CXN_082014_6025_Cái tu ngày nay hỏng hết rồi Mười người tu học, chín người quốc doanh: Chờ xem Những lời nói phải và dollars, bên nào nặng ký hơn?

 

Inline image 1
Cho mi tởn tới già nghe chưa! Tu mà còn làm bầu show, rước ca sĩ, bán Phật ngọc …
Chụp giựt doanh thương. Không thượng sơn, lo kinh kệ …

Cái tu ngày nay hỏng hết rồi
Mười người tu học, chín người quốc doanh.
 Atlanta, ngày 16 tháng 8 năm 2014.
 
Tâm thư góp ý của một số Phật tử gởi đến các Thầy Tu, các Sư cô chuyên móc tiền Phật tử bằng cách:“ Bán cơm gây quỷ, rước ca sĩ về chùa hát, xổ số, rước Phật Ngọc, bán đấu giá tượng Phật, muợn tiền… để Xây Chùa, Xây Thôn Adida ”.
A Di Đà Phật.
    Kể từ ngày các tôn giáo bị Cộng sản Quốc doanh hóa, chỉ còn số ít chùa cố gắng giử nguyên bản vị truyền thống của dân tộc, đạo lý của tổ tiên dưới sự lảnh đạo Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu (sau khi nếm mùi CS). Còn lại các chùa ngày nay ở quốc nội cũng như hải ngoại, đã xa rời Chánh pháp để chạy theo tiền bạc lợi nhuận.
    Tâm thư nầy được góp ý từ một số Phật tử gởi đến các vị Tăng Ni dùng chiếc đầu trọc, mượn y Phật để chuyên móc túi Phật tử bằng cách: “Bán cơm gây quỷ, rước ca sĩ về chùa hát xướng, xổ số, rước Phật Ngọc, bán đấu giá tượng Phật, mượn tiền để xây chùa, xây Thôn ADiDa v, v…”. Qua thông tin mới nhất trong dịp Vu Lan vừa qua, đa số tu viện Phật giáo sự báo hiếu trở thành thứ yếu để biến chùa thành sân khấu của ca sĩ, của các đoàn văn công nhảy múa. Nơi mà các tổ, đảng CS từng bước xâm lấn thành hình trong chùa chiền.
A Di Đà Phật1
    Kính chào các Thầy, các Sư cô. Trước hết chúng tôi xin gởi lời chào các Thầy, các Sư cô, kính chúc các Thầy, các Sư cô thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, tinh thần sáng suốt, để trở về với con người thật của chính mình, trở về  với bản tánh Chân Như của mình. Học lại những lời chư Phật dạy mà  Sám Hối, vì cái tội dối mình dối người, mượn đạo tạo đời: Lợi dụng cái đầu trọc, cái y vàng của Phật móc tiền của Phật tử để thỏa mản lòng tham, tạo tài sản riêng cho bản thân mình, là phá hoại giới luật, phá hoại Phật pháp, là vi trùng của sư tử.
    Trước khi diệt độ Như Lai căn dặn các vị Tỳ kheo phải tôn kính “Tịnh Giới” như người mù được sáng mắt. Tịnh giới là đạo sư cao cả của các Thầy. “Giử Tịnh Giới” các Thầy, các Sư cô không được mua bán, đổi chát, sắm sửa nhà đất, không được nuôi tôi tớ, không được chặt cây bừa bải và không nuôi súc vật… Tất cả những việc nầy phải tránh xa như tránh rắn độc, tránh hổ dử.
Chùa là một nơi trang nghiêm thanh tịnh thờ Tam Bảo, là nơi để cho người xuất gia và tại gia tu học. Là nơi để hoằng truyền Phật pháp, chúng tôi đến chùa là để học Phật pháp và thực hành Phật pháp, để “Làm Đẹp Cái Tâm” của mình lại. Nhưng bây giờ các Thầy, các Sư cô đã biến cái chùa thành Siêu Thị Thương Mãi. Là cái sân khấu ca hát, Là nơi buôn Thần bán Thánh! “Đem Phật ra bán đấu giá luôn. Miển có Tiền là được”. Các Thầy, các Sư cô ăn cơm Thích Ca, làm việc quỷ ma, phá hoại giới luật của Phật, đã đi sai đường quá xa với Phật, làm không đúng lời Phật dạy. Đúng là:
