CXN_081314_5946_Sáng mắt chưa ??? Vạch trần kế hoạch ve sầu thoát xác của 2 tay CS già nua (Nguyễn Trọng Vĩnh và Hồng Hà), đệ tử của thằng chó đẻ rừng rú bán nước nữa là thằng Hồ Chí Minh

Trích bài 4501 ngày 30.3.14:”Nói chung, bọn cộng nô này biết chắc chắn là chúng nó sẽ bị nhân dân lật đổ, nên tay này viết bài này để khuyên bọn cộng nô tham quyền này hãy từ từ mà thay đổi, để giữ lại tất cả bổng lộc, không truy cứu trách nhiệm hình sự về tham nhũng, về tàn ác với nhân dân, về lũng đoạn KT triền miên 69 năm nay, về bất tài gây hậu quả nghiêm trọng trong suốt 69 năm nay. Điều nghiêm trọng nhất là 90 triệu dân sẽ mang nợ do sự bất tài, tham nhũng, quản lý tồi của CS mà không 1 ai chịu trách nhiệm cả, của cải tham những theo tôi ước tính từ 50 đến 100 tỉ usd, nợ quốc gia sẽ khoảng 200 tỉ usd.

Nếu thay đổi chính trị thì KT của 90 triệu dân có thoát khỏi 200 tỉ usd nợ này hay không ??? Chắc chắn là không, và cac bố CS thì ung dung hưởng thụ tài sản tham nhũng từ 69 năm nay.

Tay này không có một chút suy nghĩ gì về phát triển đất nước, dân tộc mà chỉ xoay quanh bổng lộc vẫn như cũ, hệ thống vẫn là hệ thống CS. Điều này tôi e rằng 90 triệu dân VN không chấp nhận đâu…

Trích bài dưới:”Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, đặc biệt là Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh.” (Hết trích)
Vẫn đời đời ghi ơn Bác.

Trích:”……ngày càng trầm trọng, đòi hỏi ngày càng gay gắt phải có 1 sự đổi mới căn bản.
Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?” (HT)

Tay này nhìn thấy tình hình phải thay đổi, ko để như Khadaffy, Ukraina được, ĐCS phải nhìn thấy mà hành động trước khi hiểm họa xẩy ra, theo cái nhìn của CXN thì hiểm họa phải xẩy ra.

Trích:”Đi đôi với vấn đề đấu tranh để dân chủ hóa đất nước, loại trừ chế độ Đảng trị độc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, chấm dứt con đường XHCN, thì phải kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, độc lập của Tổ quốc.. Đó là 1 vấn đề rất khó, rất phức tạp vì cùng 1 lúc phải giải quyết 2 nhiệm vụ chiến lược trọng đại, khó khăn. Đó là 1 điều chưa được làm rõ đối với nhân dân, và các lực lượng dân chủ trong nước.
Do đó, phải phát hiện, tôn vinh các nhân vật lão thành có uy tín, các nhân vật xuất sắc, xuất hiện trong quá trình đấu tranh những năm qua. Phải tránh các quan niệm hẹp hòi, đố kỵ.
Theo tôi: đó không phải là 1 cuộc đảo chính ? Không phải là 1 cuộc khởi nghĩa ? Không phải là 1 cuộc bạo lực đổi thay. Có thể nó xuất hiện như 1 cuộc đổi mới hệ thống chính trị cơ bản, nghĩa là chuyển đổi hòa bình. Đó không phải là 1 cuộc lật đổ chính quyền (vẫn giữ Chính phủ và giữ Quốc hội), mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của Đảng Cộng sản. Không còn chế độ các cấp ủy (tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường…), lãnh đạo chỉ huy các ủy ban hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp. Không còn chế độ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị cho Quốc hội và Chính phủ. Không còn chế độ Cương lĩnh của Đảng, đặt trên Hiến pháp. Không còn chế độ Quốc hội, Chính phủ phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Quốc hội và Chính phủ hoạt động độc lập theo Hiến pháp. Việc cải thiện nhân sự trong Chính phủ, Quốc hội sẽ được tiến hành từng bước theo thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, chứ không phải theo kiểu lật đổ ?
Sở dĩ cần giữ nguyên Chính phủ và Quốc hội, là để đảm bảo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, được bảo đảm bình thường. Mọi chế độ lương bổng, hưu trí, phụ cấp cho những người về hưu, những đối tượng xã hội vẫn bình thường, không để xảy ra xáo trộn, đình trệ.”(HT)

Chỉ thay đổi chính trị màu mè tí thôi, KT vẫn để nguyên vậy, nhà nước vẫn để nguyên vậy thì có phát triển đời sống 90 triệu dân không nhỉ ?????

