc quan hơn, chúng ta dự đoán tình hình thế nào?

Hầu hết Sài Gòn đang lên cơn sốt World Cup. Chẳng bao nhiêu người lo Biển Đông nữa…

Vậy là, Việt Nam sẽ biến thành một Tây Tạng mới chăng? Xin dựa cột mà nhìn và nghe vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s