CXN_072814_5787_Phải để bài này trang đầu lâu lâu chút nghen AC – Dân Mình còn thiếu nhiều thứ lắm nên khó phân thật giả được ngay được đâu ,Phần đông vẫn chưa thể vào nỗi trang CXN này ,tụi AN mạng nó xài chiêu “cản địa” làm nhiều người Dân phải nản bỏ dở vì rối và không có đủ thời gian ,thiếu phương tiện.Họ thật tội vì bị bưng bít,che dấu sự thật bởi CS cố tình gây ra cảnh chỉ “cơm áo gạo tiền” thôi đã tiêu tốn sạch bách thời gian của Họ rồi.Việc bán nước để “đẻng & nhà lước no”,nhé..!

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

23 comments on “CXN_072614_5752_CXN hy vọng là đại đa số người dân bây giờ hiểu rõ tại sao bọn An ninh lừa bịp Phạm Chí Dũng kêu gọi chống Tàu trong vụ giàn khoan này” Continue reading

CXN_072814_5786_Qua cách trả lời của thằng Phạm Chí Dũng trên đài RFA,RFI: tôi có cảm nhận thằng này chỉ muốn những điều tốt lành đến với cộng sản thôi, hãy cảnh giác thằng cộng sản nòi này

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Continue reading

CXN_072814_5785_Chú Châu viết rất đúng sự thật: ở Mỹ (Hợp- Chủng- Quốc Hoa- Kỳ) là nơi hội tụ rất nhiều nhân tài từ khắp nơi trên thế giới và chỉ những ai có lòng tự trọng,năng nỗ cầu tiến …..họ đến Mỹ để tìm tự do để tìm cơ hội tiến thân hơn là để thụ hưởng để xin xỏ như csvn

 

 • Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

  Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

  Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

  Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

  Continue reading

CXN_072814_5784_Một bài viết chứa đựng bao kinh nghiệm sống và sự hiểu biết về luật, con ng ở các nước dân chủ, đặc biệt là nước Mỹ của anh Châu. Làm sao để mọi ng Việt đọc được bài viết này. Tôi đọc mà thấy thấm thía , được hiểu rõ hơn về cách hành xử của nước Mỹ, ng Mỹ.

 

 • Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

  Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

  Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

  Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

  Continue reading

CXN_072814_5783_Bài viết quá hay! Trước có “thánh” hồ quỷ giết hàng triệu người, giờ cộng nô định đưa “chúa” xà tinh Phạm Chí Dũng lên thì 90 triệu dân VN có mà ôm nhau chết tức tưởi! Ủng hộ a.C, đánh rắn thì phải đánh dập đầu! Rắn độc bò từ hang cộng nô ra có con nào không khát máu, không độc hại, không tôn thờ, noi gương “thánh hồ”! Đừng để chúng đi lại nhân gian phun nọc độc cắn chết người!

 

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Continue reading

CXN_072814_5782_May mắn thay…anh em,chiến hửu …nhiều người đã làm được phần việc này.

 

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Continue reading

CXN_072814_5781_Vậy thì tại sao bọn Phạm Chí Dũng, an ninh lừa bịp phong trào dân chủ lại kích động biểu tình nhiệt tình đến thế, kích động cả NVHN ???

 

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Continue reading

CXN_072814_5780_Một du sinh của CP VN ở Hàn Quốc nói nè: Hay quá anh Châu. Bài viết thấm đẫm gan ruột và một lòng vì nhân dân vì đất nước của anh! Bọn PCD và những thằng dân chủ láo khoét như LTL, CHHV, LCĐ chỉ như bầy chó sủa của ĐCS bịp bợm này!

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

22 comments on “CXN_072614_5752_CXN hy vọng là đại đa số người dân bây giờ hiểu rõ tại sao bọn An ninh lừa bịp Phạm Chí Dũng kêu gọi chống Tàu trong vụ giàn khoan này” Continue reading

CXN_072814_5779_Bọn cướp cs nó phong tướng hàng loạt nhằm củng cố bè phái vây cánh bảo vệ ghế và khi về vườn . Khi cs còn tồn tại , chúng cũng chuẩn bị bãi đáp rất an toàn khi cs bị lật đổ đó là các tổ chức rân chủ dởm do chúng dựt dây . Anh Châu vạch trần những âm mưu thâm hiểm của bọn cs là khai trí cho dân, là cống hiến rất cao cả . Tôi rất biết ơn anh vì điều đó .

