CXN*_070914_5570_Vui nhất là đồng chí PHẠM CHÍ DŨNG: An ninh Nội chính Thành ủy, từng làm việc tại Tổng cục 2, cũng từng làm việc cho Phòng Nghiên cứu Thành ủy, và từng là thư ký riêng cho Trương Tấn Sang… lại đi sâu đi sát không thiếu mặt thậm chí là lãnh đạo những nhóm chính trị giả danh tự xưng là “xã hội dân sự”

Phạm Xuân Ẩn, Thiếu Tướng Tình Báo nằm vùng báo chí Mỹ, VNCH suốt thời gian chiến tranh. Phạm Chí Dũng là dc ĐCS bán nước theo got thằng chó đẻ này. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Xu%C3%A2n_%E1%BA%A8n

Phạm Xuân Ẩn, Thiếu Tướng Tình Báo nằm vùng báo chí Mỹ, VNCH suốt thời gian chiến tranh. Phạm Chí Dũng là dc ĐCS bán nước theo got thằng chó đẻ này.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Xu%C3%A2n_%E1%BA%A8n

Đăng lần đầu: 9.7.2014

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308000076031910&set=a.113936092104977.23706.100004657599805&

type=1


Ở Việt Nam cũng không khác là mấy đâu.

Vui nhất là đồng chí PHẠM CHÍ DŨNG: An ninh Nội chính Thành ủy, từng làm việc tại Tổng cục 2, cũng từng làm việc cho Phòng Nghiên cứu Thành ủy, và từng là thư ký riêng cho Trương Tấn Sang… lại đi sâu đi sát không thiếu mặt thậm chí là lãnh đạo những nhóm chính trị giả danh tự xưng là “xã hội dân sự”

Bài học của những phong trào Thanh niên phục quốc tại Sài Gòn những năm 78-80 vẫn còn nguyên đó. Những tay hô hào chống Cộng, sát Cộng cuồng nhiệt mãnh liệt nhất lại hóa ra là những anh đại úy, thiếu tá do CS cài cắm vào lãnh đạo các tổ chức đó.

Lừa vẫn hoàn lừa.

One comment on “CXN*_070914_5570_Vui nhất là đồng chí PHẠM CHÍ DŨNG: An ninh Nội chính Thành ủy, từng làm việc tại Tổng cục 2, cũng từng làm việc cho Phòng Nghiên cứu Thành ủy, và từng là thư ký riêng cho Trương Tấn Sang… lại đi sâu đi sát không thiếu mặt thậm chí là lãnh đạo những nhóm chính trị giả danh tự xưng là “xã hội dân sự”

  1. CS nòi thì làm gì có dân chủ mà kêu gào,loại CS này chỉ đốt cho cháy ra tro mà sợ còn có thể sinh ra CS khác như vụ nhập lậu loại bột gì đó đổ vào nước sinh ra đĩa con lúc nhúc của Tàu khựa vào VN vậy.CS là CS không phục hồi được,không tái chế được,chỉ bỏ sọt rác đem chôn 1000m xuống đất.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s