CXN_080614_5872_Đôi lời gửi tới 61 tên đón gió trở cờ và ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản (cùng đồng loại): Từ thư của Huỳnh Tấn Mẫm đến thư ngỏ của 61 Ðảng viên CS, chỉ là sự phản tỉnh nửa vời – Thiện Ý

Châu Xuân Nguyễn
=================

Những thằng SVHS đấu tranh (thời cụ Thiệu), ăn cơm quốc gia thờ ma CS thì bản chất chúng bây là đón gió trở cờ, gió tới đâu thì xoay cờ tới đó như tên phi công A-37 Nguyễn Thành Trung gì gì đó.

Sau khi tiếp tay dâng nền dân chủ non trẻ của miền Nam cho CSBV, suốt 39 năm chúng bây im hơi lặng tiếng, hưởng những bổng lộc hút máu người dân VN.

Ngày hôm nay, vì chúng bây ở trên thượng tang72 của CSBV, chúng bây có thông tin bên trong (chóp bu CS) lẫn bên ngoài (lề trái) và chúng bây biết tỏng rằng chế độ này sắp cáo chung và chúng bây 1 lần nữa trở cờ phản lại CSVN.

Không phải trở cờ phản bội một lần nữa mà dân miền Nam hay dân VN tha lỗi cho chúng bây đâu. Lần này CP Hậu CS ko phải thiếu người để phải xử dụng chúng bây nữa đâu, một bài học là quá đủ cho dân tộc VN. Những món nợ chúng bây vẫn phải trả, nhất là những bản án khiếm diện vẫn phải thi hành cho dầu trên 70 tuổi đời, hãy nhớ cho kỹ nhé, tội phản quốc (treason) thì không bao giờ có giới hạn thực hiện (there is no staue of limitation). Còn những thằng chưa có bản án thì chuẩn bị hầu Tòa để lãnh án, bằng chứng phản bội VNCH vẫn còn.
—-
Còn đối với những thằng CS suốt đời ăn theo ĐCSVN như Quang A, Tương Lai v.v..chúng bây nhờ bổng lộc, trèo cao mà biết thông tin rằng ĐCS hết đường cứu chửa cộng với bổn phận tay sai nằm vùng ở Xã Hội Dân Sự mà chúng bây biết lòng dân khi chúng bây lộng giả thành chân. Chúng bây lo sợ vì biết rằng thời điểm đã tới nên chúng bây xuống nước năn nỉ ĐCS thay đổi để chúng bây và chúng nó tồn tại. Quá trể, cho dầu chúng bây sám hối để quay đầu lại với dân tộc và tổ quốc cũng không còn kịp nữa.

Chúng bây sẽ bị truy tố những tội như thiếu trách nhiệm (trong những ngày tại chức) gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần 1 charge là đủ tống bọn bây vào tù chờ ngày ra Tòa rồi.

Hãy đợi dấy lũ giòi bọ nuôi sống ĐCS suốt 83 năm nay, nhân dân sẽ xử bọn bây không bằng hình thức đấu tố nhưng sẽ bằng Tòa Án với Thẩm Phán độc lập với CP Hậu CS.

Mel, 6.8.14, CXN
—————–

+++++++++++++++++++++
Từ thư của Huỳnh Tấn Mẫm đến thư ngỏ của 61 Ðảng viên CS, chỉ là sự phản tỉnh nửa vời – Thiện Ý

1Công luận trong và ngoài Việt Nam đang quan tâm bàn tán về một Thư ngỏ của 61 đảng viên Cộng sản từng giữ các chức vụ cao cấp trong bộ máy Đảng Cộng Sản và Nhà nước Việt Nam, tiêu biểu là những đảng viên kỳ cựu và nổi tiếng như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Tương Lai, Nguyễn Trung, Huỳnh Kim Báu, Nguyên Ngọc, Hạ Đình Nguyên, Kha Lương Ngãi, Tô Nhuận Vỹ, Lữ Phương, Nguyễn Thị Kim Chi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Phạm Chi Lan…

Đọc qua nội dung Thư ngỏ này, ai cũng thấy nó tương tự như Thư tâm tình của cá nhân đảng viên Cộng sản Huỳnh Tấn Mẫm, có khác chăng là Thư ngỏ của tập thể thì gửi cho các nhà lãnh đảo hàng đầu của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) yêu cầu thay đổi chế độ chính trị và toàn diện đất nước, còn Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm thì gửi cho các thanh niên sinh viên học sinh để thúc đẩy thế hệ trẻ dấn thân làm thay đổi đất nước.

