CXN_080614_5869_CXN: Hoan hô anh Vũ Đông Hà có một bài viết vạch trần bọn đón gió trở cờ, ăn cơm qốc gia thờ ma CS: Chân dung người cộng sản

“Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin”.
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Câu mở đầu của bức thư ngỏ do 61 đảng viên cộng sản gửi cho Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của họ đã cho thấy có những tâm thức ăn sâu vào phế phủ.
Khi họ vẫn tiếp tục xem ĐCVSVN – trong đó có họ – mang sứ mạng “dẫn dắt” cả một dân tộc thì tâm thức ngạo mạn, coi dân tộc không ra gì vẫn trước sau như một. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của những người suốt đời hít thở khói ám độc tài.
Tâm thức “dẫn dắt” đó chính là nền tảng của Điều 4 Hiến pháp, là bản chất kẻ cả của những người mang dòng máu chứa đầy vi khuẩn độc tôn.
Họ mở đầu bằng khoảng thời gian mù mờ “từ nhiều năm nay” chứ không rạch ròi “từ khi mới thành lập” để có ấn tượng như có “một khoảng thời gian nào đó” ĐCSVN đi đúng đường – đảng ngày xưa đúng, đảng bây giờ sai – trong khi hiện nay, một người có chút tri thức lẫn lương tâm cũng nhận ra rằng ngay từ khi ra đời và kéo dài cho đến nay ĐCSVN đã dùng bạo lực và chế độ toàn trị để ép buộc đất nước đi vào đường lối sai lầm.
Mù mờ, gián tiếp tạo ấn tượng một khoảng thời gian nào đó đảng đi đúng đường có lẽ để giải thích lẫn biện minh cho cái gọi là những “đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng”. Họ tin rằng, hay tự lừa dối lương tâm chính họ, hoặc cố tình lừa đảo cuộc đời rằng có những năm tháng họ và đảng của họ là một tập thể mà hành động, quyết định đều vì nước vì dân.
Chính vì cái ảo tưởng xuất phát từ sự tự thôi miên ta là vì nước vì dân mà họ, những người từ 75 tuổi đảng cho đến 17 tuổi đảng, vẫn tiếp tục tin rằng đảng của họ có quyền cai trị và chỉ có đảng của họ mới nên tự giácchủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa.” Họ muốn dân chủ nhưng từ chối nguyên tắc cơ bản nhất của dân chủ: nền chính trị quốc gia là do người dân chọn lựa chứ không phải do một đảng tự giác mà có.
Khi viết ra những câu như “những người có trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước hay “trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này…” họ muốn tiếp tục rao giảng rằng trong cái đảng làm nên thể chế độc tài, tạo nên cuộc cách mạng giết người long trời lở đất thời cải cách ruộng đất, bỏ tù trí thức nhân văn giai phẩm, cải tạo học tập, cải tạo công thương nghiệp, hiệp ước Thành Đô, tham những thành quốc nạn, buôn rừng, bán biển, nhượng đất… vẫn còn đó những đảng viên có tinh thần yêu nước.
Họ “yêu nước” nhưng vẫn ở lì, vẫn bám chặt vào một cái đảng mà từ đầu (không phải từ nhiều năm nay), cai trị dân tộc bởi đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết như họ đã khai bút.
Không ai qua mặt những người cộng sản trong việc yêu nước bằng mồm, bằng diễn văn, bằng khẩu hiệu, bằng nghị quyết. Bầu yêu nước ấy đã sản sinh ra hình hài Việt Nam bạc nhược ngày hôm nay.
Họ yêu nước hay yêu đảng hơn?
Hay là họ yêu bản thân và sự an toàn của họ hơn hết mọi sự?
Hoặc họ yêu quá đi thôi cái “thuở ấy trong tôi bừng nắng hạ… “, không thể nào phủ sạch sành sanh để nhìn lại thấy cả cuộc đời đã bị lừa và góp phần vào tội ác.