“Ma đưa lối Quỷ dẩn dường
Chỉ tìm những nẽo đoạn trường mà đi”.
    Chúng tôi nghĩ: Các vị Tăng, Ni là những người Thầy mẫu mực thanh tịnh, là điểm tựa cho người tại gia tu học, là chổ nương tựa tinh thần vửng chắc cho chúng sanh. Các vị Tăng, Ni không chỉ nói hay, không chỉ dùng miệng lưởi nói Pháp cho người nghe. Mà còn phải dùng Thân mình làm gương cho mọi người thấy. Điều quan trọng là người xuất gia phải giử Giới Luật! Phật dạy: Lấy Giới Luật làm thầy. Nhưng bây giờ Các Thầy Tăng, các Ni Sư phạm giới Tiền tài, Sắc dục quá nhiều!  Sở dĩ người xuất gia đươc Tôn Quý là biết giử nhiều giới, giử giới đức nghiêm mật thì nhân cách đạo đức càng cao. Phật tử càng kính trọng. Chứ không phải ở chổ cạo tóc hay ở chùa.
Đúng là: “Tiền Làm Động Tâm – Tiền Sinh Bất Tịnh” . Đồng tiền đã làm băng hoại hết đạo đức của các Thầy các Sư cô. Các Thầy các Sư cô có “Tâm Tham” rất sâu nặng, tâm lượng của các Thầy các Sư cô chỉ nghĩ về Tiền. Chúng tôi rất tội nghiệp cho các Thầy và các Sư cô! Chúng tôi muốn cứu các Thầy các Sư cô nhưng không đủ khả năng. Các Thầy các Sư cô hãy “Tự Cứu” mình đi. Hãy: Tự thắp đuốc lên mà đi. Có lẽ các Thầy, Sư cô cũng thấy rồi đó: Muốn có tiền các Thầy các Sư cô phải chạy đôn chạy đáo xin tiền, mượn tiền xây Chùa ở đây, xây chùa ở VN. Cải gia vi tự, chùa mọc lên như nấm. Nhất Tăng Nhất Tự. Rồi bây giờ xây Thôn ADiDa….“ Thân” nhọc nhằn – “ Tâm” lo lắng đau khổ quá phải không các Thầy Cô? Tham càng nhiều thì phiền nảo lo lắng càng nhiều. Các Thầy, Sư cô hảy tỉnh thức trở về với bản tánh Chân Thiện Mỹ của mình đi. Đừng để Tâm mình đi hoang vào vòng tội lỗi nữa. Đem Sám hối vào nơi lỗi lầm sẽ được an lạc.
Thưa các Thầy Cô, chúng tôi là những Phật tử nên tin vào luật Nhân Quả của đạo Phật, không dám phỉ báng ai hết. Nhất là các vị Tu hành. Chúng tôi học qua kinh Phật dạy rất rõ ràng là: Bước vào Chùa là bước vào “Cửa Không”, và luôn tập tánh Từ-Bi-Hỷ-Xả. Vào Cửa Không là không bị vật chất ràng buộc. Không còn chấp ngả để làm khổ mình khổ người. Từ-Bi-Hỷ-Xả: Chia xẽ tình thương hỷ lạc với chúng sanh, xả bỏ những gì vướng mắc, không chấp ngã không làm chúng ta đau khổ. Duyên khởi từ không trở lại không.
    Các Thầy, các Sư Cô đây là những vị đã xuất gia, các Thầy, Sư cô là đệ tử Phật, là con của Phật, học theo Phật. Đại diện cho đức Phật để giáo hóa chúng sanh. Thì các Thầy, Sư cô phải là một người Phật tử thật sự phải giống Phật. Không phải giống Phật ở cái áo, cái đầu. Mà  giống cái “Tâm” của Phật. Giống từ suy nghĩ cho đến việc làm. Việc làm của các đức Phật là có lợi ích cho số đông. Trong kinh Phật dạy: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Chư Phật tu là để chịu khổ thế cho chúng sanh. Phật tu từ chổ Có đến chổ Không. Chứ không phải như các Thầy, Sư cô tu từ chổ Không đến chổ Có. Phật tu để gánh hết khổ đau cho nhân loại. Còn các Thầy, Sư Cô tu tạo ra nhiều gánh nặng, nhiều phiền nảo cho Phật tử.