 

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

 • Vào được trang anh Châu mừng quá . Lúc này chúng chặn dử quá , các trang web trung gian trước đây vào được nay bị chặn hết phải vào trang mới . Bọn cướp cs nó phong tướng hàng loạt nhằm củng cố bè phái vây cánh bảo vệ ghế và khi về vườn . Khi cs còn tồn tại , chúng cũng chuẩn bị bãi đáp rất an toàn khi cs bị lật đổ đó là các tổ chức rân chủ dởm do chúng dựt dây . Anh Châu vạch trần những âm mưu thâm hiểm của bọn cs là khai trí cho dân ,là cống hiến rất cao cả . Tôi rất biết ơn anh vì điều đó .

 

Việt Nam nên hay không đứng đơn cùng với Phi để kiện TQ ?

 

Published on July 28, 2014   ·   No Comments

kientq

 

Ngày 23 tháng 6 vừa qua Việt Nam đã chính thức ký nhận (1) thẩm quyền của Tòa Trọng tài Thường trực (Cour Permanente d’Arbitrage – CPA). Việt Nam đã là thành viên của Tòa từ các năm 2011 và 2012, sau khi ký nhận các công ước nền tảng của Tòa (các công ước 1899 và 1907). Việc nhìn nhận thẩm quyền của Tòa là một thủ tục pháp lý bắt buộc, tiên khởi cho mọi toan tính kiện tụng của một quốc gia. Việc này cho thấy sắp tới, Việt Nam có thể sẽ đưa các tranh chấp (với Trung Quốc) về chủ quyền biển, đảo… trước Tòa CPA, nếu những thuơng thuyết song phương vẫn tiếp tục bế tắc như hiện nay. Continue reading

CXN_072814_5778_Người mn cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác,tại sao họ không nhìn thấy cái chết của bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cs trước 75 như.học sinh sinh viên sài gòn, mtgpmn và bọn 2 mang, không lẽ họ cứ muốn cho dân tộc phải chịu đau khổ triền miên đước gông xiềng cs hay sao??? liên hiệp hay hhh giải với csvn là tự sát./.

Huỳnh Tấn Mẫm: Thằng giặc ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS bán miền Nam cho CSBV để rồi bị CS đá đít...

Huỳnh Tấn Mẫm: Thằng giặc ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS bán miền Nam cho CSBV để rồi bị CS đá đít…

11 comments on “CXN_072714_5761_Màn kịch rẻ tiền của Nguyễn Đan Quế, thằng ngốc (an idiot) đang bị Phạm Chí Dũng an ninh cài cắm xỏ mũi: Vì sao các nhà tranh đấu ở SG bị cấm ra khỏi nhà hôm 25/7?Vì sao các nhà tranh đấu ở SG bị cấm ra khỏi nhà hôm 25/7?” Continue reading

CXN_072814_5777_Bọn rân chủ giả do đảng giựt dây nhằm lường gạt dân và thế giới thôi. Cũng bắt tù , nhưng khi thế giới nhòm ngó thì thả bọn rân chủ giả của đảng thôi , bọn dân chủ thứ thiệt thì vẫn nhốt .

 

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

CXN_072814_5776_Người ta nói gừng càng già càng cay, còn Nguyễn Đan Quế thì càng già càng lú lẫn, ngu đần (nhiều khi cũng là do tuổi già): ai đời lại bị thằng cs an ninh nòi dụ cho 1 cái là cả tin liền.

image.jpg

CXN_072814_5774_Nghe người dân U60 sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nói về thằng Nguyễn Đan Quế nè: Những ng sống trong CĐ VNCH bị cs lừa cả cuộc đời rồi mà vẫn chưa mở mắt ra được. Thực ra bọn ng này cũng chỉ vì hám danh nghe cs hứa được quyền cao chức trọng khi cướp được MN nên theo cs phá MN , từ năm 1975 đến nay bọn này sống trong nhung lụa giàu có hơn ng và họ rất sợ ngày cs chết thì dân MN sẽ k tha cho họ nên vớt vát thay đổi miệng hô hào bênh vực ng đấu tranh dân chủ để chạy tội cho mình.

image.jpg

CXN_072814_5773_Thằng Nguyễn Đan Quế là thằng bác sĩ miền Nam ngu xuẫn theo CS như BS Dương Quỳnh Hoa du học Pháp theo MTGPMN: vậy mà những thằng tự xưng là nhân sĩ trí thức như bác sĩ NĐ Quế lại hy sinh đời mình vì thằng an ninh CS PCD mới lạ chứ !

