CXN_071314_5625_Hiện nay có một số nơi tụi cs đang dụ khị bà con đổi sổ củ lấy sổ đỏ mới.Tụi cs đói rả họng rồi nên tìm đủ mọi cách để bòn mót tiền của người dân.Xin phổ biến mọi người biết để né,khỏi lấy sổ cho tụi nó đói rả ruột.

Đồng bào Dương Nội, Hà Đông ngay thủ đô chống cướp đất bị Côn an đánh đổ máu, một người đàn bà trung tuần

Đồng bào Dương Nội, Hà Đông ngay thủ đô chống cướp đất bị Côn an đánh đổ máu, một người đàn bà trung tuần

Hiện nay có một số nơi tụi cs đạng dụ khị bà con đổi sổ củ lấy sổ đỏ mới.Tụi cs đói rả họng rồi nên tìm đủ mọi cách để bòn mót tiền của người dân.Xin phổ biến mọi người biết để né,khỏi lấy sổ cho tụi nó đói rả ruột.
Vì một VN tương lai không cs…hãy hưởng ứng phong trào bất tuân dân sự của chính phủ CXN kêu gọi,đồng bào hãy bất hợp tác với tụi cs trên mọi lĩnh vực.

2 comments on “CXN_071314_5625_Hiện nay có một số nơi tụi cs đang dụ khị bà con đổi sổ củ lấy sổ đỏ mới.Tụi cs đói rả họng rồi nên tìm đủ mọi cách để bòn mót tiền của người dân.Xin phổ biến mọi người biết để né,khỏi lấy sổ cho tụi nó đói rả ruột.

 1. Từ năm ngoái kia, lũ CS đang rút dù tìm mọi cách bòn mót tiền của Dân chúng! Chúng cũng biết Sụp đổ là CHẮC CHẮN nên tranh thủ vơ vét và Nhảy khỏi con thuyền CSVN đang từ từ CHÌM.
  Hỡi lũ thú CS lưới trời lồng lộng. CHÚNG BAY KHÔNG THỂ THOÁT NỔI ĐÂU, DÂN VIỆT QUÁ KHỔ ĐAU VỚI TỘI ÁC CỦA LŨ BAY, DÂN VIỆT SẼ PHÁN XỬ LŨ VGCS.
  NGÀY ĐÓ KHÔNG CÒN XA

  Like

 2. Ha ha…Mới nói là có ngay…
  Có đứa em ở Đồng Nai vừa điện thoại báo tụi địa phương mời lên v/v:Giao nhận diện tích đo đạc cho người sử dụng đất;đăng ký đất đai cấp mới,cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  Thằng em cũng là tín đồ của blog CXN nên biết trước được ý đồ của tụi cs…Nó tuyên bố:không cần lấy giấy QSD mới vì tụi cs địa phương gài để thu lệ phí…Tụi nó đói lắm nên bày đủ điều để moi tiền dân.
  Không cần lấy sổ mới.
  (Cuối cùng tụi địa phương chịu không thấu(thi gan)thì cũng mang tới nhà hà…haha..!!)
  Cs đang gần kề của sư sụp đổ,hơi đâu mà lo xa,hà hà…
  Trước mắt,chúng ta hưởng ứng phong trào Bất tuân dân sự để cho tụi cs đói trơ mo cái đã….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s