Trích:”Dựa vào các bậc lão thành (Ví dụ: Nguyễn Trọng Vĩnh,…) và các nhân vật đang nổi lên (Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Phạm Sĩ Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức, v..v…) để liên hiệp, phối hợp hoạt động của các hội, các tổ chức dân sự thành 1 lực lượng thống nhất, tạo nên 1 sức mạnh chung, không để rời rạc, không câu nệ những chi tiết còn khác nhau.
Tổ chức phê phán 1 cách hệ thống các tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua (từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác hóa nông nghiệp, trấn áp nhân văn giai phẩm, trấn áp vụ án xét lại chống Đảng, đi vào con đường XHCN).
Những thắng lợi về Cách mạng tháng 8 và giải phóng dân tộc là công lao của nhân dân, của Đảng Cộng sản, của Bác Hồ, là do phát huy truyền thống dân tộc mấy nghìn năm lịch sử, không phải do chủ nghĩa Mác – Lenin, do chủ nghĩa xã hội.
Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp để đảm bảo toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước vẫn tiến hành bình thường. Toàn bộ chế độ lương bổng, lương hưu, phụ cấp xã hội cho lớp người có công, các đối tượng xã hội vẫn được tiến hành bình thường, không bị gián đoạn.”(HT)
-Đấy, với người CS nói là thế đấy, chỉ có chủ nghĩa Mác Lê là sai thôi, Bác Hồ, hàng lãnh đạo bây giờ vẫn đúng, giữ nguyên để có bổng lộc nhé. Đó là lý do CXN cảnh tỉnh 90 triệu dân VN, hảy bày tỏ thái độ giật sụp bọn cộng nô này, đã qua thời chúng ta còn nhờ bọn này tiếp tay đánh ĐCSVN, nếu chúng ta cứ tiếp tục nhờ chúng thì chúng sẽ thu tóm phong trào dân chủ và biến ĐCS thành bè phái của chúng như Putin thôi, 90 triệu dân cũng sẽ sống dưới một độc tài, toàn trị, tham nhũng khác.
Trích:”Đảng Cộng sản trong 1 – 2 năm tới phải tự sống bằng kinh phí của Đảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước.

– Trường Đảng trung ương nên nhập sang Đại học Hành chính Quốc gia.

– Các Ban của Đảng nên nhập sang các cơ quan tương ứng của Quốc hội và Chính phủ.

– Các ủy viên cấp ủy các cấp nên chuyển sang Hội đồng Nhân dân và ứng cử vào các cấp ủy ban.

– Các cán bộ về hưu bên Đảng, cứ coi như cán bộ về hưu của viên chức Nhà nước hiện nay. Như vậy, cuộc biến chuyển không xảy ra đổ vỡ gì lớn. Đảng Cộng sản chuyển sang là 1 Đảng chính trị tham chính, 1 tổ chức dân sự trong xã hội. Sẽ không có sự đàn áp, bắt bớ gì trong xã hội cả. Xã hội vẫn hoạt động 1 cách hòa bình. Không trải qua bạo lực, đổ vỡ. Đảng Cộng sản sẽ tìm mọi cách ngăn trở các công việc kể trên, nhưng sẽ rất khó khăn. Cố giữ quân đội cùng đứng khách quan đối với các sự việc trên đây.

Trên đây chỉ mới là những suy nghĩ cá nhân, có thể không tưởng để đóng góp vào chung.”(HT)

Đó là sự thay đổi chính trị mà đám cộng nô nòi này muốn, chỉ là hình thức thôi, đó là lý do CXN lúc sau này đánh CHH Vũ, Phạm Chí Dũng, nhóm tư sang, trí thức 72, basam, QLB, boxit, Nhật ký yêu nước, Phạm Đoan Trang, Trịnh Hội, Việt Tân, No-U HN. Chính chỉ muốn ĐCS thỏa hiệp với chúng để chúng nắm quyền thôi, còn KT, phát triển đất nước, con người, truy cứu tài sản tham nhũng, truy cứu trách nhiệm hình sự của chóp bu ĐCS VN là cho thông qua, ngay cả Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Trịnh Hội, Việt Tân cũng là một ổ “đoàn kết” của chúng để đày đọa 90 triệu dân VN thêm cả trăm năm đen tối nữa.”(HT)
—————–
CXN_033114_4513_18 comments on “CXN_033014_4501_Hãy nghe một cựu CVP Bộ Công An CS (Lê Hồng Hà) suy nghĩ xem có tí nào vì đất nước vì dân hay chỉ vì bảo tồn tội ác của ĐCSVN ?? (Phạm Chí Dũng)??”
————
CXN_033014_4503_Chỉ 1 bài viết của tay CS nòi Lê Hồng hà làm rớt mặt nạ (cover blown) của nhiều “nhà rân chủ gốc CS” lắm (Nguyễn Trọng Vĩnh, Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Huệ Chi, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thuỵ, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức..v.v.): Vậy mà có thằng miệng ăn mắm ăn muối nói Châu Xuân Nguyễn là “thơ ngây chính trị”

