Video: TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH VẠCH MẶT TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH BÁN ĐỨNG GIANG SƠN CHO TÀU CỘNG

Hồ Chí Minh bán nước

One comment on “Video: TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH VẠCH MẶT TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH BÁN ĐỨNG GIANG SƠN CHO TÀU CỘNG

  1. Ngân hàng thế giới rất .”TỰ HÀO LÀ ĐỐI TÁC CỦA VIỆT NAM.”nổ tới mức đó là tận cùng. Tuổi trẻ 18/7/2014.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s