 

CXN: Chỉ cần thằng AN PCD tung hê NĐQ là lãnh tụ thì vội vàng chạy theo CS. Người trí thức là vậy đó, ngu xuẫn, ko tài cán về CT, KT, NG v.v…nhưng ai đem chức tước ra lừa thì theo ngay, Dương Quỳnh Hoa cũng thế nên 17 triệu dân miền Nam thới đó và 90 triệu dân bây giờ mới trả giá quá đắt cho sự ngu xuẫn và dốt nát, ham quyền chức của bọn trí thức chó phèo này.

Continue reading

Theo dòng “Minh Triết”

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Chữ “Minh Triết” ở đây nó hàm ý sâu rộng với nghĩa cô đọng là khả năng đạt đến sự tối ưu của nhận thức và sự hiểu biết để phân định rõ đâu là phải trái, đúng sai. Nó đồng nghĩa với thông thái, thông tuệ, sáng suốt… gói gọn lại là vậy chứ phân tích đến nơi đến chốn thì cụm từ “Minh Triết” nó còn sâu xa và bao hàm nhiều ý nghĩa. Continue reading

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NÓI DỐI

QLVNCH TT Thiệu Kinh Lý Kontum

QLVNCH TT Thiệu Kinh Lý Kontum

Nguyễn Huy Vũ, theo viet-studies

Bốn kinh tế gia Lars Hornuf của đại học Munich, Đức, và Dan Ariely, Ximena Garcia-Rada, và Heather Mann của Đại Học Duke, Hoa Kỳ, làm một nghiên cứu kinh tế thực nghiệm [2](experimental economics) ở Đức và cho thấy rằng những người từng sống lâu ở Đông Đức có khuynh hướng nói dối nhiều hơn để đạt mục đích cá nhân. Continue reading

Đảng cộng sản tại Việt Nam hãnh diện được ghi công trạng khi Việt Nam được gia nhập vào “Liên Bang Đại Quốc Tàu”

tapcanbinh-tutru-danlambao

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam – “…Phải chi đảng cộng sản tại Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam đã là một tiểu bang hay tỉnh của Tàu thì dân Việt không còn xem bọn Tàu khựa là phường xâm lược, không phải cực khổ lẩn trốn bọn mật vụ côn đồ công an ác ôn tay sai của bọn Tàu khựa để xuống đường đấu tranh chống bọn xâm lược Tàu khựa trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn; khẳng định chủ quyền và đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, để bị công an cộng sản còn đảng còn mình đàn áp và bắt bỏ tù vô lối. Trái lại hằng năm đến ngày Tàu cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, 19/01/1974, xuống đường kỷ niệm ăn mừng.

Continue reading

Chỉ Là Vấn Đề Thời Gian – Ngô Đình Nhu

Bài đọc suy gẫm: Người Tàu thôn tính Việt Nam “Chỉ Là Vấn Đề Thời Gian”. Câu nói của ông cố vấn Ngô Đình Nhu là một viễn kiến chính trị sâu sắc. Blog 16 mời quý bạn đọc theo dõi bài viết “Quan điểm của ông Ngô Đình Nhu và hiểm họa xâm lăng của Trung cộng” qua bài viết của Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu, người có quá trình 30 năm giảng dạy và nghiên cứu về các vấn đề chính trị Việt Nam tại một số các viện đại học, các viện nghiên cứu, các bảo tàng viện và thư viện tại Việt Nam, Úc, Hoa Kỳ và Âu châu… Hình ảnh chỉ là minh họa. Continue reading

CSGT có quyền đánh người dân trong khi thi hành công vụ?

QLVNCH_Tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh Sư Đoàn 18, người hùng giữ vững Xuân Lộc tháng 4.1975

QLVNCH_Tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh Sư Đoàn 18, người hùng giữ vững Xuân Lộc tháng 4.1975


VRNs (24.07.2014) – Sài Gòn – Dân Trí đưa tin, sáng ngày 21.07, người dân sống gần khu vực đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, Quận 12 – Sài Gòn đã phẫn nộ và lên án hành động của tổ CSGT đã “bẻ tay” và “đánh đập” một học sinh cấp 3 – mà Tổ CSGT cho là vi phạm pháp luật. Continue reading

CXN_072814_5771_Đảng CS bán nước đang thu gom quyền KT, CT và Ngoại Giao tứ bè lũ 3D: Ban KT TW Tìm lời giải cho những câu hỏi lớn