Trong việc kêu gọi đảng của họ “tự giác” “chủ động” thay đổi, họ ngỏ lời mong lãnh đạo của họ thực hiện những điều mà nhiều người không cùng đảng với họ đã phải trần ai, lên bờ xuống ruộng bởi đảng của họ: dân chủ, chống tàu cộng xâm lăng. Nhưng họ im lặng như tờ, bình chân như vại khi đồng bào không có thẻ đảng của họ bị bầm dập, bỏ tù. Họ vẫn đứng về phía của những kẻ đồng chí (hướng) của họ, hay yên lặng đồng lõa với tội ác của đảng.
Họ “yêu nước” theo cung cách đảng viên và vì thế hành động của họ cho thấy họ chẳng yêu thương gì những đồng bào nhưng không là đồng chí.
Vì Nước, Vì Dân phải xếp hàng đứng sau Vì Đảng.
Cuối cùng, sự thật không thể chối cãi: họ đã và vẫn đang là những đảng viên cộng sản. Họ vẫn là thành phần tạo nên guồng máy. Vẫn còn là đó nguyên hình chiếc bánh, con đinh, cái ốc… của cỗ xe vừa “dẫn dắt” vừa nghiền nát thịt da dân tộc Việt Nam. Họ là thành phần mà trong đó nhiều người vẫn khệnh khạng phán rằng: thời cụ Hồ, thời chúng tao tốt, thời thằng Trọng, thằng Sang, thằng Dũng xấu. Họ chưởi rủa cụ Trọng, cụ Bình nhưng vẫn miệt mài vái lạy cụ Hồ, cụ Mao.
Họ cũng là những người mà vào thời điểm khởi đầu của cái gọi là “từ nhiều năm nay” đồng nghĩa với lúc họ hết còn được nắm quyền, trước chức vụ của họ có thêm một chữ nguyên buồn bã: nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Tư lệnh phó, nguyên Trợ lý Thủ tướng, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập, nguyên Chủ nhiệm khoa, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Tổng thư ký, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động, nguyên thư ký của Bí thư, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa…
Đằng sau những chữ nguyên ảm đảm hoàng hôn đó là những chức vụ của một thời rực đỏ. Thời góp sức đắc lực nhất cho bộ máy độc tài. Chức vụ càng cao thì đóng góp càng nhiều cho đảng. Đóng góp càng nhiều thì chức vụ trong đảng càng cao. Và họ vẫn hãnh diện liệt kê chức vụ như là những chứng tích, thành quả, những bề dày, những lão với thành. Đừng hỏi họ trước khi có chữ nguyên thì họ có những loại thư ngỏ như thế này không.
Đó là chân dung của những người cộng sản.
Bạn có thể ủng hộ họ với suy nghĩ rằng dù sao họ cũng đòi đảng của họ những điều mà dân ta cũng đang đòi.
Bạn có quyền ca ngợi họ yêu nước cũng như người khác có quyền lên án họ là những tội đồ.
Bạn có thể thông cảm hoàn cảnh họ hết thời nhưng cương quyết bám đảng để thay đổi, trong khi nhiều người khác không có cái an toàn khu như họ để chui vào nhưng vẫn sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho những đổi thay.
Bạn có thể giao số phận của đất nước này cho tập thể những người làm nên hoang tàn và đổ nát trên quê hương để họ “tự giác” và “chủ động” trong cái gọi là “thay đổi cương lĩnh”; trong khi nhiều người khác quan niệm rằng không bao giờ có sự rời bỏ quyền lực nếu không có sức ép đến từ phản kháng của người dân.
Bạn có thể chấp nhận những người cởi áo cộng sản để mặc áo dân chủ và tiếp tục cai trị dân mình trong khi người khác cho rằng đó là trò chơi thoát xác, bình mới rượu cũ.
Sự khác nhau ấy chính là đa nguyên.
Nhưng chân dung của người cộng sản chỉ có một.

