CXN_072814_5783_Bài viết quá hay! Trước có “thánh” hồ quỷ giết hàng triệu người, giờ cộng nô định đưa “chúa” xà tinh Phạm Chí Dũng lên thì 90 triệu dân VN có mà ôm nhau chết tức tưởi! Ủng hộ a.C, đánh rắn thì phải đánh dập đầu! Rắn độc bò từ hang cộng nô ra có con nào không khát máu, không độc hại, không tôn thờ, noi gương “thánh hồ”! Đừng để chúng đi lại nhân gian phun nọc độc cắn chết người!

 

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

  • Bài viết quá hay! Trước có “thánh” hồ quỷ giết hàng triệu người, giờ cộng nô định đưa “chúa” xà tinh PCD lên thì 90 triệu dân VN có mà ôm nhau chết tức tưởi! Ủng hộ a.C, đánh rắn thì phải đánh dập đầu! Rắn độc bò từ hang cộng nô ra có con nào không khát máu, không độc hại, không tôn thờ, noi gương “thánh hồ”! Đừng để chúng đi lại nhân gian phun nọc độc cắn chết người!

 

3 comments on “CXN_072814_5783_Bài viết quá hay! Trước có “thánh” hồ quỷ giết hàng triệu người, giờ cộng nô định đưa “chúa” xà tinh Phạm Chí Dũng lên thì 90 triệu dân VN có mà ôm nhau chết tức tưởi! Ủng hộ a.C, đánh rắn thì phải đánh dập đầu! Rắn độc bò từ hang cộng nô ra có con nào không khát máu, không độc hại, không tôn thờ, noi gương “thánh hồ”! Đừng để chúng đi lại nhân gian phun nọc độc cắn chết người!

  1. Lũ kền kền ăn xác thối dân chủ cuội quốc nội Việt Nam đã ngửi thấy mùi tử khí của xác thối cộng nô. Chúng đang chao liệng cánh quỷ tìm kiếm thêm nạn nhân, hòng dùng tay của xác thối cộng nô tiêu diệt những người dân chủ chân chính, như khi xưa thằng hồ vẫn dùng chiêu này để tiêu diệt những người đối lập với nó. Hãy cảnh giác!

    Like

  2. Kiến thức về kinh tế của Phạm Chí Dũng so với 3D thì thật là quá xá TỆ. Thực tế 3D đưa KT VN đến chỗ suy sụp, nếu cho PCD điều hành KT thì VN có năm bảy triệu người chết đói không kịp chôn là điều tất yếu. PCD chỉ có cái mõm sủa lung tung mà thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s