Hồ Chí Minh bán nước chó đẻ
Châu Xuân Nguyễn
————————–

Từ sau vụ giàn khoan, 3X lộ rõ bộ mặt bẩn thỉu và nham hiểm (là lợi dụng chủ nghĩa thù hằn và tự hào dân tộc để kích động lao động Bình Dương, xuống đường biểu tình kích động chống Tàu, cho đàn em là Nguyễn An Dân, PCD, LCĐ viết bài tung hô Tổng Thống 3D) muốn tiêu diệt ĐCS (để không bị kết án về tham nhũng và điều hành tồi tệ KTVM) thì ĐCS đang siết vòng vây với 3D Continue reading

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Hà Lan về MH17 khiến cả thế giới lặng người

unnamed

Dân Luận: Bài phát biểu xúc động của vị chính khách một nước dân chủ phương tây, thể hiện rõ rằng đất nước của họ luôn quan ngại, lo lắng xót xa cho tính mạng người dân của mình. Không giống như tại Việt Nam, tính mạng của người dân không được quan tâm, đảm bảo, luôn bị đe dọa ở khắp nơi ngay cả ở những nơi công quyền, ví dụ như đồn công an. Chúng tôi tự hỏi, liệu các vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam sẽ như thế nào nếu có xảy ra tình huống tương tự?

Continue reading

Sau Hải Dương, Rồi Sao Nữa – Vi Anh

1Không ai tin TC ngày 16-7-14 rút giàn khoan Hải Dương ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của VN, trước kế hoạch dự trù 16-8, gần một tháng, là do cơn bão hay do đã xong việc thăm dò. Lý do, giàn khoan này là loại giàn khoan nước sâu, ngoài biển khơi, thừa sức chịu đựng gió to, sóng lớn hơn cấp 17 của trận bão Thần Sấm sắp quét qua vùng này.

Không ai tin TC rút là do tàu cảnh sát biển VNCS kiên trì bám trụ để tuyên bố là “tuyên truyền” cho TC biết chánh nghĩa và pháp lý về chủ quyền lãnh hải của VN, nhưng thực tế là khuấy phá đội hình hàng trăm tàu bảo vệ của TC khiến giàn khoan bị trở ngại “tác nghiệp”, theo danh từ CS.

Continue reading

Tại sao tôi ký tên Trần Dân Tiên?

But

Phan Châu Thành – Đọc câu hỏi trên, các bạn đừng nghĩ tôi là Hồ, là xúc phạm tôi lắm đấy! Chả là, cách đây hơn 2 năm rưỡi (ngày 16/01/2012) tôi có viết một bài đặt tên là “Sau ăn cướp: Ba giai đoạn đổi màu tài sản và con người của CSVN” rồi ký tên Trần Dân Tiên, gửi đến Dân Làm Báo và sau đó một số báo mạng khác đăng lại. Gần đây, một số báo mạng (tất nhiên vẫn là lề dân) đăng nhắc lại bài viết đó của tôi vì tình hình diễn ra hiện nay rất giống với những gì tôi đã dự báo từ hơn 2 năm trước.

Continue reading

CXN_072814_5770_Trí thức VN từ Nam chí Bắc là vậy đó bạn, từ Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quang A, Tương Lai v.v..chỉ toàn là một lũ bưng bô, viết bài vừa dài, vừa dai, vừa dở với những luận lý cỏi trên, hoàn toàn lý thuyết, không ai hiểu nhưng chúng nó tâng bốc lẫn nhau là sâu sắc, là thâm thúy là ý tưởng đột phá v.v….

6946b-vnch-biendong-danlambao
Châu Xuân Nguyễn
——————

Nhưng khi nhìn kỹ thì đó là một đám lý thuyết hồ lốn, ko thực tế như học thuyết Mác Lê Nin thôi. Continue reading

CXN_072814_5769_Nếu tôi được nắm quyền, đây là những người tôi tri ân trước nhất, (VNCH) TPB, những người lính ngã xuống hy sinh bảo vệ MNVN…

