CXN_072814_5775_Một ng tập kết sau 75 quay trở lại Saigon nói về Nguyễn Đan Quế: Thằng này già rồi còn ngu bỏ mẹ.Già rồi mà còn bị bọn CS nó giựt dây.Xem Lê Hiếu Đằng cả đời theo Cộng Sản lúc gần chết mới tỉnh ra xin bỏ đảng để gặp ông bà cho thanh thản tâm hồn .

 

image.jpg

  • Thằng này già rồi còn ngu bỏ mẹ.Già rồi mà còn bị bọn CS nó giựt dây.Xem Lê Hiếu Đằng cả đời theo Cộng Sản lúc gần chết mới tỉnh ra xin bỏ đảng để gặp ông bà cho thanh thản tâm hồn .
    Phải công nhận cái thằng Thiếu Tá Tình Báo Hoa Nam Hố Quang nó thành công rất lớn trong việc dụ dỗ dân VN theo Cộng sản.Biết là bị lừa nhưng nhiều người vẫn nghe mới là lạ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s