Tin buồn cho kiều bào đấu tranh chống cộng.

Họ đả đổ máu không vì tự do, dân chủ của dân tộc họ mà cho 1 dân tộc hoàn tòan xa lạ với họ, VN. Họ đổ máu để ngăn chặn làn sóng đỏ gọi là Cộng Sản http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Họ đả đổ máu không vì tự do, dân chủ của dân tộc họ mà cho 1 dân tộc hoàn tòan xa lạ với họ, VN. Họ đổ máu để ngăn chặn làn sóng đỏ gọi là Cộng Sản http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Kính thưa quý đồng bào,

Kính thưa quý kiều bào,

 

Lam Việt tôi thành thật chia buồn với những quý vị kiều bào đã ngày đêm vỗ ngực xưng danh là đấu tranh cho tự do nhân quyền Việt Nam, ở Hoa Kỳ.

Quý vị đã thua cộng sản và đã bị cộng sản xỏ mũi quá nhẹ nhàng.

 

Có một tay cộng sản xác nhận với Lam Việt, và qua điều tra phân tích của Lam Việt thì điều dưới đây là một sự liên kết xác nhận.

 

Phạm Quang Nghị tặng bức hình sỉ nhục John McCain, đó là ý đồ cố vấn của nhóm IDS nhằm gửi thông điệp cho kiều bào hải ngoại: Họ đang sỉ nhục kiều bào chống cộng ở hải ngoại đã bại trận.!

John McCain đã từng là một nghị sĩ cũng đã từng đấu tranh cho Nhân Quyền Việt Nam, thế nên việc nhắc lại cộng sản đã bắn hạ được máy bay của John McCain ngày xưa, cũng là thông điệp cộng sản Chu Hảo và Quang A đã hạ gục kiều bào chống cộng ở Hoa Kỳ ngày nay.

 

Xét lại, chúng ta thấy rằng, hiện nay Chu Hảo và Nguyễn Quang A đã thâu tóm được hầu hết các trang truyền thông lớn ở Hải Ngoại, cộng thêm một số nhân vật chống cộng có máu mặt ở Hải Ngoại, và thu phục gần như Dòng Chúa Cứu Thế ở trong nước.

 

Việc thâu tóm này, hoàn toàn không có lợi cho kiều bào hải ngoại, mà tất cả lại làm sáng tên cái tên Nguyễn Quang A là một tên trùm. Hóa ra một số kiều bào hải ngoại tự hạ thấp mình làm kẻ phục vụ nô dịch để chịu sự chỉ đạo của cộng sản làm việc nọ, việc kia. Có khác chi là Osin chính trị.!!!

 

Lam Việt thật sự chia buồn với kiều bào hải ngoại.! Từ một thế thượng phong lấn át cộng sản, nay đã bị cộng sản kiểm soát trong cái vỏ bọc tổ chức XHDS, do cộng sản Nguyễn Quang A cầm đầu dưới trướng Trương Tấn Sang.

 

Nhiều người, rất nhiều người đã hỏi nhau rằng: Tại sao không dốc sức phục dựng VNCH một cách chính danh và minh bạch chính trị.? Lại đi hạ mình xây dựng danh tiếng cho Nguyễn Quang A và cái XHDS.??? Được lợi ích gì.??? Được lợi ích gì khi cộng sản hiện nay nắm đầu hầu hết XHDS.!!!

 

Và nhiều người mỉa mai rằng: Tại mấy ông cố nội đấu tranh ở Hải Ngoại tin vào cái bánh vẽ rằng cộng sản IDS và cái XHDS sẽ giữ lời thực thi Dân Chủ, đa nguyên đa đảng.

 

Đấy, cộng sản cũng đã từng là đa đảng với Ba đảng đấy, đã từng là đa nguyên với VNDCCH và MTGPMNVN.

 

Trên trang Bô Shit mới đây lại cho đăng loạt bài khen tặng hồ chí minh đấy.!

 

Tin tiếp đi.!!!

 

Để giờ tay Phạm Quang Nghị đến Mỹ trao một thông điệp quá rõ ràng. ‘Kẻ thua cuộc’.!!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s