CXN_082314_6068_Vỡ nợ đang tiến hành theo lời kêu gọi của 3D: Cuối năm 2014 vỡ nợ mẹ nó rồi thì lấy gì xây dựng, phát triển KT hè ??? : Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020

Tội đồ phá vỡ KTVM của VN, treo cổ là xứng nhất nhưng bây giờ ko còn treo cổ nữa !!!!

Tội đồ phá vỡ KTVM của VN, treo cổ là xứng nhất nhưng bây giờ ko còn treo cổ nữa !!!!

Châu Xuân Nguyễn
=====

Lúc đó không còn ĐCS nữa, 3D bị dân giết cùng 16 vị BCT (như Caucescue ngày 25.12.1989) ngày 25.12.2014.

Chưa bói ra ai lên làm TT đây nhưng CS sụp vì vỡ nợ thì gần như chắc, nếu ko 2014 cũng 2015, ko xa vì mỗi năm bôi chi NS thêm 250 ngàn tỉ (12 tỉ usd, mỗi tháng hơn 1 tỉ usd), thu thuế ngày càng sụt, 2014 thu 800 ngàn tỉ, chi 1,024 triệu tỉ, chi thì ngày càng tăng…xem tại đây…CXN_050514_4943_Ko cần biết an toàn hay không, chỉ cần nhớ 4 con số cho năm 2014, tổng thu thuế 800 ngàn tỉ, trả nợ vay 200 ngàn tỉ, bội chi ngân sách 224 ngàn tỉ, vay thêm 400 ngàn tỉ: Nợ công Việt Nam: “Khả năng trả nợ rất khó khăn”

CXN_080914_5902_Ngay cả CXN viết về KTVM suốt gần 6 năm nay, biết nợ xấu NHTM là 1 triệu tỉ, nợ DNNN là 1,65 triệu tỉ, nợ công là 1,3 triệu tỉ nhưng chưa bao giờ CXN đề cập tới chử “VN vỡ nợ” vậy thì tại sao 3D tuyên bố cho 90 triệu dân biết nguy cơ này có thể xẩy ra nếu ĐCS rừng rú bán nước không khéo ??? : “Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!“

————–
CXN_080514_5853_Thu thuế 800 ngàn tỉ trả lương hưu không là 460 ngàn tỉ: Lương hưu bình quân: 3,5 triệu đồng/người/tháng

——–
CXN_063014_5485_Từ 2009 CXN bắt đầu quan sát KTVM của VN và đến 2011, CXN kết luận là suy thoái tháng 9.2011 cho tới bây giờ và sẽ kéo dài 15 tới 50 năm nữa, nhưng chỉ bây giờ 90 triệu dân VN mới bắt đầu trả giá cho sự ngu xuẩn, bất tài, quản lý KTVM tồi tệ của đám bán nước Đảng ở Ba Đình: Ngân sách Việt Nam nặng gánh với áp lực trả nợ (GPCXN,MMDT)

——————
CXN_062614_5443_Bộ GTVT cổ phần hóa được 2,500 tỉ đồng, SCIC bán hết tất cả DNNN được 70 ngàn tỉ, nợ của DNNN 1,35 triệu tỉ, bội chi NS 424 ngàn tỉ, nợ công 2 triệu tỉ, nợ xấu NH 1 triệu tỉ, vậy bán hết DNNN được 70 ngàn tỉ có như muối bỏ biển hay không ?????

———
Sự kết thúc ngày càng gần
CXN, Mel, 23.8.2014
++++++++++++++++++++++

http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Khan-truong-xay-dung-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20162020-post149015.gd

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020

Minh Hồng

23/08/14 09:08

(GDVN) – Đó là yêu cầu của Thủ tưởng Chính phủ với các Bộ, ngành và địa phương nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Chỉ đạo việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 và 5 năm 2011-2015 ở mức cao nhất; khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung này trong văn bản hướng dẫn của Bộ đối với các bộ, ngành và địa phương khi xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Về triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tính toán, cân đối ngân sách nhà nước trong trung hạn, bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên, chi trả nợ và các khoản chi khác. Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải tính toán kỹ, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 tập trung thực hiện 2 chương trình là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Việc kiên quyết cắt giảm các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tập trung nguồn vốn đầu tư công cho các chương trình thực sự cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia.

2 comments on “CXN_082314_6068_Vỡ nợ đang tiến hành theo lời kêu gọi của 3D: Cuối năm 2014 vỡ nợ mẹ nó rồi thì lấy gì xây dựng, phát triển KT hè ??? : Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020

  1. Năm nào cũng vậy những tháng cuối năm rất sôi động,mọi thứ đều cần đến tiền để mua sắm,khi túi tiền của người dân bị cạn kiệt,thêm vào đó đây cũng là mùa mà tà quyền cộng sản tăng cường vơ vét ở người dân để có tiền bù đắp vào ngân sách vì vỡ nợ quá nặng sẽ không có tiền trả trả lương khối nhà nước, nhiều va chạm sẽ nảy sinh thì người dân sẽ nổi loạn và treo cổ trước tiên là thằng 3D cho mà xem

    Like

  2. Những thằng ngu thì biết làm gì cho hay, chiến lược kinh tế vỹ mô thì như quả mít, chiến thuật thì chỉ quen kiểu lưu manh chụp giựt, chỉ biết làm đại, làm đến đâu sai đến đó, sai đến đâu sửa đến đó, càng sửa càng sai, càng sai lại càng sửa, rồi tẩu hỏa nhập ma, úm ba la xì bùa múa tay trong bị, lấp liếm bố láo bốc khoác đánh lừa thiên hạ, nhưng thực sự là tan nát rồi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s