CXN_072814_5776_Người ta nói gừng càng già càng cay, còn Nguyễn Đan Quế thì càng già càng lú lẫn, ngu đần (nhiều khi cũng là do tuổi già): ai đời lại bị thằng cs an ninh nòi dụ cho 1 cái là cả tin liền.

image.jpg

  • Người ta nói gừng càng già càng cay, còn NĐQ thì càng già càng lú lẫn, ngu đần (nhiều khi cũng là do tuổi già): ai đời lại bị thằng cs an ninh nòi dụ cho 1 cái là cả tin liền.
    Bao nhiêu trí thúc miền Nam đã ôm sầu hận vì MTGPMNVN, lịch sử còn ghi rành rành ra đó, lá cờ sao 2 màu xanh đỏ bị hạ không 1 tiếng trống kèn.

    NĐQ quả thật già lú lẫn mất rùi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s