Nội dung Thư ngỏ của 61 đảng viên Cộng sản cũng như Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm đều đưa ra những định chung chung về thực trạng đất nước trước hai hiểm họa nội xâm và ngoại xâm, rồi quy trách nhiệm tất cả do sự lãnh đạo sai lầm của đảng CSVN. Những hiểm họa ấy ai cũng biết đã thể hiện trên thực tế qua sự yếu kém của “guồng máy công quyền”, tệ trạng tham nhũng, xã hội suy đồi, bất công trong chế độ hiện tại, sự hèn yếu của tầng lớp lãnh đạo Đảng và Nhà nước trước hiểm họa Trung quốc xâm lăng từng bước lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của Việt Nam.v.v…

Chẳng hạn, thư ngỏ mở đầu viết “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.”

Thế nhưng, tất cả đều dừng lại ở mức độ phê phán, rồi kêu gọi các lãnh đạo hàng đầu tự nguyện tự giác thay đổi chế độ chính trị và đường lối cai trị theo chiều hướng dân chủ đa nguyên, đa đảng. Thư ngỏ của 61 đảng viên cũng viết“Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa.”

Đây là điều mà nhiều cá nhân và tập thể đảng viên Cộng sản đã làm trong quá khứ, không có gì mới và chắc chắn cũng không có hiệu quả thực tế.

Thực tế muốn những lời kêu gọi có hiệu quả thì cần đi kèm nhiều động tác khác nữa, trong đó có hành động cụ thể, cương quyết và triệt để hơn của chính những cá nhân và tập thể đảng viên Cộng sản đã đưa ra được những nhận thức đúng đắn về thực trạng suy đồi toàn diện của đất nước, nếu không thì những lời kêu gọi suông đó mới chỉ chứng tỏ được sự “phản tỉnh” của chính họ, một sự “phản tỉnh nửa vời”, không có tác dụng gì làm chuyển biến được tình hình đất nước.

Từ Thư tâm tình với giới trẻ của Huỳnh Tấn Mẫm ngày 4-7-2014, đến Thư ngỏ của 61 đảng viên ngày 28-7 mới đây gửi cho Đảng CSVN, tất cả mới chỉ là phản tỉnh về mặt nhận thức, trong khi chính những người lên tiếng kêu gọi đã không dám làm một cuộc đổi thay cá nhân để tỏ rõ lập trường dứt khoát đứng vế phía dân chủ, chống lại độc tài toàn trị: đó là họ phải cùng lúc công khai tách ra khỏi đảng CSVN. Tất nhiên hành động này vẫn chưa đủ để chứng tỏ một sự “phản tỉnh hoàn toàn” mà còn cần nhiều động tác quyết liệt tiếp theo, như là cùng nhau thành lập một bộ tham mưu lãnh đạo quần chúng đấu tranh, dưới mọi hình thức, từ ôn hòa bất bạo động đến bạo động, tạo áp lực cần thiết buộc đảng CSVN phải “tự nguyện tự giác” thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp cho dân cho nước, nếu không sẽ bị chính sức mạnh đấu tranh của quần chúng nhân dân buộc đảng CSVN phải đổi. Đây là điều thực sự không người Việt Nam yêu nước nào mong muốn, vì nó sẽ có hậu quả tàn hại cho dân, cho nước, và sẽ mang lại một số phận bi thảm khó tránh khỏi cho chính những người lãnh đạo hàng đầu cũng như cho toàn đảng CSVN.