 

35 comments on “CXN_080614_5869_CXN: Hoan hô anh Vũ Đông Hà có một bài viết vạch trần bọn đón gió trở cờ, ăn cơm qốc gia thờ ma CS: Chân dung người cộng sản

 1. Một chân dung Trần trụi không thể Trần trụi hơn của người CSVN đã được Vũ Đông Hà vẽ ra CỰC KỲ CHÍNH XÁC! Cám ơn Vũ Đông Hà, không thể nói gì hơn hai từ Cám ơn sau khi đọc bài viết. VĐH đã nói hộ chúng ta- Tất cả về CHÂN DUNG CSVN

  Like

 2. khi bầu chọn một người nắm trọng trách đứng đầu một quốc gia cá nhân tôi xét trên 3 tiêu chí cơ bản mà người ấy cần có; thứ nhất phải có tâm ( tâm thiện ), thứ 2 phải có tài , thứ 3 phải có tầm ( tầm nhìn ). ngoài ra còn phải có năng khiếu ngoại giao và khả năng ứng biến, biết cầu hiền, cầu tiến, am hiểu sâu về vận hành kinh tế vĩ mô- riêng phần kinh tế này tôi tin tưởng anh Nguyễn Xuân Châu.

  Like

 3. Cộng nô mãi mãi là cộng nô!! Chỉ có thể tiêu diệt mà không thể hợp tác hay đứng chung. Bài viết quá xuất sắc!! Cám ơn Vũ Đông Hà!!

  Like

 4. bài viết của tác giả VĐH cũng chỉ là nhắc lại cái mà người ta đã biết (tôi xin lỗi tác giả vì ko có ý xấu gì trong bình luận) nhưng phải nói rằng tôi rất thích vì nó là một bài viết thật chính xác khi nói về bản chất tham quyền cố vị của kẻ bất tài .người có lòng tự trọng cảm thấy làm ko ngon thì xuống mẹ đi cho ai giỏi hơn lên làm mang lại hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp chung thì mình cũng có lợi, con cháu họ hàng mình cũng có lợi, đằng này đầu óc nhỏ mọn lai chỉ nghĩ tới cái lợi cho riêng mình thôi

  Like

 5. tất cả đảng viên cs nguyên là.v.v…điều là tội đồ của dân tộc vn,đó là chân dung thật của người cs,/.

  Like

 6. Không có thằng con cs nào tốt cả > CS là tập họp những đứa háo danh ,tàn ác , đầu trôm đuôi cướp , có học cũng như vô học . Nhựng tội ác của cs gây cho thế giới và vn là dã man nhất , tồi tệ nhất , va to lớn nhất từ xưa tới nay .

  Like

 7. CS la mot loai ky sinh song tren than xac cua nguoi dan,chung san sang hut het tu mau mu va nhung gi co duoc noi chung bam vao,mot loai dau trom duoi cuop, lao phet ,va cuc ky nham nhiem,tat ca nhung xau xa tren coi doi nay chua han da bang tam dia va hanh dong cua nhung thang va con cong san…

  Like

 8. “QUỈ- BANG”! “QUỈ- BANG”! “QUỈ- BANG”! “QUỈ- BANG”! “QUỈ- BANG”!

  Quí Vị nào còn chưa có điều kiện tiếp cận thông tin,hình ảnh,sự việc cụ thể để thấy ra bản chất tàn độc ,vô nhân của CS QT3 nói chung cũng như “cái bộ mặt lì lợm,ngoan cố,vô tổ quốc” của những kẻ vẫn khư khư giữ chặt “THẺ MÁU CSVN” xin chỉ cần nhớ 1 từ thôi “QUỈ- BANG”( “Ủy Ban” các cấp của CSVN theo cách đọc của Dân MN”.Cứ Mặc Định như thế đi đối với Ai chưa có thời gian tự mình tìm hiểu ra sự thật trần trụi rằng đây là đáp án chính xác đối với CS.
  Xin nhấn mạnh “QUỈ- BANG” : Bang hội chỉ chứa toàn Quỉ chứ không có người nào trong đó cả – Mà Quỉ chắc chắn xử sự theo kiểu của Quỉ chứ đừng mong chúng thay đổi như NGƯỜI là nhiệm vụ bất khả .Từ đối tượng “Quỉ” trong suy nghĩ Quí vị sẽ dể dàng đánh bại được những ngụy lý nhồi sọ thâm độc của đám quỉ này như là có “Quỉ hiền từ- Quỉ yêu dân,yêu nước- Quỉ còn lương tâm-Quỉ yêu hòa bình ,Quỉ HHHG-Quỉ chai tịnh,Quỉ tu thành chánh quả .v.v… nhiều lắm,muôn mặt quỉ ”.QỦI thì phải DỮ rồi,không thể khác!THẺ MÁU của QUỈ chỉ là QUỈ thôi!!!(Kể cả khi Bỏ Thực Sự(nhấn mạnh) Thẻ Máu của quỉ rồi cần phải có thời gian và quyết tâm đấu để thoát khỏi nó còn rất gian nan!).

  Like

 9. Xin phép AC và ACE CXN Blog hỏi @giải pháp 2 câu:
  1.Theo tiêu chuẩn của @giải pháp Người CS (không tính những người phản tĩnh từ bỏ hẳn CS) có ‘Tâm Thiện” không?Có lòng tự trọng không?Sự nghiệp chung là gì ?
  2. @giải pháp chắc cú “bài viết của tác giả VĐH cũng chỉ là nhắc lại cái mà người ta đã biết”,xin hỏi “Người ta” ở đây là AI ? Tôi,ACE nào có trong đó không ?

