CXN_072814_5774_Nghe người dân U60 sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nói về thằng Nguyễn Đan Quế nè: Những ng sống trong CĐ VNCH bị cs lừa cả cuộc đời rồi mà vẫn chưa mở mắt ra được. Thực ra bọn ng này cũng chỉ vì hám danh nghe cs hứa được quyền cao chức trọng khi cướp được MN nên theo cs phá MN , từ năm 1975 đến nay bọn này sống trong nhung lụa giàu có hơn ng và họ rất sợ ngày cs chết thì dân MN sẽ k tha cho họ nên vớt vát thay đổi miệng hô hào bênh vực ng đấu tranh dân chủ để chạy tội cho mình.

image.jpg

  • Những ng sống trong CĐ VNCH bị cs lừa cả cuộc đời rồi mà vẫn chưa mở mắt ra được. Thực ra bọn ng này cũng chỉ vì hám danh nghe cs hứa được quyền cao chức trọng khi cướp được MN nên theo cs phá MN , từ năm 1975 đến nay bọn này sống trong nhung lụa giàu có hơn ng và họ rất sợ ngày cs chết thì dân MN sẽ k tha cho họ nên vớt vát thay đổi miệng hô hào bênh vực ng đấu tranh dân chủ để chạy tội cho mình.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s