CXN_080614_5874_Video dài, nên xem hết để thấy Phạm Chí Dũng làm y chang, dùng vỏ bọc để chui sâu, trèo cao vào Phong Trào Dân Chủ, CS rất thâm độc, giả dạng thường dân đăng bộ là thế !!!: Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

CXN: Tuyên truyền nhồi sọ của CS hơi bị nhiều, nhưng hãy cố gắng xem hết để thấy chúng nó đào tạo Phạm Chí Dũng chui sâu trèo cao vào Truyền thông Chúa Cứu Thế, Liên Tôn, Nguyễn Đan Quế, BBC, RFI, RFA, VOA và luôn luôn kêu gọi đoàn kết để chúng xỏ xâu.

One comment on “CXN_080614_5874_Video dài, nên xem hết để thấy Phạm Chí Dũng làm y chang, dùng vỏ bọc để chui sâu, trèo cao vào Phong Trào Dân Chủ, CS rất thâm độc, giả dạng thường dân đăng bộ là thế !!!: Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn

  1. anh Châu nói chuẩn, người đấu tranh nào mà không đoàn kết với chúng nó thì bị chúng nó đánh cho tơi bời, chúng nó rất nguy hiểm

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s