CXN_062214_5366_Có yếu tố cs là không có chính nghĩa với dân rồi . Mà cha hắn là đại công thần của chế độ cs . Mà đại công thần của cs có nghĩa là đại ma đầu – Đây là ý nghĩa của người dân vn hiện nay đó khi nghĩ về bọn cs vn . (GPCXN,MMDT)

Ngày 16.9.1972 Các chiến sĩ anh dũng TQLC QLVNCH dựng cờ tái chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng tái chiếm Quảng Trị trong cuộc chiến Mùa Hê Đỏ Lửa tháng 4.1972 chống lại quân xâm lược CSBV từ miền Bắc vượt sông Bấn Hải, cầu Hiền Lương xâm lăng miền Nam VN

Ngày 16.9.1972 Các chiến sĩ anh dũng TQLC QLVNCH dựng cờ tái chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng tái chiếm Quảng Trị trong cuộc chiến Mùa Hê Đỏ Lửa tháng 4.1972 chống lại quân xâm lược CSBV từ miền Bắc vượt sông Bấn Hải, cầu Hiền Lương xâm lăng miền Nam VN

CXN_062214_5363_Thủ Tướng Lê Công Định khen kiến thức và tầm nhìn của Tổng Thống lưu vong lưu bị Cù Huy Hà Vũ ngất trời: TS.CÙ HUY HÀ VŨ TỰ TUYÊN BỐ: “CHÍNH PHỦ LƯU VONG LÀ VÔ ÍCH“ (GPCXN,MMDT)

Có yếu tố cs là không có chính nghĩa với dân rồi . Mà cha hắn là đại công thần của chế độ cs . Mà đại công thần của cs có nghĩa là đại ma đầu – Đây là ý nghĩa của người dân vn hiện nay đó khi nghĩ về bọn cs vn . Chính trị của Mỹ hay Châu Âu rất cao cờ , không lẻ họ không nắm bắt được ý dân vn sao . nên nói họ ủng hộ CHHV , tức họ làm trái với nguyện vọng của nhân dân vn sao . Không có chuyện đó đâu . Mỹ sẽ ủng hộ người nào được nhân dân tin nhất . Và phải có uy tín với chính phủ Mỹ nửa . Mỹ rất coi trọng tình bạn nhưng không vì thế mà xem nhẹ lợi ích của dân tộc Mỹ đâu . Tình bạn hay tình hữu nghị muốn phát triển tốt đẹp và lâu dài không thể thiếu sự tôn kính và cùng nhau có lợi ích được . Chơi với cs trước sau gì cũng bị chúng đâm sau lưng . bảo đảm 1000/100 luôn . Ai gán hai chử TT cho thằng CHHV nghe sao chướng tay quá . Nhân dân vn , qua những người tôi quen hình như họ anh CXN và cả tôi nửa .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s