Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

tháng 4.1975 đồng bào khăn gói quả mướp chạy giặc CSBV kiếm QLVNCH mà theo hết. Nếu QLVNCH là lính Ngụy, là tay sai của Mỹ giết đồng bào vô tội miền Nam thì tại sao không ở lại ĐN để dc giải phóng rồi giết lính Ngụy để trả thù ???? Tại sao bu theo người tàn sát mình ???? Nhìn trong ảnh thấy hằng ngàn, hàng chục ngàn người dân này đâu phải là loại người mang nợ máu với nhân dân !!!! Tại sao phải bỏ chạy theo lính QLVNCH ???? Bây giờ thì 90 triệu VN mới thấm thía tại sao rùi !!

Những bức ảnh này đủ để khiến tất cả những người con chỉ muốn ngay lập tức quay về bên cha mẹ.


Dân gian ta từ xưa đã có truyền thống rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan, cũng là dịp con cái báo hiếu bố mẹ và tổ tiên. Đây là dịp con cái nghĩ đến cha mẹ. Khi bố mẹ còn sống không được đối đãi tử tế thì đây là ngày để con cái nghĩ lại. Có giọt nước mắt hối hận, có giọt nước mắt nhớ thương.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ: Tín ngưỡng “Vu Lan bồn” có từ văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, trước cả khi Phật giáo ra đời. Khi đã vào Kinh tạng của Phật giáo, nó thường được kể theo truyền thuyết Mục Kiền Liên cứu mẫu.
Mục Liên là đệ tử bậc nhất của đức Phật, người đã từng cùng đức Phật đi giảng đạo, ông tu hành đạt đến Đại A la hán. Mục Liên dùng thiên nhãn của mình thấy được mẹ bị đày xuống cõi Diêm phù làm kiếp Ngạ quỷ, đau khổ, đói khát.
Thương mẹ, ông đưa thức ăn nhưng khi thức ăn đến miệng mẹ lại hóa ra lửa. Ông cầu đức Phật bày cách cứu mẹ. Đức Phật dạy đến rằm tháng 7, mùa chư tăng tự tứ (hết hạ) thì làm năm trăm mâm cỗ cung dưỡng 10 phương.
Ông làm vậy và mẹ ông, bà Thanh Đề, xả hết 10 tội bà mắc khi tại thế để lên được cõi trời. Từ đó mà có pháp hội “Vu Lan bồn”.
Nhân ngày Vu Lan, cùng xem lại những bức ảnh xúc động về mẹ đã từng được lan truyền trong cộng đồng mạng.

Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Sau thành công của một người đàn ông là một bà mẹ
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Một đời vì con.
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Người luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện.
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
6 câu mẹ vẫn thường nói dối con
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Đừng bao giờ đối xử với người đã nuôi ta lớn theo cách này.
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Chúng ta đã trưởng thành, được ăn học nhờ thế
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Cha mẹ luôn cho con những gì tốt nhất cuộc đời mình.
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Hi sinh vĩ đại của người mẹ.
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Buồn!
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Chẳng thể biết hết những gì cha mẹ hi sinh cho con.
Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ
Bé mẹ rửa chân con, lớn con lau chân mẹ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s