Đây là những anh hùng sáng sớm thức dậy đi làm (như CXN) là bước vào cõi chết hết 90%, nhưng hằng ngày họ vẫn anh hùng đi làm mỗi ngày trong 21 năm: 1954 đến 1975, đó mới là anh hùng đáng ngưỡng mộ. CXN có đi lính Úc, Royal Australian Regiment (RAR) chỉ để biết đời quân ngũ, loại trừ bị, Army Reserve, đến cấp bực “binh nhì” Private, tập bắn SLR (single loaded rifle), huấn luyện thành Rifleman in a platoon (trung đội). Đi dc 1 năm, chủ yếu là 2 đêm/tuần và 1 trong 2 week ends tại địa phương, học drill (diễn hành), present arms v.v…và mỗi 6 tháng đi camp 3 tuần. Đi được 1 năm, từ năm 1978 đến 1979 lúc năm cuối KS tại Đại Học Adelaide, Adelaide Regiment. Continue reading

CXN_072814_5768_Lời của 1 Bộ Đội bước vào Saigon ngày 30.4.1975: Vai trò của đông đảo NGƯỜI DÂN VIỆT NAM trong quá trình chuyển đổi thể chế. Chế độ độc đảng, độc Tài đang Chết theo từng tháng theo như bài viết, và nó sẽ Chết hẳn là điều CHẮC CHẮN trong tương lai KHÔNG XA. Thể chế mới của Việt Nam sẽ đi về đâu, theo hướng nào

Nếu QLVNCH là lính Ngụy, tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao tháng 4.1975 tại Long Khánh, người dân chạy theo Trực Thăng về Sài Gòn, sao không ở lại Long Khánh để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng lũ lượt người dân tiến về phía Chinook đậu, hy vọng lên trực thăng về Sài Gòn ???? Bây giờ thì ai cũng biết tại sao.

Nếu QLVNCH là lính Ngụy, tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao tháng 4.1975 tại Long Khánh, người dân chạy theo Trực Thăng về Sài Gòn, sao không ở lại Long Khánh để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng lũ lượt người dân tiến về phía Chinook đậu, hy vọng lên trực thăng về Sài Gòn ???? Bây giờ thì ai cũng biết tại sao.

10 comments on “NƯỚC VIỆT ĐẾN 2016”

Continue reading

CXN_072814_5767_Nghe 2 người U60 sinh ra và lớn lên ở mền Bắc nói về CS bán nước nè: @ Nguyen Văn nói đúng lắm, trên đất nước ta giờ đây rất nh ng dân biết nền KT hiện nay rất kk do sự lãnh đạo ngu dốt của cs và cũng rất nh ng biết đcs bán nước rồi, HCM cũng k còn là thần tượng của họ nữa, nghe đến bác Hồ là nhảm nhí rồi. Nhìn thực trạng hiện nay của ng dân mới thấy CXN thật sáng suốt đánh cs phải đánh vào sự ngu dốt, đánh trực tiếp vào túi tiền của nó thì nó mới chết còn đánh cs theo kiểu gãi d…như PCD, NĐQ suốt ngày đối thoại, xin thưa gởi thì chỉ làm cs mập ú thêm thôi.

 

Nếu QLVNCH là lính Ngụy, tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao tháng 4.1975 tại Long Khánh, người dân bám càng Trực Thăng về Sài Gòn, sao không ở lại Long Khánh để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh 3 người trẻ bám vào tấm bửng của Trực Thăng Chinook khi đã cất cánh, nguy cơ rơi xuống chết là hơn 90% nhưng tại sao họ thà chết chứ không muốn được giải phóng ????? Bây giờ thì ai cũng biết tại sao.

Nếu QLVNCH là lính Ngụy, tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao tháng 4.1975 tại Long Khánh, người dân bám càng Trực Thăng về Sài Gòn, sao không ở lại Long Khánh để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh 3 người trẻ bám vào tấm bửng của Trực Thăng Chinook khi đã cất cánh, nguy cơ rơi xuống chết là hơn 90% nhưng tại sao họ thà chết chứ không muốn được giải phóng ????? Bây giờ thì ai cũng biết tại sao.

CXN_072814_5766_Đơn cử: một chị bán hàng nói- tôi không tin chống tham nhũng-một anh hớt tóc nói;bọn đó chỉ vì nó thôi chứ vì dân gì.-một anh bán xăng ở trạm xăng nói::xăng lên giá như thế này thì vật giá tăng lên nhưng lương tôi thì không tăng v….v………

 

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

CXN_072814_5765_Còm của 1 ng dc giáo dục Mác Lê, qua Mỹ sống hằng 20 năm nay: Ở Mỹ chả bao giờ có khái niệm đó, chính trị là chính trị, kinh tế là kinh tế: anh có chương trình tốt, hứa hẹn hay (bao gồm rất nhiều lĩnh vực: ngoại giao, QS, phá thai, môi trường, giáo dục…trong đó KT luôn là số 1) thì tui bỏ phiếu cho anh, anh làm dỡ thì cho anh về vườn. Đơn giản thế thôi: đó là tự do bầu cử.

