CXN_082814_6094_Thì chính chúng nó dười thời ông Diệm chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.. (ngày xưa chúng dại chứ bây giờ chúng khôn lắm rồi, 90 triệu dân VN còn cực khổ vì bọn này rất nhiều) Thích Không Tánh, Thích Chánh Lạc, bây giờ bổn củ soạn lại, an ninh CS Phạm Chí Dũng giật giây cùng với Lê Ngọc Thanh (bênh PCD chầm chập), Đinh Hữu Thoại (chủ mưu cướp PGHH), Nguyễn T. Tôn, Nguyễn Bắc Truyễn (gài bẩy cho Bùi thị Minh Hằng vào tù 3 năm) và cùng nhau lập Hội Đồng Liền Tồn là Nồn và Tiền, lợi dụng danh nghĩa anh em Thương Phế Binh VNCH (500k) trong khi thu hoạch hằng 2 hay 3 chục ngàn đô mỗi kỳ ăn cơm gây quỷ… : Mả cha mấy thằng sư cộng sản đội lốt, ngày xưa nó ngu dại, điên loạn nghe theo lời xúi giục của thằng hồ cứt phá hoại quốc gia tự do VNCH. Ngày nay, lũ sư hổ mang chúng nó cũng chẳng chịu tu hành, mà sử dụng nhà chùa chúng nó như nhà chứa, chơi gái như thụi, ăn tạp như ai.

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

CXN_082714_6093_Một băng đảng sư phản loạn như Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh, Thích Thiện Siêu, Thích Đôn Hậu, Thích Tâm Châu, Thích Hộ Giác, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Chánh Lạc, Thích Giác Đức,… đã bịa ra những “tội ác mật vụ Nhu Diệm đàn áp Phật Giáo” cho ông. Nhưng lịch sử không thể tha thứ cho những tên đao phủ thủ vô lương tri vô đạo đức này và một thủ phạm nữa là cộng sản Hà Nội. Đây là thủ phạm điều khiển giựt dây cho Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu qua Thích Trí Quang, giết cho sạch dòng họ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và phá cho tan tành đất nước: BA THẾ LỰC, MỘT NỖI OAN TÌNH, ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN BỊ XỬ BẮN

4 comments on “CXN_082714_6093_Một băng đảng sư phản loạn như Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh, Thích Thiện Siêu, Thích Đôn Hậu, Thích Tâm Châu, Thích Hộ Giác, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Chánh Lạc, Thích Giác Đức,… đã bịa ra những “tội ác mật vụ Nhu Diệm đàn áp Phật Giáo” cho ông. Nhưng lịch sử không thể tha thứ cho những tên đao phủ thủ vô lương tri vô đạo đức này và một thủ phạm nữa là cộng sản Hà Nội. Đây là thủ phạm điều khiển giựt dây cho Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu qua Thích Trí Quang, giết cho sạch dòng họ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và phá cho tan tành đất nước: BA THẾ LỰC, MỘT NỖI OAN TÌNH, ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN BỊ XỬ BẮN”

 1. cũng chỉ vì mấy thằng quỷ thích đủ thứ này mà giờ đây mới ra như vậy, những thằng đã chết thì ko biết thế nào chứ những thằng đang sống ko biết có cắn rứt lương tâm ko?
  a C còn quên 1 thằng nữa đó là thích nhất hạnh?

  Like

 2. Sao nhiều thằng thích quá,thích đủ thứ hết riêng tui chỉ thích chống cộng thôi,tui cũng rất khoái những người chống cộng và phải chống cộng mạnh mẽ kìa chứ không thích những thằng chống cộng a ma tưa đâu và đặt biệt ghét những thằng thích dola hơn thích tự do hơn nữa.

  Like

 3. Mả cha mấy thằng sư cộng sản đội lốt, ngày xưa nó ngu dại, điên loạn nghe theo lời xúi giục của thằng hồ cứt phá hoại quốc gia tự do VNCH. Ngày nay, lũ sư hổ mang chúng nó cũng chẳng chịu tu hành, mà sử dụng nhà chùa chúng nó như nhà chứa, chơi gái như thụi, ăn tạp như ai. Lũ này, sau này CP HCS cũng phải có chế tài, đứa nào tu thì phải tu cho ra hồn, xớ rớ đòi làm chính trị thì cho vô tù ngồi mọt gông, đứa nào không tu được thì cho về làm ruộng.

2 comments on “CXN_082814_6094_Thì chính chúng nó dười thời ông Diệm chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.. (ngày xưa chúng dại chứ bây giờ chúng khôn lắm rồi, 90 triệu dân VN còn cực khổ vì bọn này rất nhiều) Thích Không Tánh, Thích Chánh Lạc, bây giờ bổn củ soạn lại, an ninh CS Phạm Chí Dũng giật giây cùng với Lê Ngọc Thanh (bênh PCD chầm chập), Đinh Hữu Thoại (chủ mưu cướp PGHH), Nguyễn T. Tôn, Nguyễn Bắc Truyễn (gài bẩy cho Bùi thị Minh Hằng vào tù 3 năm) và cùng nhau lập Hội Đồng Liền Tồn là Nồn và Tiền, lợi dụng danh nghĩa anh em Thương Phế Binh VNCH (500k) trong khi thu hoạch hằng 2 hay 3 chục ngàn đô mỗi kỳ ăn cơm gây quỷ… : Mả cha mấy thằng sư cộng sản đội lốt, ngày xưa nó ngu dại, điên loạn nghe theo lời xúi giục của thằng hồ cứt phá hoại quốc gia tự do VNCH. Ngày nay, lũ sư hổ mang chúng nó cũng chẳng chịu tu hành, mà sử dụng nhà chùa chúng nó như nhà chứa, chơi gái như thụi, ăn tạp như ai.

 1. Phức tạp quá, đúng CS nó cài khắp nơi, anh Châu vạch mặt chúng cho dan tình biết, để trừ diệt không còn thằng nào đội lốt sư sãi nhé.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s