AN LỘC – CHIẾN TRƯỜNG ĐẪM MÁU

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1519069834995519&set=a.1380594875509683.1073741830.100006775504551&type=1

 

Bài Trích Trong .( AN LỘC – CHIẾN TRƯỜNG ĐẪM MÁU )

Tác giả: Tổng hợp Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật Nam và An Lộc Anh Dũng .

Ngày 9 / 6 / 72, lần đầu tiên kể từ 2 tháng qua, một đoàn trực thăng 23 chiếc hạ cánh an toàn xuống An Lộc, vừa tiếp tế, vừa đổ quân, để rồi bốc thương binh ra. Quân trú phòng phấn khởi, tiến lên chiếm lại những vị trí của VC cố thủ tại phía Bắc An Lộc ,và Những tổ kháng cự bên trong thị trấn . Cuộc di tản thương binh và thường dân vẫn được tiếp diễn đều đặn. Ngày Chủ nhật 11 / 6 /72, TT Thiệu đã gởi cho Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân lực VNCH, yêu cầu chuyển lời khen ngợi nồng nhiệt của ông đến Trung tướng Tư lịnh Quân khu III, Chuẩn tướng Tư lịnh sư đoàn 5 BB, Chuẩn tướng Tư lịnh sư đoàn 21 BB, tất cả các đơn vị trưởng cùng toàn thể các chiến sĩ thuộc mọi quân binh chủng đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thị xã An Lộc và khai thông quốc lộ 13.

Trong lúc đó thì liên đoàn Biệt Cách Dù và liên đoàn 3 Biệt Động Quân cùng song song tiến lên mặt Bắc An Lộc. Tiểu đoàn 36 Biệt Động Quân đã cắm ngọn cờ vàng 3 sọc đỏ đầu tiên tại trại gia binh pháo binh ngày 12/6/72. Kế đó, tiểu đoàn 52 Biệt Động Quân đánh lên mặt Tây Bắc, sát sân bay và cạnh đồi Đồng Long. Tiểu đoàn này đã chế ngự một cao điểm sát đồi Đồng Long để yểm trợ cho Biệt Cách Dù tấn công lấy luôn đồi Đồng Long, cắm cờ trên ngọn đồi này. Ngọn đồi này cao 128 m, và là nơi BV đặt pháo binh bắn vào An Lộc từ mấy tháng qua. Sau cái bắt tay giữa 2 tiểu đoàn Dù ngày 8/6 lực lượng trú phòng được tiếp tế thật đầy đủ dò dẫm tiến lên mạn Bắc quốc lộ 13 và nới rộng thêm vòng đai phòng thủ.

Ngày 12/6/72 khi cờ VN phất phới bay trên đỉnh đồi Đồng Long, Tướng Lê Văn Hưng tuyên bố với phái viên VTVN: “Thành phố An Lộc được hoàn toàn giải toả .!

( Sưu Tầm )

One comment on “AN LỘC – CHIẾN TRƯỜNG ĐẪM MÁU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s