CXN_090114_6132_Video chứng minh bọn sư hổ mang Thích Không Tánh, Chánh Lạc, Nhất Hạnh, Trí Quang, Đôn Hậu, Quảng Độ, Giác Đẳng là những thằng đội lốt áo cà sa để cướp trộm, hiếp, ấu dâm v.v…một nhóm thất học (tới lớp 5, lớp nhất), không kinh nghiệm, kiến thức về Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội, Quân Sự, Giáo Dục, Y tế nhưng chúng dùng áo cà sa để kích động một số lớn người VN thiếu hiểu biết mù quáng về tôn giáo như cha mẹ tôi để làm sụp đổ đệ nhất và nhị CH

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

Hội Đồng Liền và Tồn (L.n và Tiền)Thích Không Tánh aka Thích đô la or Thích Bao Che cho ấu dâm Thích Khoái Lạc (aka Thích Chánh Lac)

Thich Giac Dang lưu manh nói láo để cướp 200,000 quan Thuy Si

https://www.youtube.com/watch?v=DKL-QTouRlk

https://www.youtube.com/watch?v=Rwn6uZ4QvOY

3 comments on “CXN_090114_6132_Video chứng minh bọn sư hổ mang Thích Không Tánh, Chánh Lạc, Nhất Hạnh, Trí Quang, Đôn Hậu, Quảng Độ, Giác Đẳng là những thằng đội lốt áo cà sa để cướp trộm, hiếp, ấu dâm v.v…một nhóm thất học (tới lớp 5, lớp nhất), không kinh nghiệm, kiến thức về Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội, Quân Sự, Giáo Dục, Y tế nhưng chúng dùng áo cà sa để kích động một số lớn người VN thiếu hiểu biết mù quáng về tôn giáo như cha mẹ tôi để làm sụp đổ đệ nhất và nhị CH

 1. Khi doc bai viet ve mtgpmn2, ve sau thoat xac cua hoi dong “lien + ton”, toi nghi va mong anh se tham khao va lien ket voi TT Lien Thanh cua ubtttadcsvn de lat mat bon su ho mang, CS nam vung o MN truoc 1975, dac biet Nhat Hanh va Th Tri Quang de dong bao biet ro da tam ban MN cho CSBV.
  Hom nay that la thoa chi khi dieu suy nghi da xay ra duoi hanh dong dung luc cua anh. Toi luon mong uoc su that lich su phai song lai cho toan dan thay ro.
  Nguoi cung the he voi anh, nhung ko may man bang anh la ko vuot bien duoc.
  Saigonist

  Like

  • Dear saigonist,
   Tôi cảm thông nổi uất ức của anh, đó cũng là nỗi uất ức của tôi nhưng tôi ko phải cắn răng cam chịu 39 năm như anh,
   Thân ái,
   Châu

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s