CXN_071814_5684_Vì thế Đảng dân chủ XH của đảng viên có tuổi đảng hơn 40 năm là ô Hồ Ngọc Nhuận là chuyện dân chúng ai cũng biết cũng hiểu chỉ duy nhất CSVN là không chịu hiểu. …điều đó cho thấy sự cấp bách rất khẩn cấp của CSVN khi tháng này tuyên bố lập ĐDCXH , vì sao vậy ? vì chúng chẳng thể cầm cự nuôi quân (đảng viên,CA/AN/QĐ ) nổi hết năm nay , mọi chiêu bài kéo dài vòng đời CS cũng đã sử dụng hết mà vẫn không thấy cơ hội nào cả , thời gian vẫn là kẻ thù của chế độ của nền KT phi nghĩa này của chế độ thối nát này , Bọn chóp bu với bọn thành ủy của 64 tỉnh thành đang bị ám ảnh sự sụp đổ thể chế đang ngày 1 gần hơn mà vẫn không sao thu hút lòng dân cho chúng 1 con đường ” ve sầu thoát xác ” , CXN và nhóm VD của ông đã có công lớn dùng sự minh bạch đập tan lên án sự giả dối của các con bài dân chủ cuội như PCD , HN Nhuận , Đảng DCXH giả hiệu … dân chúng sẽ tiêu diệt tận gốc bọn CS trên đất nước VN năm 2014 này .

QLVNCH Đồi Charlie Tỉnh Kontum

QLVNCH Đồi Charlie Tỉnh Kontum

Đối lập với ĐCS thí đéo nào được mà đối với lập ! CS có tất cả quyền lực từ 3 quyền (tư pháp ,hành pháp và lập pháp) thì việc trấn áp hay áp đặt toàn thể dân chúng VN hiện nay phải theo đảng ,phải nghe Đảng ,lếu láo là chết cả họ chứ không phải chơi …

Vì thế Đảng dân chủ XH của đảng viên có tuổi đảng hơn 40 năm là ô Hồ Ngọc Nhuận là chuyện dân chúng ai cũng biết cũng hiểu chỉ duy nhất CSVN là không chịu hiểu Họ hiểu rằng ĐCSVN đang muốn che dấu bộ mặt dối trá hút máu dân tộc suốt suốt 69 năm cầm quyền của mình để ” hạ cánh an toàn ” với đống tài sản chúng tham nhũng được suốt 69 năm qua ! , Bảo dân chúng đi bầu cử thì chẳng ma nào đi vì Họ dư biết là ” bầu cho có lệ ,chúng nó bầu xong trước rồi ” …điều đó cho thấy sự cấp bách rất khẩn cấp của CSVN khi tháng này tuyên bố lập ĐDCXH , vì sao vậy ? vì chúng chẳng thể cầm cự nuôi quân (đảng viên,CA/AN/QĐ ) nổi hết năm nay , mọi chiêu bài kéo dài vòng đời CS cũng đã sử dụng hết mà vẫn không thấy cơ hội nào cả , thời gian vẫn là kẻ thù của chế độ của nền KT phi nghĩa này của chế độ thối nát này , Bọn chóp bu với bọn thành ủy của 64 tỉnh thành đang bị ám ảnh sự sụp đổ thể chế đang ngày 1 gần hơn mà vẫn không sao thu hút lòng dân cho chúng 1 con đường ” ve sầu thoát xác ” , CXN và nhóm VD của ông đã có công lớn dùng sự minh bạch đập tan lên án sự giả dối của các con bài dân chủ cuội như PCD , HN Nhuận , Đảng DCXH giả hiệu … dân chúng sẽ tiêu diệt tận gốc bọn CS trên đất nước VN năm 2014 này .

 

2 comments on “CXN_071814_5684_Vì thế Đảng dân chủ XH của đảng viên có tuổi đảng hơn 40 năm là ô Hồ Ngọc Nhuận là chuyện dân chúng ai cũng biết cũng hiểu chỉ duy nhất CSVN là không chịu hiểu. …điều đó cho thấy sự cấp bách rất khẩn cấp của CSVN khi tháng này tuyên bố lập ĐDCXH , vì sao vậy ? vì chúng chẳng thể cầm cự nuôi quân (đảng viên,CA/AN/QĐ ) nổi hết năm nay , mọi chiêu bài kéo dài vòng đời CS cũng đã sử dụng hết mà vẫn không thấy cơ hội nào cả , thời gian vẫn là kẻ thù của chế độ của nền KT phi nghĩa này của chế độ thối nát này , Bọn chóp bu với bọn thành ủy của 64 tỉnh thành đang bị ám ảnh sự sụp đổ thể chế đang ngày 1 gần hơn mà vẫn không sao thu hút lòng dân cho chúng 1 con đường ” ve sầu thoát xác ” , CXN và nhóm VD của ông đã có công lớn dùng sự minh bạch đập tan lên án sự giả dối của các con bài dân chủ cuội như PCD , HN Nhuận , Đảng DCXH giả hiệu … dân chúng sẽ tiêu diệt tận gốc bọn CS trên đất nước VN năm 2014 này .

 1. Một đảng csvn thẳng tay đàn áp sự phản biện (quyết liệt, dã man,…) mà giờ nầy lại có nào là “hội nhà báo độc lập”, “đảng dân chủ xã hội”,…Nhưng các tổ chức nầy đều giống nhau ở chỗ: 100% thành viên là cs nòi, không bao giờ có một và chỉ một người VNCH. Chứng tỏ 2 điều lớn:
  1/ Đó là những tổ chức ve sầu thoát xác.
  2/ CSVN biết rất rõ là chúng sắp sụp đỗ.
  Tưởng rằng dối gạt được người,
  Nào hay bằng chứng giúp người, hại thân.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s