CXN_072814_5784_Một bài viết chứa đựng bao kinh nghiệm sống và sự hiểu biết về luật, con ng ở các nước dân chủ, đặc biệt là nước Mỹ của anh Châu. Làm sao để mọi ng Việt đọc được bài viết này. Tôi đọc mà thấy thấm thía , được hiểu rõ hơn về cách hành xử của nước Mỹ, ng Mỹ.

 

 • Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

  Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

  Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

  Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

  Dân hải phòng

  Một bài viết chứa đựng bao kinh nghiệm sống và sự hiểu biết về luật, con ng ở các nước dân chủ, đặc biệt là nước Mỹ của anh Châu. Làm sao để mọi ng Việt đọc được bài viết này. Tôi đọc mà thấy thấm thía , được hiểu rõ hơn về cách hành xử của nước Mỹ, ng Mỹ.

  PCD k biết TA, cả cuộc đời chỉ biết mỗi việc học thuộc mớ lý thuyết Mác, Lê. Tìm hiểu và đọc cách mị dân của HCM và đcsVN. Kế thừa cách xúi dân ăn cứt gà của HCM ,hắn đã kích động xúi bẩy ng dân lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước , kêu gọi ng dân chống Tàu mà quên đi cuộc sống rất kk do đảng lãnh đạo ngu dốt mà ra. Hắn thành lập ra Hội NBĐL chụp ảnh phô trương, quảng cáo, nào là hội NBĐL có lực lượng hùng hậu tham gia nhưng thực tế chụp ảnh chỉ có vài ng. PCD học cs tuyên truyền phô trương là chính, nếu những nhà dân chủ thật sự k tỉnh táo lao vào là hốt gọn, phá tan lực lượng dân chủ.

  PCD kêu gọi mọi ng chống Tàu, thử hỏi hắn lấy gì mà chống, vũ khí thô sơ, nghèo nàn, quân lính ốm yếu suốt ngày chỉ lo bữa ăn k được luyện tập, thiếu sự học hành k biết đến vũ khí hiện đại. Ng dân đi BT thì hốt vào tù. Vậy chống Tàu bằng cách nào sao k thấy nêu ra chỉ kêu gọi , chém gió,..

  Rất nh ng dân VN đã hiểu rõ đcsVN đứng đầu là lão già Trọng lú đã đầu hàng, chấp nhận bán nước , bú đít Tàu, chịu nhục chịu sự chửi rủa của ng dân, xun xoe, ôm cứt thằng Tàu rồi còn đánh đấm gì.

  Tất cả những lời nói, hành động của đcsVN và PCD về dân chủ, chống Tàu chỉ là lừa bịp làm vơi đi sự căm tức của ng dân thôi và cũng là lừa NVHN để kiếm tiền nuôi Hội NBĐL rởm.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s