Khát

Phạm Xuân Trường (Danlambao)Mến tặng nhà văn – tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa

Sáu năm một giấc ngủ ngày
Văn chương đứt đoạn ruộng cày dở dang
Vàng qua lửa vẫn là vàng
Trang kim hàng mã ngổn ngang là đời
Dấn thân vào một cuộc chơi
Biết máu sẽ đổ biết trời sẽ giông
Trái tim một đốm than hồng
Đủ làm ngùn ngụt cánh đồng cỏ khô
Mấy ai sống được bằng thơ
Nhưng thơ sống được bây giờ mấy ai
Chữ tâm rồi đến chữ tài
Tự do đâu của riêng ai bao giờ
Ngày xưa rượu thịt say mèm
Bây giờ qua cửa người quen không vào
Ngày xưa khoát luận thấp cao
Bây giờ gọi bạn thì nào có ai?
Rụt đầu bàn chuyện đúng sai
Những khôn với dại đứng ngoài vẫy đuôi
Vật còn phân loại nữa người
Thương “Hai mảnh vỡ” “Nửa đời chia đau”
Vợ con mặt héo như rau
Bạn văn chồng của em đâu hết rồi?!
Thân cò lặn lội tả tơi
Dù cho lửa cháy cả trời thành tro
Chim lồng ngồi khát tự do
Trang văn không thể lụy đò NGHĨA ơi!
Hải Phòng, đầu hạ 2014

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s