 

Mùa hè đỏ lửa tháng 4.1972 dân chạy từ Quảng Trị vào Huế theo QLVNCH quảy gánh 2 con 2 đầu di tản sao ko ở lại để dc giải phóng. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại QT để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy bà mẹ này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

Mùa hè đỏ lửa tháng 4.1972 dân chạy từ Quảng Trị vào Huế theo QLVNCH quảy gánh 2 con 2 đầu di tản sao ko ở lại để dc giải phóng. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại QT để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy bà mẹ này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

CXN_072814_5764_Theo tài liệu chính thức của CSVN, HCM về trú ẩn tại hang Pắc Bó, xã Trùng Hà, huyện Hà Thủy, tỉnh Cao Bằng từ ngày 8-2-1941, cách thị xã Cao Bằng 55km về phía Bắc.

 

Mùa hè đỏ lửa tháng 4.1972 dân chạy từ Quảng Trị vào Huế theo QLVNCH quảy gánh 2 con 2 đầu di tản sao ko ở lại để dc giải phóng. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại QT để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy bà mẹ này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

Mùa hè đỏ lửa tháng 4.1972 dân chạy từ Quảng Trị vào Huế theo QLVNCH quảy gánh 2 con 2 đầu di tản sao ko ở lại để dc giải phóng. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại QT để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy bà mẹ này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

CXN_072814_5763_Không như các ông lý luận đâu cam đoan là nếu có một cuộc thăm dò dư luận về Tình Hình đất nước và con người thì sẽ có đến > 90% là dân chúng chỉ muốn cách mẹ cái mạng chúng đi.

 

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết, từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết, từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

 • Không như các ông lý luận đâu cam đoan là nếu có một cuộc thăm dò dư luận về Tình Hình đất nước và con người thì sẽ có đến > 90% là dân chúng chỉ muốn cách mẹ cái mạng chúng đi. Dân khổ quá rồi, còn bọn chúng thì quá sướng phát rồ rồi u mê cứ nghĩ là còn bóp cổ được dân dài dài, nhưng mà không đâu! hãy đợi đấy!

 

CXN_072814_5762_Hồi thập niên 80 cả lớp gạo bài KTCT Mac-Lê thấy tía .Học & Nắm vững kiến thức KTCT để chi biết không? G.Trình viết :SV “mới có khả năng hiểu sâu sắc đường lối,chính sách,chiến lược của đcs ta” –SV “mới có niềm tin sâu sắc vào con đường XHCN”…Kinh chưa!?!?Đừng nói thị trường hay thị lớp gì ở đây ,nhồi vào sọ chỉ duy nhất 1 thứ “niềm tin sâu sắc vào đcs ta”.Cho đến bây giờ tác hại của lối nhồi sọ này là kiến thức thực tế về KTCT khi SV ra trường là con số không to tướng,một số yêu thích “nghiên Kíu” thì tràn trề “niềm tin (sâu sắc)Xấu”.

 

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết, từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết, từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

Nước Mỹ sau chiến tranh và bài học tri ân những người đã ngã xuống

 

Published on July 27, 2014   ·   No Comments

noichienmy

Nội chiến Hoa Kỳ

 

Ngày 27 tháng 7 được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những thương binh, liệt sĩ của Việt Nam đã hi sinh, mất mát qua những cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ nền độc lập của đất nước. Ngày Lễ này là biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa ở Việt Nam. Trong ngày này, chính quyền các cấp, các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, dâng hương tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ… Nhìn qua nước Mỹ, tuy hoàn cảnh, lịch sử mỗi nước một khác, nhưng những gì mà người Mỹ tưởng niệm, đối xử với những người đã ngã xuống đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Continue reading

Đấu tranh với Trung Quốc: Phải kiện, không đợi đến ngày mai

 

Published on July 27, 2014   ·   No Comments

hoithao

 

Cả ba cuộc hội thảo do ba trường đại học tổ chức tại TP.HCM trong ngày 26-7 về tình hình biển Đông đều có chung nhận định rõ ràng: Trung Quốc đã không tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam phải tiếp tục đấu tranh pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình. Continue reading