   Bởi vậy đa số Phật tử bây giờ trông thấy các Thầy, các Sư cô là phải “Giải thoát” ngay (Chạy trốn vì phải bán ticket cho chùa, hoặc mua giúp ticket cho chùa bạn)! Vậy các Thầy Cô tu để phụng sự ai đây? Các Thầy Cô phụng sự cho Phật tử hay Phật tử phụng sự cho các Thầy Cô? Các Thầy Cô trốn vào Chùa để xây chùa to Phật lớn, ngồi nhà mát ăn bát vàng. Bắt Phật tử làm tôi mọi cho các Thầy Cô. Để các Thầy Cô lợi dụng rồi vắt chanh bỏ vỏ? Mục đích Phật tử chúng tôi đến Chùa là để niệm Phật nghe kinh cầu mong giải thoát. Chứ không phải đến để các Thầy Cô lợi dụng!
“Vào chùa nghe Pháp tụng kinh
Cuối đời mong được đến gần Như Lai”.
    Vì tham Tiền làm lợi cho bản thân mình, các Thầy Cô đã lường gạt Phật tử làm đạo Phật mang tai tiếng và làm xấu hổ giòng họ Thích Ca. Chính các Thầy Cô làm cho Phật khóc, Phật chảy máu. Các Thầy Cô làm trái với kỳ vọng của chư Phật và làm trái ước nguyện của chúng tôi. Các Thầy Cô ăn của đàng na tín thí mà không lo tinh tấn tu hành theo Chánh pháp thì sẽ mang lông đội sừng để trả nợ. Các Thầy Cô làm thân Phật chảy máu: Vì đã góp phần làm cho Phật pháp suy đồi. Thì các Thầy Cô sẽ bị đọa Địa Ngục Vô Gián muôn ngàn kiếp!
     Thưa các Thầy, các Sư cô, chúng tôi biết thời buổi Mạt Pháp nầy, trong Phật giáo có đủ thành phần: Chánh Sư: Thì tu hành chân chánh, lo cho quê hương thương dân tộc. Tà Sư: Sư Việt Gian vì tiền háo danh, chia rẽ Phật giáo tiếp tay cho cộng sản. Ngụy Sa Môn: Tu giả (Công an cạo đầu trọc: Cộng sản gởi những tên công an cạo đầu trọc nẩy ra hải ngoại để phá chùa chia rẽ Phật tử) chúng mượn áo cà sa, mượn cảnh chùa chiền để gạt gẫm Phật tử làm giàu nhiều lắm. Chúng chẳng tu hành gì cả, chỉ biết kiếm tiền moi tiền Phật tử một cách hợp pháp. Nhìn tướng của chúng bề ngoài là thầy tu, Thân chúng xuất gia mà Tâm chúng không xuất gia, chúng là Quỷ Đỏ chỉ biết Tiền và Tiền. Chúng là Thiên Ma Ba Tuần hóa thân. Các Thầy tu giả nầy dùng cái miệng để lường gạt Phật tử, thì chính cái miệng nầy của chúng cũng đã hại chúng bằng cách tự thú chính chúng nó là tay sai của Cộng sản. Dù chúng có khôn ngoan gian xảo che dấu thì sự thật củng sẽ lòi ra. Bọn cầm quyền Cộng sản VN buôn dân bán nước rỏ ràng như vậy, ai cũng thấy biết, thế mà vẫn còn một số ít người vì ham tiền háo danh vẫn u mê ngu xuẩn, hèn hạ cúi mình khom lung phục dịch chúng nó. Bọn nối giáo cho giặc. Hạng người nầy thật vô minh điên đảo, vô liêm sỉ. Thật Đáng Khinh!
