CXN_082014_6028_Rất cám ơn CXN đã phân tích và vạch trần mưu đồ của tụi ve sầu (tôn giáo) này.

Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc

Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lạc)

 

  • Đúng vậy, mọi người phải sáng suốt, phải biết lựa chọn tương lai của chính mình chứ không để tụi cs trá hình (tôn giáo) lừa bịp như đã từng lừa bịp dân Việt mấy chục năm qua.

    Rất cám ơn CXN đã phân tích và vạch trần mưu đồ của tụi ve sầu (tôn giáo) này.
    Ngày đcs sụp đổ đang tới vì KT quá be bét, chúng ta càng phải đấu tranh để tụi ve sầu không có cửa đầu thai.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s