Cuộc phỏng vấn ông Carlyle Thayer, Giáo sư người Úc, chuyên gia kỳ cựu về biển Đông

Kính gởi đến Quý Vị

Cuộc phỏng vấn ông Carlyle Thayer, Giáo sư người Úc, chuyên gia kỳ cựu về biển Đông, do Vietnam Film Club thực hiện ngày 12 tháng 7 năm 2014 tại Washington D.C.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện cho cuốn phim tài liệu của Vietnam Film Club đang tiến hành.

Theo ý kiến của một số Thân Hữu, vì nội dung liên quan đến thời sự cần được phổ biến để chia sẻ nhận định của một người ngoại quốc về tình hình biến động tại Việt Nam, nên chúng tôi xin gởi đến Quý Vị cuộc phỏng vấn này qua hai hình thức: .

1. Video trên Youtube bằng Anh ngữ:

https://www.youtube.com/watch?v=XMIdCQRNBcc

2. Bản văn cuộc phỏng vấn bằng Việt ngữ: Xem attach

Kính mời Quý Vị theo dõi

Vietnam Film Club

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s