    Vẫn biết rằng Ta Bà chuyện xấu tốt gì cũng có, nhưng rất tiếc là có các Thầy chùa Ma Giáo dính vào, các Thầy Ma Giáo nầy đại diện cho  Như Lai Mới Giận Chứ ! Các Thầy tu mà cứ làm cho Phật giáo mang tai tiếng, làm cho Phật pháp càng ngày càng lụn bại, môn đồ xa lánh, Phật tử chán chê bỏ chùa. Đó là phá Phật phá pháp, tu theo Tà Đạo. Các Thầy không tu thì thôi chứ đừng núp ở trong chùa phá chùa phá Phật. Xin hỏi các Thầy, các Sư Cô: Các Người có phải là con cháu của Thiên Ma Ba Tuần đầu thai lên để phá con cháu của đức Phật không???
Các Thầy, các Sư cô cũng biết trong kinh Phật có câu: “Tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắc sẽ lùi”. Các Thầy Cô phải lảm chủ Tâm Ý mình, đừng đánh mất bản thân mình vì tiền. Các Thầy Cô đã xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, đã ở trong chùa rồi, đừng ôm chuyện thế gian vào trong chùa nữa! Hãy thúc liễm thân tâm để tu hành đi.
Thế gian nầy quá nhiều đau khổ rồi có gì đáng lưu luyến đâu mà các Thầy Cô tạo nghiệp thêm vậy? Tại sao các Thầy Cô không lo tu để giải thoát? Châm ngôn có câu: “Thanh bần thì an lạc, Trọc phú thì đa ưu”. Đồng tiền chỉ làm cho con người đau khổ mà thôi. Các Thầy đã bị đồng tiền nó khống chế quá rồi, đừng u mê ngu xuẩn nữa hãy tỉnh thức đi. Các Thầy Cô đừng quên câu các vị Bồ Tát đã nói: “Địa Ngục Môn Tiền Tăng Đạo Đa” (Trước cửa Địa Ngục các Thầy tu, các Sư cô đang sắp hàng vô nhiều lắm lắm).
Đất nước VN của chúng ta đang lâm nguy bởi giặc Tàu Cộng bành trướng xâm lấn. Dân tộc VN chúng ta đang đói rách khổ cực dưới chế độ tàn ác của bạo quyền CSVN. Một chế độ Hèn Với Giặc – Ác Với Dân! Tổ Quốc VN, Dân Tộc VN rất Nhục Nhã, rất Uất Hận có một bọn ngu dốt hèn nhát, khom lung cúi đầu đại diện cho dân đang nắm quyền như những tên Mạt (Sang) Vận (Trọng) Yếu (Hùng) Hèn (Dủng).Chúng nó thật trơ trẻn. Các Thầy định bắt chước các tên vô loại bán nước cầu vinh, rước coi dày mã tổ nầy sao? Chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân mình mà quên đi Tổ Quốc, quên đi Dân Tộc, nếu vậy thì quá tàn nhẩn, là người thực vật! Nhục nhã lắm. Đáng khinh lắm!
    Anh hùng Trần Bình Trọng đã hiên ngang nói với giặc Tàu: “Ta thà làm Quỷ nước Nam, Còn hơn làm Vương đất Bắc” !
Đạo Phật gắng liền với đất nước, với dân tộc. Đạo Phật là Hộ Quốc An Dân. Các Thầy hãy dẹp bỏ đi những ý niệm riêng tư để lo cho Tổ Quốc, cho dân tộc đang lúc lâm nguy. Đó là báo ân cho Tổ Quốc ( một trong tứ ân mà Phật đã dạy). Chứ đừng có suốt ngày chỉ lo lăng xăng đi kiếm tiền thấy thật tội nghiệp.  Các Thầy Cô có biết hổ thẹn không? Riêng chúng tôi rất mắc cở giùm các Thầy Cô…
 Các Thầy Cô hãy noi gương của Phật hoàng là vua Trần Nhân Tông, Thiền Sư Vạn Hạnh.  Khi giặc Tàu phương bắc qua xâm lấn nước ta, Các Ngài đã cởi bỏ áo cà sa đi đánh giặc Tàu để cứu dân cứu nước. Thắng trận rồi các Ngài về đi tu tiếp. Vì: Nước Mất thì Nhà Tan!    Hơn nữa bản hoài của người xuất gia là: “ Trên Cầu Phật Đạo – Dưới Cứu Độ Chúng Sanh ”.
