Lễ ký kết Hiệp ước Vịnh Hạ Long, 5 tháng 6 năm 1948

 

Published on July 27, 2014   ·   No Comments

TTXVA.NET

Ngày 5 tháng 6 năm 1948 trên chiến hạm Duguay Trouin neo tại vịnh Hạ Long, đặc phái viên chính phủ Pháp và giới chức cấp cao Việt Nam đã cùng nhau ký kết một văn kiện có ý nghĩa xác nhận nền độc lập của Việt Nam trước công luận quốc tế. Đó là Hiệp ước Vịnh Hạ Long !

Hiệp ước Vịnh Hạ Long 01

Trong vòng 3 năm trước khi Hiệp ước Vịnh Hạ Long (Accords de la baie d’Along) được chuẩn thuận, trên lãnh thổ Đông Dương đã có ít nhất 4 chính thể kế tiếp nhau tự xưng là đại diện cho toàn thể quốc dân Việt Nam (trong đó có 2 chính thể tuyên bố tình trạng chính trị độc lập) : Continue reading