CXN_040914_4591_So sánh chiêu trò của MTGPMN với đám rân chủ ngày nay. Nên nhớ thời MTGPMN, chính phủ là Đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa mà chúng còn len lỏi làm được huống gì ĐCS đang nắm tất cả quyền ngày hôm nay
—————–

Trong bài 4501, chủ yếu LHH đề nghị những “tai to mặt bự” như PCD, NT Vĩnh, XHDS chỉ trích mác lê, tôn thờ HCM và giữ tất cả như cũ, chuyển đổi trong hòa bình. Thằng ngu xuẫn và dốt nát NĐ Quế cũng kêu giữ QH. Điểm chính là LHH nói hồi tháng 3 là thời gian ko còn nữa, phải dẹp khác biệt và đoàn kết lại….

Bây giờ đọc bài của thằng chói đẻ Nguyễn Trọng Vĩnh nè….CXN_081214_5937_Sáng mắt chưa (khi ủng hộ Bauxite, trí thức 72, 61, basam v.v…). Thủ lĩnh của chúng là thằng già CS Nguyễn Trọng Vĩnh kêu gọi bỏ Mác- Lê để theo tư tưởng thằng rừng rú bán nước Hồ Chí Minh nè. Chỉ làm thế để ve sầu thoát xác và kéo dài sự tồn vong của ĐCS bán nước thôi chứ thằng già này có chống Tàu gì, nó chỉ muốn thanh trừng phe theo Tàu để DCS chúng nó tồn tại mãi mãi trong lòng dân thôi: Ý kiến đề xuất đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII

Trích bài 5937 ngày 12.8.14:CXN: Trích:”Yêu cầu hiện nay là Đảng đổi mới tư duy, tự cải biến, từ bỏ cai trị, thực hiện đúng ý nghĩa lãnh đạo, thâm nhập nắm được nguyện vọng của dân, đề ra chủ trương, chính sách hợp lòng dân, hợp yêu cầu phát triển đất nước, tự khắc dân theo, Đảng không mất vị trí lãnh đạo. Đảng cần có tư duy dân chủ, và tác phong thực tế.”(HT)  Trích:”Ở nước ta, nên thôi nói “lấy CN Mác – Lênin” mà chỉ nên nói: “ lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” là đầy đủ, vì lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chọn lọc tiếp thu những gì là văn minh, tiến bộ, khoa học của thế giới, kể cả những gì là hay, là tốt của các tôn giáo, Khổng Tử, Tôn Trung Sơn kết hợp với truyền thống dân tộc. Cũng nên thôi nói xây dựng CNXH mà chỉ nên nêu mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh” như nghị quyết Đảng đã từng nêu là đúng. 

Đã không có CS chủ nghĩa, XHCN thì tên Đảng nên trở về là “Đảng Lao động Việt Nam”, sau này sửa Hiến pháp, lấy lại tên nước là “Việt Nam dân chủ cộng hòa” để dễ hòa đồng với các nước trên thế giới. “(HT)
Đây chính là giọng điệu của bọn Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Chí Dũng, Bauxite, QLB, Basam, trí thuc81 61,72, Hội nhà báo độc lập, nhà văn độc lập, bầu bí, No-U và gần như tất cả đám tự xưng là dân chủ, liên tôn, Nguyễn Bắc Truyển, truyền thông chúa cứu thế, Hội Ái hữu cựu TNLT và tất cả đều dc cánh tay nối dài của CS là Việt Tân, VOICE quyên tiền hải ngoại để nuôi sống, để duy trì một DCS thân Mỹ hằng 50 hay 100 năm tới nữa v.v…”(HT)

Thằng chó đẻ NTV này còn đi xa hơn, đề nghị ĐCS lừa bịp nhân dân trở lại thành Đảng Lao Động như thằng chó đẻ HCM của chúng hồi 1930.
Chắc chắn nhân dân VN sẽ phanh thây những thằng phản động này.
—-
CXN, Mel, 13.8.14

