Vinh Danh Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

5 comments on “Vinh Danh Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

 1. Toàn dân Việt Nam vinh danh Ông Đại Tá Hồ Ngọc cẩn . tên tuổi ông sẽ sáng mãi trang sử vàng oanh liệt của Việt nam .

  Like

 2. cố đại tá HỒ NGỌC CẨN anh hùng tỉnh chương thiện nói riêng,anh hùng qlvnch nói chung,những chiến sỉ quân đoàn 4 tri ân và tiếp tục noi gương anh hùng của cố đại ta HỒ NGỌC CÂN trên bước đường diệt cộng cứu nước./.
  tia chớp miền tây.

  Like

 3. Sau này ở Miền Tây sẽ có nhiều con đường , trường học mang tên HỒ NGỌC CẨN đặc biệt tại CT và Vị Thanh ,đó sẽ là con đường đẹp nhất để nhớ ơn người anh hùng của dân tộc .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s