Thưa các Thầy, Sư cô, chúng tôi không muốn nhìn thấy lỗi lầm của các Thầy, Sư cô đâu. Không muốn nghe Phật tử than phiền về các Thầy, Sư cô, không muốn biết họ coi thường và khinh rẻ các Thầy, Sư cô. Tôi không cần phải bận tâm suy nghĩ lo lắng những chuyện của các Thầy, Sư cô làm gì. Tôi muốn buông xã tất cả để khỏi ưu phiền, khỏi mệt mõi. Tất cả hãy giao nhờ Phật, Bồ Tát lo. Phật Bồ Tát đã an bày sẳn mọi việc rồi, lo lắng làm gì.
Nhưng chúng tôi không muốn “Người ngoại đạo” họ coi thường và khinh rẻ các Thầy, Sư cô. Vì khi dể các Thầy, Sư cô là họ xem thường đạo Phật. Chê cười đạo Phật. Nên chúng tôi phải lên tiếng.
Chúng tôi muốn các Thầy, Sư cô nên học lại Ngài Châu Lợi Bàn Đặt. Phật dạy Ngài Châu Lợi Bàn Đặt quét hết bụi rát trong đầu ra cho sạch. Còn các Thầy, Sư cô thì phải quét sạch hết tiền bạc danh vọng ra khỏi đầu. Phải rửa sạch, giặt cho thật sạch cái Tâm tham tiền của mình đi, Tâm của các Thầy, Sư cô đầy ấp những ý nghĩ tìm cách móc túi tiền của Phật tử, thì đâu còn Tâm nào để chứa Phật pháp nữa. Tâm có trống trải mới chứa Phật pháp được. Các Thầy, Sư cô lúc nào cũng lo xây chùa, lo tổ chức Đại Nhạc Hội, lo bán cơm gây quỷ… thì đâu còn thì giờ để tu học, để hoằng pháp độ sinh phải không? Các Thầy Cô hãy trì giới thanh tịnh lại đi. Phải khắc phục và Sám hối ngay.
Kinh Kim Cang có dạy: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.
“ Ham chi Danh Lợi Sắc Tài
Vô thường chợt đến cũng hoàn tay không ”
Chúng tôi viết cái thư nầy có nhiều điều sơ sót lầm lổi, vì chúng tôi là những Phật tử sơ cơ, mới làm quen với Phật pháp vài năm. Mong các Thầy, Sư Cô thông cãm tha thứ. Chúng tôi biết các Thầy là Sư là Tăng là Ni phải rành kinh Phật hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi chỉ nhắc nhở sợ các Thầy quên vì quá bận rộn lo kiếm tiền mà tạo nghiệp.
Các Thầy Cô xuống Địa Ngục còn muốn kéo đám Phật tử chúng tôi theo, vì các Thầy Cô làm sai không đúng lời Phật dạy nên chúng tôi phê bình chỉ trích các Thầy Cô… Làm chúng tôi cũng có tội luôn!
         “ Nữa khuya ngắm bóng trăng tà.
           Nhìn vì sao lạc xót xa kiếp người ”.
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
    Kính chào các Thầy, các Sư cô.  
                                               Phật tử : Nguyên Thanh – Diệu An.

 

One comment on “CXN_082014_6025_Cái tu ngày nay hỏng hết rồi Mười người tu học, chín người quốc doanh: Chờ xem Những lời nói phải và dollars, bên nào nặng ký hơn?

  1. “Các Thầy Cô hãy noi gương của Phật hoàng là vua Trần Nhân Tông, Thiền Sư Vạn Hạnh. Khi giặc Tàu phương bắc qua xâm lấn nước ta, Các Ngài đã cởi bỏ áo cà sa đi đánh giặc Tàu để cứu dân cứu nước. Thắng trận rồi các Ngài về đi tu tiếp”

    Người xưa muốn xông pha giết giặc thù thì phải tạm rời bỏ áo cà sa (đã khoát áo cà sa thì không sát sinh)

    Người nay muốn tu hành thì hãy lo phận tu hành, muốn làm chính trị hay kinh doanh kiếm tiền thì cỡi bỏ áo cà sa chứ đừng núp bóng cà sa như thế thì thiên hạ sẽ chê cười, phỉ nhổ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s