CXN_072814_5767_Nghe 2 người U60 sinh ra và lớn lên ở mền Bắc nói về CS bán nước nè: @ Nguyen Văn nói đúng lắm, trên đất nước ta giờ đây rất nh ng dân biết nền KT hiện nay rất kk do sự lãnh đạo ngu dốt của cs và cũng rất nh ng biết đcs bán nước rồi, HCM cũng k còn là thần tượng của họ nữa, nghe đến bác Hồ là nhảm nhí rồi. Nhìn thực trạng hiện nay của ng dân mới thấy CXN thật sáng suốt đánh cs phải đánh vào sự ngu dốt, đánh trực tiếp vào túi tiền của nó thì nó mới chết còn đánh cs theo kiểu gãi d…như PCD, NĐQ suốt ngày đối thoại, xin thưa gởi thì chỉ làm cs mập ú thêm thôi.

 

Nếu QLVNCH là lính Ngụy, tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao tháng 4.1975 tại Long Khánh, người dân bám càng Trực Thăng về Sài Gòn, sao không ở lại Long Khánh để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh 3 người trẻ bám vào tấm bửng của Trực Thăng Chinook khi đã cất cánh, nguy cơ rơi xuống chết là hơn 90% nhưng tại sao họ thà chết chứ không muốn được giải phóng ????? Bây giờ thì ai cũng biết tại sao.

Nếu QLVNCH là lính Ngụy, tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao tháng 4.1975 tại Long Khánh, người dân bám càng Trực Thăng về Sài Gòn, sao không ở lại Long Khánh để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh 3 người trẻ bám vào tấm bửng của Trực Thăng Chinook khi đã cất cánh, nguy cơ rơi xuống chết là hơn 90% nhưng tại sao họ thà chết chứ không muốn được giải phóng ????? Bây giờ thì ai cũng biết tại sao.

  • @ Nguyen Văn nói đúng lắm, trên đất nước ta giờ đây rất nh ng dân biết nền KT hiện nay rất kk do sự lãnh đạo ngu dốt của cs và cũng rất nh ng biết đcs bán nước rồi, HCM cũng k còn là thần tượng của họ nữa, nghe đến bác Hồ là nhảm nhí rồi. Nhưng ng dân cứ tặc lưỡi cho qua, sống nhịn nhục cho yên thân, ngại cuộc sống gia đình bị xáo trộn, lười đọc , lười tìm hiểu, ng già thì ngồi túm tụm buôn chuyện cho hết ngày ( các ông bà về hưu) ng trẻ thì đua nhau FB chụp ảnh khoe mẽ, khoe giàu với bạn bè, giời trẻ thì lao vào ăn nhậu, game,… Lượng ng quan tâm đến CT k nh so với 90 tr dân. Thằng HCM và đscVN đã thành công trong việc chăn dắt, đe dọa dân Việt.

    Bây giờ chỉ cầu mong có một biến cố thật lớn xấy ra : hệ thống NH vỡ nợ chiếm mất tiền gởi của ng dân, nợ lương CCNN,.. Thì mới đánh động và lôi được ng dân ra đường.

    Nhìn thực trạng hiện nay của ng dân mới thấy CXN thật sáng suốt đánh cs phải đánh vào sự ngu dốt, đánh trực tiếp vào túi tiền của nó thì nó mới chết còn đánh cs theo kiểu gãi d…như PCD, NĐQ suốt ngày đối thoại, xin thưa gởi thì chỉ làm cs mập ú thêm thôi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s