9 comments on “CXN_081314_5946_Sáng mắt chưa ??? Vạch trần kế hoạch ve sầu thoát xác của 2 tay CS già nua (Nguyễn Trọng Vĩnh và Hồng Hà), đệ tử của thằng chó đẻ rừng rú bán nước nữa là thằng Hồ Chí Minh

 1. Hồ chí Minh là người có công lớn với dân tộc Việt Nam khi rước cái chủ nghĩa lai căng phản động của Mark xồm về làm cho đất nước càng ngày càng tanh bành hơn, lụn bại hơn.
  HCM là người đường đường chính chính cướp công và mạo danh Nguyễn Ái Quốc (thực ra đây là danh xưng của một nhóm người do Luật sư Phan văn Trường đứng đầu)
  HCM là “bậc chính nhân quân tử” đi luôn đổi danh, ngồi luôn đổi họ, trong cuộc đời mình dùng hơm 300 tên giả, bút danh, biệt danh khác nhau.
  HCM là nhà vĩ đại với tác phẩm thơ vĩ đại nhật ký trong tù viết bằng chữ hán lụm được của ông già người tàu.
  HCM là suốt đời thanh cao hy sinh cho dân tộc với mấy người vợ, vài người con không thừa nhận.
  HCM là người dạy con nít 5 điều trong đó không có điều nào hiếu với cha mẹ nên sau mấy chục năm bôn ba về thăm quê mà không thèm ra mộ thắp cho mẹ được một nén nhang.
  HCM là người tài ba, đức độ, nhân lễ nghĩa trí tín đầy đủ, trong tác phẩm ai đọc cũng thấy say mê: ” những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch” do tác giả Trần Dân Tiên đeo mo viết ra.
  HCM là danh nhân văn hóa lẫy lừng nổi tiếng thế giới không được công nhận của UNESCO.
  Vậy thì cứ học tập tấm gương, học tập tư tưởng đó đi, hỡi những kẻ có mắt như mù.

  Like

 2. Thằng cáo già LH Hà lo sợ đcs tan vỡ (mất sổ hưu) nên kêu gọi đảng hóa thân vào chính quyền:

  “Theo tôi: đó không phải là 1 cuộc đảo chính ? Không phải là 1 cuộc khởi nghĩa ? Không phải là 1 cuộc bạo lực đổi thay. Có thể nó xuất hiện như 1 cuộc đổi mới hệ thống chính trị cơ bản, nghĩa là chuyển đổi hòa bình. Đó không phải là 1 cuộc lật đổ chính quyền (vẫn giữ Chính phủ và giữ Quốc hội), mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của Đảng Cộng sản.”

  Nhưng mà trên thế giới hiện đại, các quốc gia theo thể chế cộng hòa đều có đảng phái (1 hay nhiều hơn) để quản lý quốc gia , nên phương pháp này của LH Hà là không tưởng (k có đảng phái nào hết sao?) và quá lộ liễu.

  Thằng bs NĐ Quế khốn kiếp sửa chữa lại 1 tí là kêu gọi giải thể đcs, giải thể CP, giao quyền cho QH để nhấn nút “reset” , làm lại từ đầu (soạn HP, lập CP lâm thời, bầu cử…)

  Chỗ bịp của thằng NĐ Quế là “cái từ đầu” đó là phải do QH 90% công sản quyết định ( thực tế QH là đcs thu nhỏ với đầu đủ các cấp từ BCT, TW cho tới đảng bộ, đảng ủy lẫn đảng viên quèn lon ton nằm trong đó).

  Kết quả tất yếu là hình dạng của cái XH đa đảng sau này sẽ phải hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đcs đổi màu (điều kiện để thành lập đảng phái, điều kiên ứng cử, cách thức bầu cử…nói chung là mọi thứ sẽ được nhốt vào 1 cái rọ na ná như mặt trận tổ quốc hiện nay). Mô hình này giống nước Nga với Putin2.

  Cảm thấy phương pháp của tên khốn NĐ Quế có quá nhiều rủi ro nên thằng già mất dạy NT Vĩnh đã cấp tốc đề xuất 1 cách thức chuyển đổi khác an toàn hơn cho đcs:

  1/ Giữ nguyên toàn bộ cơ cấu của đcs, chỉ thay đổi cái tên thui.
  2/ Bỏ chủ nghĩa Mác Lê nhưng giữa lại tư tưởng thằng chó đẻ HCM cho an toàn
  3/ Kêu gọi dân chủ bên trong đảng nhưng thực chất chỉ là thanh trừng nội bộ: thí tốt 1 thiểu số để đa số còn lại sẽ tồn tại và quan trọng hơn là đảng vẫn tồn tại.