  Like

 10. Tôi thì rất đơn giản(trước khi biết blog CXN).Hể bài viết nào(báo cs)có các từ như XHCN,mác,lê,hồ,khẩu hiệu của cs tuyên truyền..là tôi ỉa không thèm đọc.Chỉ đọc các tài liệu,sách vở viết về Khoa học,giải trí.
  Hồi có tham gia bên ngành GD và hành chánh của tụi cs một thời gian…Hể đến giờ họp là bụng tôi đau,không bệnh nầy thì lý do nọ tôi cũng né để khỏi vô phòng họp thấy cái liềm,búa,hình thằng hồ,ứa gan lắm.
  Bây giờ bài viết nào mà đại loại cứ loanh quanh mấy từ kể trên,cố đọc để viết lời góp ý với mọi người chứ ghét lắm!
  Đầu cha lũ cs,chết hết mẹ nó đi,để Trẹm nầy điếu thèm nhắc đến tên chúng mày.

  Like

 11. trích ” …đằng này đầu óc nhỏ mọn lai chỉ nghĩ tới cái lợi cho riêng mình thôi ..”
  Chủ nghĩa CS nói chung và CSVN nói riêng đều có cùng bản chất là đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung , gia tăng tuyên truyền gian dối để che đậy bản chất lợi dụng quyền tư do dân chủ của đồng bào để làm công cụ tạo nên quyền lực toàn trị từ đó tư lợi cho cá nhân mình bằng cách lấy của cải làm ra chung của XH làm của riêng cá nhân mình và nó được biến tướng thành cả 1 hệ thống tham nhũng khổng lồ mà người dân không thể làm lung lay được vì sự nhồi sọ của cái gọi ” mị dân bằng cả hệ thống truyên truyền ” đãru ngủ người dân quá lâu ! … Hôm nay Internet cùng bắt tay với tình hình thực tế của chế độ CS đã và đang diễn ra để chứng minh cho con người thấy rõ rằng chế độ CS không thể nói dối mãi được với người dân được nữa , không thể có chuyện ” ve sầu thoát xác ” như chế độ Putin ( một tên tham nhũng gộc mang hàm cấp tướng an ninh của chế độ CS Liên xô trước đây ) của nước Nga hiện nay mà tồn tại trên đất nước VN hiện nay bởi Liên xô và Nga mà ai ai cũng biết chúng chính là 1 mang gốc CS , mang tư tưởng CS đó là Putin luôn muốn hưởng thụ cá nhân về quyền và tài sản của đất nước mình chứ không phải là chế độ dân chủ nhân quyền của các nước châu âu . Dân tộc VN đã nhìn thấy bộ mặt thật của Liên xô và nước Nga hiện nay , CSVN cũng muốn pha trộn đó để tồn tại thêm lâu dài nữa nhưng vấn đề là ở chỗ dân tộc VN đã sáng mắt sáng lòng với chế độ từ khi có internet cả chục năm nay cho dù đảng có cải cách hay cách mạng trong ngôn ngữ tuyên truyền cho bớt láo bớt xạo thì dân chúng VN vẫn không tha thứ cho bè lũ CSVN đang ăn trên ngồi trốc bằng chính sự ngu xuẩn dốt nát tham quyền cố vị xem thường sự hiểu biết của cả 1 dân tộc đã từng có cả ngàn năm văn hiến .CSVN đang dìu dắt dân tộc VN bằng kiểu thằng mù dìu dắt đường cho thằng sáng ,… chấm dứt cho CSVN năm 2014 .

  Like

 12. Bài viết của anh Vũ Đông Hà rất hay.Theo tôi, khi gia nhập vào CS thì không còn tính người nữa, nhân loại đang ngày càng xa lánh cái chủ nghĩa yêu quái này.

  Like

 13. JU MONG Sinh Sự :

  Đôi khi cũng cần phải so sánh mới biết được ai là hàng thật ai là hàng giả? Ai thật sự đau lòng với vận nước nổi trôi? Chứ không phải là đảng viên ký tên vào “thư ngỏ” sẽ được xem là “có trách nhiệm với dân tộc” !?

