CXN_072814_5762_Hồi thập niên 80 cả lớp gạo bài KTCT Mac-Lê thấy tía .Học & Nắm vững kiến thức KTCT để chi biết không? G.Trình viết :SV “mới có khả năng hiểu sâu sắc đường lối,chính sách,chiến lược của đcs ta” –SV “mới có niềm tin sâu sắc vào con đường XHCN”…Kinh chưa!?!?Đừng nói thị trường hay thị lớp gì ở đây ,nhồi vào sọ chỉ duy nhất 1 thứ “niềm tin sâu sắc vào đcs ta”.Cho đến bây giờ tác hại của lối nhồi sọ này là kiến thức thực tế về KTCT khi SV ra trường là con số không to tướng,một số yêu thích “nghiên Kíu” thì tràn trề “niềm tin (sâu sắc)Xấu”.

 

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết, từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết, từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

  • @nguoi cung kho nhắc chi làm nhớ lại hồi thập niên 80 cả lớp gạo bài KTCT Mac-Lê thấy tía .Học & Nắm vững kiến thức KTCT để chi biết không? G.Trình viết :SV “mới có khả năng hiểu sâu sắc đường lối,chính sách,chiến lược của đcs ta” –SV “mới có niềm tin sâu sắc vào con đường XHCN”…Kinh chưa!?!?Đừng nói thị trường hay thị lớp gì ở đây ,nhồi vào sọ chỉ duy nhất 1 thứ “niềm tin sâu sắc vào đcs ta”.Cho đến bây giờ tác hại của lối nhồi sọ này là kiến thức thực tế về KTCT khi SV ra trường là con số không to tướng,một số yêu thích “nghiên Kíu” thì tràn trề “niềm tin (sâu sắc)Xấu”.

 

 

2 comments on “CXN_072814_5762_Hồi thập niên 80 cả lớp gạo bài KTCT Mac-Lê thấy tía .Học & Nắm vững kiến thức KTCT để chi biết không? G.Trình viết :SV “mới có khả năng hiểu sâu sắc đường lối,chính sách,chiến lược của đcs ta” –SV “mới có niềm tin sâu sắc vào con đường XHCN”…Kinh chưa!?!?Đừng nói thị trường hay thị lớp gì ở đây ,nhồi vào sọ chỉ duy nhất 1 thứ “niềm tin sâu sắc vào đcs ta”.Cho đến bây giờ tác hại của lối nhồi sọ này là kiến thức thực tế về KTCT khi SV ra trường là con số không to tướng,một số yêu thích “nghiên Kíu” thì tràn trề “niềm tin (sâu sắc)Xấu”.

  1. Tôi cũng lớp người học đại học dưới mái trường xhcn tại Sai Gòn ở những năm cuối thập niên 80, tôi còn nhớ M,M’ gì đó là giá trị thặng dư do nhà tư bản boc lột của người lao động -lúc ấy tôi học để lấy điểm cho khỏi thi lại chứ không dồi sọ được tôi vì tôi biết thuyết mac-le(cộng sản) đã sai

    Like

  2. Hậu quả là hiện nay rất ,rất nhiều người có suy nghĩ CHÍNH TRỊ là thứ độc quyền của đcsVN . Họ có 1 nỗi sợ mơ hồ và luôn luôn tránh né khi có ai nói cái gì liên quan đến CT “đẻng” & nhà “lước” VN với câu thầm thì cửa miệng “ việc này của mấy ổng,mày nói lớn mấy ổng nghe được còng đầu mày..” .thảm hại!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s