QLVNCH: HÀNH QUÂN DANIEL BOONE BÁO CÁO (29/7/1967 – 29/12/1967)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506558132913356&set=a.1380594875509683.1073741830.100006775504551&type=1

HÀNH QUÂN DANIEL BOONE
BÁO CÁO (29/7/1967 – 29/12/1967)
Submitted by Steven Sherman. Transcription by Robert L. Noe
MACV-SOG 4711. Daniel Boone. Bản báo cáo hàng tuần ( 16/9 đến 22/9/1967 )
Trong tuần lễ này có một toán biệt kích xâm nhập. Năm chuyến khác phải đình lại vì lý do thời tiết xấu. Bản báo cáo này bao gồm một toán biệt kích xâm nhập từ tuần trước.
a. Toán biệt kích Nail được đưa vào gần mục tiêu Quebec-50 tại tọa độ YA613742, lúc … ( nhóm ngày giờ ) trong tháng 9 , năm 1967. Toán biệt kích khám phá một binh trạm của VC gần tọa độ YA571760. Binh trạm này có 30 hầm trú ẩn đôi, có nắp che, nhà nấu ăn với hai bếp lò, khoảng 10, 12 nhà sàn để ở, ngủ, và kho chứa gạo. Binh trạm này … ( đã bỏ hoang) khoảng hai, ba tháng. Toán biệt kích nghe tiếng người nói… và tìm thấy những vật dụng, truyền đơn, hộp dầu gió, khoảng 50 viên đạn súng trường, trong khu vực có tọa độ YA547753. Ngày 16 tháng 9, toán biệt kích khám phá ba hầm trú ẩn có nắp che, năm hố chiến đấu cá nhân, và một chòi nấu ăn, tại tọa độ YA572750. Toán biệt kích quay trở về phần đất Việt Nam, và được triệt xuất tại tọa độ YA603740 lúc 160900Z tháng 9, năm 1967. Toán biệt kích đã xâm nhập qua Miên.
b. Toán biệt kích Level được đưa đến bãi đáp trên phần đất Việt Nam, gần mục tiêu Lima-50 tại tọa độ YA705953 lúc 220803Z tháng 9, năm 1967. Toán biệt kích vẫn còn trong khu vực hành quân, chưa qua đất Miên trong bản báo cáo này.
( TL, Sưu Tầm ).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s