  Dân Miền Bắc cỡ tuổi như Tiến sĩ Đặng Huy Văn thì quá nhiều, lớn hơn TS ĐHV cỡ chục tuổi cũng còn không ít, nhưng có mấy ai chịu nói lên sự thật của Cải Cách Ruộng Đất , Nhân Văn Giai Phẩm , Hiệp Định GENEVE 1954 …? Muốn biết sự thật của lịch sử chỉ cần hỏi Google là được giải đáp ngay tức khắc, nhưng chúng tôi muốn được giải đáp bởi “nhân chứng sống tại Miền Bắc hiện nay” sẽ thuyết phục được người đọc hơn là những giải đáp của những tác giả viết từ nước ngoài?

  Hởi những ai tự cho mình thuộc “Thành phần Dân chủ”, như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ bà Lê Hiền Đức, Gs Chu Hảo, Gs Nguyễn Huệ Chi, Ts Nguyễn Quang A, Ts Nguyễn Văn Khải, Nv Phạm Đình Trọng, Nv Trần Mạnh Hảo… hoặc “cây cổ thụ viết bài bình luận”, như Ts Hà Sĩ Phu, Ts Nguễn Thanh Giang… thôi đừng làm ba cái chuyện ruồi bu kiến đậu như thư ngỏ hay kiến nghị… thôi đừng viết những bài như gãi ngứa cộng sản…?

  http://danlambaovn.blogspot.com/2014/08/pham-quang-nghi-va-qua-ngo-oc_5.html

  Like

 14. gân gà :

  61 ông bà đảng viên đâu có dám bỏ đảng bỏ sổ hưu mà chỉ mong đảng ‘tỉnh ngộ’ bởi sau lưng họ còn con, còn cháu họ đang là đảng viên cs, đang có chức có quyền. Họ tố HCM thì con cháu họ đi về đâu?
  Lợi đôi điều, đảng ‘tỉnh ngộ’, họ có công, đảng không tỉnh ngộ, con cháu ho vẫn còn đó những công việc ăn trên ngồi trước, bổng lộc vô túi…
  Tui chưa bao giờ tin tướng Vĩnh hay giáo sư Tương lai… thực tâm muốn đưa dân tộc VN thoát khỏi cs.

  http://danlambaovn.blogspot.com/2014/08/chan-dung-nguoi-cong-san.html#disqus_thread

  Like

 15. …….”đảng ngày xưa đúng,đảng bây giờ sai”…….. đối với Tổ quốc Dân tộc VN,đảng csvn đã sai ngay từ đầu vì,csvn chỉ đúng với QTCS Liên xô-Tàu cộng chỉ đúng với mác-lê-mao-hồ mà thôi vì đường lối nầy chỉ cốt nhuộm đỏ và xâm chiếm VIỆT NAM chứ không nhằm giải phóng dân tộc thống nhất Đất Nước gì cả,vì chính đảng cs chó hcm đòi chia đôi đất nước1954 và cũng chính hcm đòi thống nhất ,chúng thực hiện chiến lược ăn dần Đất Nước VIỆT NAM ,rất tiếc nhóm trí thức hồi đó chẳng nghe lời TT THIỆU để giờ nầy phải gặp cảnh bẻ bàng,giờ nếu MTGPMN còn thương Tổ Quốc Dân Việt thì ngăn chặn cái gọi là phục hồi đảng lão thành và tuyệt đối không nhồi sọ lớp trẻ cái gọi là “học tập theo gương hồ chí minh thối nát”hồ chí minh chẳng có gì xứng đáng với Dân tộc VIỆT NAM ta cả, hcm chỉ xứng đáng với Tàu cộng mà thôi !

  Like

  • @Tây Tạng 2,
   Sao biết hay vậy, AC ko để ý cho tới khi TT2 nói, AC check lại thì quả đúng
   AC

   Like

 16. Đâu vào khoảng thời gian 2012,nếu tôi nhớ không lầm,nickname giải pháp nầy xuất hiện rồi bặt luôn tới giờ thì phải.

  Like

 17. CS như hàm răng đen của người việt thời xưa, nó không thể tẩy trắng lại, chỉ có nhổ hết đi rồi trồng răng mới thì mới trắng lại được!

  Like

 18. a.C, nick khác nhau nhưng giọng còm thì giống hệt nhau!! với lại khi có Em Anh Châu thì không thấy Giải Pháp, và ngược lại Giải Pháp ra thì EAC cũng mất luôn!