  Bây giờ thì thấy rõ như ban ngày là cả 3 thằng khốn nạn chó đẻ trên đều muốn đcs tồn tại dưới hình thức khác mà thui.

  Like

 3. Nguyễn Trọng Vĩnh – Nhận nhiệm vụ đổi màu cho bầy tắc kè cộng sản VN

  Nguyên Thạch – CON TẮC KÈ CSVN SẼ ĐỔI MÀU ?

  Trong tình thế tứ bề thọ địch, đảng CSVN, một đảng mà sở trường của nó là thói gian manh và lừa bịp cố hữu, tập đoàn này sẽ giở trò đổi màu để cho phù hợp với tình hình thực tế hầu mong cứu vãn để duy trì quyền lực cùng sự cai trị của một chế độ đã hoàn toàn đánh mất sự tin tưởng của người dân.

  Sự đổi màu đó gồm những gì?. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và phân tách để có những cái nhìn cụ thể trong công cuộc đấu tranh và cũng từ đó, chúng ta có thể vạch ra cho tất cả nhân dân cùng thấy.
  ……
  Người Mỹ và chính phủ của họ đã hiểu cũng như đã có quá nhiều kinh nghiệm với cộng sản. Thiết nghĩ, có nhắc nhở cũng chỉ bằng thừa, nhưng thà thừa còn hơn là thiếu rằng người cộng sản, ví như những con Tắc kè (Gekko gecko), nó biết đổi màu để thích ứng với môi trường hay điều kiện xung quanh. Nhưng con Tắc kè, thì bao giờ cũng là con Tắc kè chứ không thể là con khủng long được.

  Cho nên, tốt nhất là hãy như cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin:

  “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó” .

  http://www.trinhanmedia.com/2014/08/con-tac-ke-csvn-se-oi-mau.html

  Like

  • Nhưng mà cái tay say rượu Yelsin lại trao quyền cho thằng bình mới Putin, cũng lại dân chủ theo kiểu 4 nhiệm kỳ chưa chịu nhấc đít khỏi ghế; vạy thì cũng giống như NTVĩnh và LhHà thôi.

   Like

 4. Chó nhảy bàn độc

  Xem ra ông hảnh diện
  Tám mươi năm tuổi đảng
  Bưng bô Trẩn Dân Tiên
  Đi theo bọn cộng sản
  Nầy ông Nguyễn Trọng Vĩnh
  Tuổi ông gần một trăm
  Nên tôi đây kính lão
  Nhưng lòng đầy hờn căm
  Sao ông không ăn năn
  Tôi phá nát quê hương?
  Ông làm ơn im lặng
  Hy vọng có người thương!
  Miệng ông cứ bô bô
  Tôn sùng thằng lộn giống
  Sao ông quá hồ đồ
  Lải nhải Hồ Chí Minh?
  Ông có biết tôi khinh
  Bọn người giống như ông?
  T.Phạm

  http://sangcongpha1.wordpress.com/2014/08/12/cho-nha%CC%89y-ban-do%CC%A3c/

  Like

 5. Sự ĐỔI MỚI này con cháu các cu cả mừng lắm đây vì vẫn yên vị ngồi trên đầu dân mà bóp cổ. Không cần sự đổi mới này vì người dân chán CS lên đến cổ chỉ muốn nôn nó ra mà thôi .Phải sáng suốt không mắc lừa lần nữa ,chúng sắp theo bác chúng nó rồi nên đang dãy giụa lần cuối.
  Phải tống cổ chúng không cho ngóc đầu lên lần nửa

  Like

 6. @ thường dân quá hay khi nhận xét: “HCM là người dạy con nít 5 điều trong đó không có điều nào hiếu với cha mẹ nên sau mấy chục năm bôn ba về thăm quê mà không thèm ra mộ thắp cho mẹ được một nén nhang.”
  Cha mẹ nó mà nó còn coi như người xa lạ thì còn nói gì đến việc thương dân, thương nước!

  Like

 7. “Nếu thay đổi chính trị thì KT của 90 triệu dân có thoát khỏi 200 tỉ usd nợ này hay không ??? Chắc chắn là không, và cac bố CS thì ung dung hưởng thụ tài sản tham nhũng từ 69 năm nay”
  Quỷ đỏ CS không thể tha tội ác được. Chỉ có quỷ dữ mới đứng ra cứu quỷ. Do đó những thằng như Phạm Chí Dũng, … đáng tội bị chặt thành trăm khúc.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s