CXN_081814_6007_Ngày xưa thằng tình báo HCM bắt bọn văn nô tung hô mình thành ông thánh chịu gian khổ khi ở tù biết hàng mấy chục ngoại ngữ, làm thơ giỏi lừa hàng triệu thanh niên VN bỏ mạng, để bao triệu ng dân MB đói rã họng, vàng cả mắt,..

 


One comment on “CXN_081814_6003_ĐCS và Việt Tân thất bại hoàn toàn khi dùng truyền thông để bơm thổi kẻ bất tài, thành tích ở tù, làm thơ (như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, THDT, Phạm Chí Dũng v.v…) thành Lãnh đạo, dân VN bây giờ mở mang kiến thức nhiều rồi, không như thời HCM 1945’s nữa đâu: nó nổi là hệ thống dân chủ cuội đẩy nó lên cho nổi để lừa đảo quốc tế mà thôi, đéo lừa được dân mình”

Ngày xưa thằng tình báo HCM bắt bọn văn nô tung hô mình thành ông thánh chịu gian khổ khi ở tù biết hàng mấy chục ngoại ngữ, làm thơ giỏi lừa hàng triệu thanh niên VN bỏ mạng, để bao triệu ng dân MB đói rã họng, vàng cả mắt,..
Nay bọn PCD, CHHV, LCĐ lại đi tù, lại làm thơ, lại đàn giỏi đòi làm lãnh đạo dân Việt nữa để tụi này đưa dân Việt ta trở về thời kỳ đồ đá à. Thôi nhá nhà em sợ đói rét lắm rồi các bố dân chủ rởm ạ.

3 comments on “CXN_081814_6007_Ngày xưa thằng tình báo HCM bắt bọn văn nô tung hô mình thành ông thánh chịu gian khổ khi ở tù biết hàng mấy chục ngoại ngữ, làm thơ giỏi lừa hàng triệu thanh niên VN bỏ mạng, để bao triệu ng dân MB đói rã họng, vàng cả mắt,..

  1. Lo diệt bọn vc bán nước đang gần xong , nay lại phải tập trung diệt đám rận chủ đểu do bọn vc bán nước nặn ra. Thật là lố bịch bởi 1 đám khỉ mang lốt người .

    Like

  2. Cs là loại vi rút cực độc và phát triển cực nhanh , muốn tận diệt nó phải 100% . Chỉ chừa một con là nó có cơ hội phát triển đó .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s