  Like

 19. Trích:…giọng còm thì giống hệt nhau…”ht.
  Đúng vậy!Ở thế giới ảo,nhưng cũng cũng dể nhận ra nhau lắm…

  Like

 20. tiêu chí của tôi là hướng tới một cuộc chuyển giao nhẹ nhàng ít làm tổn hại tới cuộc sống dân sinh và nguyên khí quốc gia như đất nước Mianma đã làm được. đó mới là thượng sách

  Like

 21. a.C, còn 1 điều quan trọng em quên bổ sung là tần suất xuất hiện trong ngày của 2 nick GP và EAC là ngang bằng nhau! Giống như đi làm…hành chính vậy!!!

  Like

 22. @Giải Pháp, Tôi cũng mong ước giống bạn ở chỗ có 1 cuộc chuyển đổi ôn hòa nhưng không có nghĩa là xí xóa hết tội lỗi của đảng cộng sản đã gây ra cho dân tộc!! Có tội thì bị trừng trị, có vay thì phải trả!
  Có lẽ bạn không thích hợp với blog CXN này đâu, tôi đề cử boxit.vn hay quan làm báo… Đường lối của họ giống với bạn hơn!! Vài lời tâm sự, có gì bạn cứ góp ý.

  Like

 23. nói thiệt với bạn TT2 từ ngày 24-4-2012 tui khám phá ra trang này của a Châu tui mê ảnh bởi các bài viết về kinh tế là cao hơn tất cả, tui phải cảm ơn ảnh rất nhiều đó là ưu điểm lớn nhất của trang mà tui ghi nhận. còn về các vấn đề khác cũng có cái tui ủng hộ nhưng có cái tui chưa

  Like

 24. Chính xác, những kẻ cởi aó cs khoác aó dân chủ nhưng chân dung chỉ có một đó là: CỘNG SẢN.

  Like

 25. Tôi khoái trang CXN này là nơi chống Cộng Sản mạnh mẽ và triệt để ,không có chuyện chống Cộng ỡm ờ hay nửa chừng xuân .Nhiều anh em không bao giờ đồng ý với việc tha thứ hay ôn hòa với bọn cộng sản bán nước.không tha thứ cả cái xác ướp của thằng Thiếu Tá Hồ Quang đang nằm phơi thây ở Lăng Ba Đình.

  Mọi thành viên CLB CXN đều kiên định lập trường của mình trước sau như một là tiêu diệt Cộng Sản Ba Đình bán nước cho đến khi nào đất nước Việt Nam không còn bóng ma Cộng Sản .

  Like

 26. Không phải chỉ có những thằng/con cộng sản già tuổi đời nhưng ít tuổi người mới mong bằng mọi cách giữ vững chế độ tàn độc của chúng để đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt; ngay cả những thằng/con không phải “nguyên” này nọ cũng muốn kéo dài sự hấp hối của đảng cộng sản hơn bao giờ hết. Bởi, cộng sản chuyên sống trên máu, mủ của Dân, đối với chúng Nhân Dân chỉ là công dân hạng bét, xin nhấn mạnh rằng “Nhân Dân chỉ là hạng bét” thôi, để chúng thỏa tham vọng đè đầu cưỡi cổ và nô dịch Dân tộc đời đời kiếp kiếp nhà chúng nó. Chúng hoảng sợ thực sự khi nghĩ đến một ngày nào đó, mở mắt ra, bao thành quả ăn cướp của chúng bị tiêu tan, mạng chó của chúng không có gì đảm bảo, ngay cả “cái sổ hưu” của chúng cũng là bằng chứng cho những tội ác mà chúng đã gây ra cho Dân tộc này, Đất nước này. Trong thời đại thế giới phẳng ngày nay, mọi hành động của chúng chà đạp lên quyền con người của người dân trong nước sẽ ngay lập tức được trưng ra cho toàn thế giới thấy, làm cho chúng càng trở nên khiếp đảm hơn, và bộ mặt thật của chúng càng được phơi bày rõ hơn.
  P/s: Em có một video clip về việc một thằng CSGT đẩy người đi xe máy vào bánh xe tải. May phước cho thằng chó csgt là xe đang chạy qua đoạn đèn đỏ nên tốc độ chậm, chứ nếu không thì không biết cậu thanh niên kia thế nào. Em attach lên mail cho anh nhưng không được Anh Châu ah.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s