Bởi vì, hơn ai hết những người CSVN biết rõ luận điểm Mác-Lê về đấu tranh giai cấp, đó là“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”.

Chúng tôi thành tâm mong muốn cá nhân đảng viên Huỳnh Tấn Mẫm và tập thể 61 đảng viên nói trên không chỉ dừng lại ở sự “phản tỉnh nửa với” mà cần có những hành động tiế theo để chứng tỏ sự “phản tỉnh hoàn toàn”.

Chúng tôi cũng thành tâm mong muốn toàn thể các đảng viên đảng CSVN “phản tỉnh tập thể” nhằm tạo áp lực cần thiết làm chuyển biến “não trạng xơ cứng” của một nhóm lãnh đạo hàng đầu, theo chiều hướng có lợi cho dân cho nước.

 

6 comments on “CXN_080614_5872_Đôi lời gửi tới 61 tên đón gió trở cờ và ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản (cùng đồng loại): Từ thư của Huỳnh Tấn Mẫm đến thư ngỏ của 61 Ðảng viên CS, chỉ là sự phản tỉnh nửa vời – Thiện Ý

 1. Tôi hoàn toàn tuyệt đối ủng hộ CXN vì nợ nước thù nhà của người dân miền Nam cần phải minh bạch một khi CP CXN lên chấp chính.
  Quan điểm chính trị của Trẹm trước sau là một.

  Like

 2. Xem ra công việc dọn dẹp cái đám rác rưởi trí nô , trí thức thờ ma cs này cũng chiếm bộn nguồn lực của CP HCS nhưng cũng phải làm thôi vì đó là công lý.

  Like

 3. Ủng hộ a.C, ai có tội phải bị trừng trị theo pháp luật!! Nhiều lắm những kẻ gây tội ác với dân tộc, con đường khó khăn nhưng là con đường duy nhất để giải bớt oán khí của dân tộc, đất nước và nhất định phải đi đến cùng, làm đến nơi đến chốn!

  Like

 4. XH Văn Minh nào cũng vậy : CÔNG LÝ PHẢI ĐƯỢC THỰC THI. Toà án của Nhà Nước HCS sẽ có Rất nhiều việc NHƯNG PHẢI LÀM TRƯỚC TIÊN LÀ XÉT XỬ TẬP ĐOÀN CSVN VÀ CÓ NHỮNG BẢN ÁN TƯƠNG XỨNG MÀ NÓ ĐÃ GÂY RA. Xin đề xuất Một danh sách sau
  1. 16 tên trong BCT CSVN
  2. Gần 200 tên Chính thức và dự khuyết BCHTW
  3. Toàn bộ Bộ CA CS, đặc biệt “ưu tiên” những bản án nặng cho TC 8, Tổng cục quản lý nhà tù, trại giam của tên Tướng Cao Ngọc Oánh
  4. Gần 500 thằng con Nghị đểu của Cuốc gật
  5. Các Thành Ủy, Tỉnh Ủy của các Tỉnh, Thành phố trên cả nước.
  6. Các tướng lĩnh Quân đội tham gia Bán nước NHƯ tên Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Ngô Xuân Lịch…., những tên chỉ Huy Quân đội cấp thấp tham gia đàn áp Nông Dân để cướp đất như ở Hải phòng, Hưng Yên, Hà Nam….
  Đó là DANH SÁCH ĐẦU TIÊN MANG RA TOÀ XÉT XỬ

  Like

 5. -Tôi rất căm thù cái đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ở địa phương tôi-chúng nuôi dấu việt cộng để hằng đêm việt cộng tới nhà những người nằm trong chính quyền của VNCH quấy nhiễu(cướp của, đe dọa……),phần lớn bọn này đã chết rồi,con cháu của chúng bây giờ phây phây,hơn hớn mặc sức thao túng
  -Bài này của A.Châu là bản cương lĩnh- mơ ước được trở thành hiện thực

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s